• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ulica Grunwaldzka w Pruszczu Gdańskim

  Przeczytaj także...
  Ulica – droga wytyczona i zbudowana na obszarze zurbanizowanym (głównie w mieście, ale także w osadzie oraz czasem na wsi), której współcześnie zazwyczaj nadaje się oficjalnie urzędową nazwę własną.Kanał Raduni – zabytkowy (wpis do rejestru zabytków nr 986 z 18 maja 1981), sztuczny przekop Raduni o długości 13,5 km. Ma on początek w Starej Raduni, w Pruszczu Gdańskim, a uchodzi do Motławy. Płynie przez Gdańsk i Pruszcz Gdański.
  E75 – oznaczenie trasy europejskiej bezpośredniej północ-południe, biegnącej z Vardø w Norwegii przez Finlandię, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię do miejscowości Sitía na Krecie w Grecji.

  Ulica Grunwaldzkaulica w Pruszczu Gdańskim, część głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta i drogi krajowej nr 91 (E75) o długości 4,7 km. Jest główną ulicą tego miasta, przecina je (przez śródmieście) południkowo. Pełni funkcję trasy wylotowej dla miast aglomeracji gdańskