• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ulica Józefa Lompy w Katowicach

  Przeczytaj także...
  Gmach Sejmu Śląskiego – zabytkowy budynek znajdujący się w centrum Katowic, przy ulicy Jagiellońskiej 25. Wybudowany w stylu modernistycznym. W okresie międzywojennym jeden z największych budynków administracyjnych w Polsce. Jego sala sejmowa była wzorcem dla sali Sejmu II RP. Obecnie siedziba śląskiego Urzędu Marszałkowskiego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.Okupacja niemiecka w Polsce 1939–1945 – system policyjno-wojskowej administracji niemieckiej wprowadzony na terytorium państwowym Rzeczypospolitej Polskiej, zajętym w wyniku agresji zbrojnej przeciwko Polsce podjętej przez III Rzeszę w dniu 1 września 1939 oraz po podziale terytorium RP w wyniku niemiecko-sowieckiego układu o przyjaźni i granicy z dnia 28 września 1939 (będącego nawiązaniem do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939).
  Zmiany nazw ulic i placów w Katowicach zasadniczo obejmują pięć okresów: czasy Cesarstwa Niemieckiego, czasy II Rzeczypospolitej, czasy niemieckiej okupacji Polski, czasy Polski Ludowej i czasy najnowsze. Uchwały o zmianie nazw ulic lub placów podejmował magistrat, Rada Miasta lub w czasach PRL − Miejska Rada Narodowa.

  Ulica Józefa Lompy w Katowicach − jedna z ulic w katowickim Śródmieściu.

  Ulica rozpoczyna swój bieg od ulicy Wojewódzkiej, krzyżuje się z ulicą Henryka Dąbrowskiego i ulicą Jagiellońską obok placu Bolesława Chrobrego z pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Następnie biegnie obok gmachu Sejmu Śląskiego i placu Sejmu Śląskiego z pomnikiem Wojciecha Korfantego, krzyżuje się z ulicą J. Ligonia i ulicą Powstańców. Kończy swój bieg przy budynku Komendy Wojewódzkiej i Rejonowej Policji oraz autostrady A4.

  Plac Bolesława Chrobrego w Katowicach (w latach 1939−1945 Barbarossaplatz) – plac usytuowany w Śródmieściu Katowic, po południowej stronie torów kolejowych. Położony jest na styku ulic: Jagiellońskiej (od południa), Józefa Lompy (od zachodu), Władysława Reymonta (od wschodu). W północnej części placu stoi budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (wejście od ul. Henryka Dąbrowskiego).Finlandia, Republika Finlandii (fiń. Suomi, Suomen Tasavalta; szw. Finland, Republiken Finland) – państwo w Europie Północnej, powstałe po odłączeniu od Rosji w 1917. Członek Unii Europejskiej. Graniczy od zachodu ze Szwecją, od północy z Norwegią i od wschodu z Rosją. Od zachodu ma ponadto dostęp do Morza Bałtyckiego.

  Przy ulicy Józefa Lompy znajdują się następujące historyczne obiekty:

 • zabytkowy budynek biurowy (ul. J. Lompy 1);
 • narożna kamienica mieszkalna (ul. J. Lompy 2);
 • narożna kamienica mieszkalna (ul. J. Lompy 7, ul. Henryka Dąbrowskiego 19);
 • kamienica mieszkalna (ul. J. Lompy 9);
 • gmach Syndykatu Polskich Hut Żelaznych (ul. J. Lompy 14); wzniesiony według projektu Tadeusza Michejdy i Lucjana Sikorskiego w 1928, wybudowany w stylu "nowoczesnego klasycyzmu" z tynkami mineralnymi; obecnie mieści się w nim Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa i wydziały katowickiego Sądu Rejonowego oraz Sądu Okręgowego; w dwudziestoleciu międzywojennym pod numerem 14 swoją siedzibę miała ambasada Finlandii;
 • gmach Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych (ul. J. Lompy 16), wzniesiony w latach trzydziestych XX wieku w stylu funkcjonalizmu z elementami art deco;
 • blok mieszkalny (ul. J. Lompy 18, 20, 22), wzniesiony w latach dwudziestych XX wieku w stylu późnego modernizmu z elementami neoklasycyzmu/funkcjonalzmu.
 • Przy ulicy swoją siedzibę mają: delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Komenda Miejska Policji, Komenda Wojewódzka Policji, Szkoła Podstawowa nr 37, Sąd Rejonowy Katowice−Wschód.

  Plac Sejmu Śląskiego w Katowicach − plac położony w katowickiej dzielnicy Śródmieście, pomiędzy ulicą Jagiellońską, ulicą Józefa Lompy i ulicą Juliusza Ligonia. Plac leży w historycznej części Katowic, znajduje się w pasie placów miejskich (pl. Karola Miarki, pl. Sejmu Śląskiego, pl. Bolesława Chrobrego, pl. Rady Europy).Cesarstwo Niemieckie, (niem.) Deutsches Kaiserreich lub Rzesza Niemiecka (niem.) Deutsches Reich – oficjalne określenie niemieckiego państwa narodowego założonego w 1871 roku przez polityka Ottona von Bismarcka. Po upadku określane także jako Druga Rzesza (Zweites Reich).

  W rejonie wokół ulic Juliusza Ligonia, Wojewódzkiej i Józefa Lompy w latach 1924−1929 za 1 m trzeba było zapłacić od 30 do 40 złotych, w latach 1934−1939 od 200 do 220 złotych.

  Ulicą Józefa Lompy kursują linie autobusowe KZK GOP. Pod numerem 19 znajduje się siedziba Policyjnego Klubu Sportowego Katowice.

  W okresie Rzeszy Niemieckiej (do 1922) i w latach niemieckiej okupacji Polski (1939−1945) ulica nosiła nazwę Schenkendorffstraße.

  Pierwsza wzmianka o Katowicach pojawiła się w zapisach księdza Kazimierskiego, wizytatora parafii boguckiej w 1598. Historię miasta wyznaczają jednak losy kilku znacznie wcześniejszych słowiańskich osad rolniczych z XIV i XVI w. oraz kuźnic żelaza, będących obecnie jego dzielnicami. To te ostatnie − powstałe w miejscach występowania płytko zalegających rud żelaza − zadecydowały o rozwoju przemysłu na terenach, które jeszcze do niedawna pokrywały leśne i bagniste ostępy, poprzecinane gęstą siecią rzek. Oczywiście wraz z kuźnicami powstawały osady − i taki rodowód mają dzisiejsze Katowice. Usytuowana nad brzegiem rzeki Rawy Kuźnica Bogucka została wspomniana po raz pierwszy w 1397 i był to jeden z najstarszych zakładów tego typu w Polsce. Funkcjonował aż do XVIII w., w którym pojawiły się wielkie piece hutnicze. Poza Kuźnią Bogucką w okolicy istniały jeszcze trzy podobne zakłady: załęski, szopieński i roździeński. Z tym ostatnim związana jest postać Walentego Roździeńskiego, autora poematu "Officina ferraria abo huta i warsztat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego". Podobny rodowód ma kilka innych katowickich dzielnic. Najstarszą katowicką dzielnicą jest Dąb, o którym dokumenty wspominają już w 1299. Należał on przez kilkaset lat do klasztoru Bożogrobców w Miechowie. Następnie wspomniane są kolejne wsie, będące dziś dzielnicami miasta, wymienione w dokumencie księcia opawsko-raciborskiego Mikołaja z 15 grudnia 1360, potwierdzającego Ottonowi z Pilicy własność wsi Jaźwce, Załęże, Bogucice i miasta Mysłowice.Ulica Powstańców w Katowicach − jedna z najważniejszych ulic w katowickiej dzielnicy Śródmieście. Prowadzi do dzielnicy osiedle Paderewskiego-Muchowiec.

  Zobacz też[]

 • architektura Katowic
 • historia Katowic
 • Pomnik Policjanta Polskiego w Katowicach
 • zmiany nazw ulic i placów w Katowicach
 • Przypisy

  1. Urząd Miasta Katowice: Plan zimowego utrzymania dróg na sezon 2009/2010 (pol.). www.bip.um.katowice.pl. [dostęp 2011-06-27].
  2. Urząd Miasta Katowice: Wartości dziedzictwa kulturowego (załącznik 1.9) (pol.). www.bip.um.katowice.pl. [dostęp 2011-06-27].
  3. Wojciech Janota: Katowice między wojnami. Miasto i jego sprawy 1922-1939. Łódź: Księży Młyn, 2010, s. 31. ISBN 978-83-7729-021-7.
  4. Wojciech Janota: Katowice między wojnami. Miasto i jego sprawy 1922-1939. Łódź: Księży Młyn, 2010, s. 12. ISBN 978-83-7729-021-7.
  5. Strona śląskiej policji (pol.). www.katowice.slaska.policja.gov.pl. [dostęp 2011-06-27].
  6. Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach (pol.). www.szkoly.info.pl. [dostęp 2011-06-27].
  7. Strona Sądu Rejonowego w Katowicach (pol.). www.katowice-wschod.sr.gov.pl. [dostęp 2011-06-27].
  8. Materiały Pracowni Geodezyjnej Urzędu Miejskiego w Katowicach, według W. Zejera: Gospodarka komunalna miasta Katowic w latach 1922−1939. Katowice 1965.
  9. J. Lipońska-Sajdak, Katowice wczoraj. Kattowiz gestern, Gliwice 1995, s. 5.
  10. Plan Katowic z 1942 roku www.grytzka-genealogie.de [dostęp 2011-06-27]
  11. Jerzy Moskal: ... Bogucice, Załęże et nova villa Katowice - Rozwój w czasie i przestrzeni. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1993, s. 383. ISBN 83-85831-35-5.
  12. Alle Straßen bzw. Straßennamen von Kattowitz Deutsch – Polnisch (niem.). www.grytzka-genealogie.de. [dostęp 2011-06-27].

  Bibliografia[]

 • Lech Szaraniec: Osady i Osiedla Katowic, Oficyna "Artur", Katowice 1996, ISBN 83-905115-0-9.
 • Spacery po Katowicach, Urząd Miasta Katowice: Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą, Katowice Grudzień 2003, ISBN 83-918152-5-0.
 • K. Szaraniec, L. Szaraniec, K. Szarowski, Katowice i Górnośląski Okręg Przemysłowy, Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Katowice 1980, s. 60.
 • Lech Szaraniec, Górny Śląsk - Przewodnik, wyd. Muza, Warszawa 1997, ISBN 83-7079-875-6, ss. 51, 72, 73.
 • Katowice - Plan miasta, wyd. Demart SA, Warszawa 2009/2010.
 • Architektura Katowic jest głównie tworem współczesnym rozwoju przemysłowego cechującego ostatnie 160 lat, nie licząc pewnych elementów pierwotnie wiejskich, które mogą być starsze.Gmach Syndykatu Polskich Hut Żelaznych (także Gmach Syndykatu Polskich Hut Żelaza) − budynek przy ul. Józefa Lompy 14 w katowickiej dzielnicy Śródmieście, wybudowany w dwudziestoleciu międzywojennym.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Śląski w Katowicach – polski uniwersytet w Katowicach; powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąta tego typu placówka w kraju.
  Na mapach: 50°14′49,8142″N 19°01′20,2080″E/50,247171 19,022280 Pomnika Policjanta Polskiego w Katowicach − pomnik zlokalizowany na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jest to pomnik−grób, w którym spoczywają szczątki policjanta, ekshumowanego w Miednoje.
  Ulica Jagiellońska w Katowicach − jedna z ważniejszych ulic w katowickim Śródmieściu. Łączy plac Karola Miarki z ulicą Francuską.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Lech Szaraniec (ur. 1940) − organizator i twórca restytuowanego po latach Muzeum Śląskiego w Katowicach, jego emerytowany dyrektor, autor licznych publikacji dotyczących historii i kultury Górnego Śląska, malarz i poeta, doktor nauk humanistycznych, fotograf i zbieracz przedwojennych pocztówek.
  Tadeusz Michejda (ur. 22 maja 1895 r. w Olbrachcicach na Zaolziu, zm. 18 lutego 1955 r. w Iwoniczu Zdroju) − polski architekt modernistyczny tworzący na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym, artysta malarz, żołnierz Legionów Polskich, powstaniec śląski, działacz społeczny.
  Autostrada A4 – najdłuższa polska autostrada, prowadzi z zachodu na wschód przez południową Polskę (wzdłuż Sudetów i Karpat). Stanowi polski odcinek drogi międzynarodowej E40 oraz E462 na odcinku Mysłowice-Balice. Kontynuując bieg niemieckiej autostrady A4 z kierunku Drezna, na terenie Polski przebiega od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach koło Zgorzelca poprzez Legnicę, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów do przejścia granicznego na Ukrainę Korczowa-Krakowiec. Łączna długość kompletnej autostrady na terenie Polski wyniesie 672 km. Obecnie w budowie jest ostatni odcinek: węzeł Rzeszów Wschód – węzeł Jarosław Zachód.

  Reklama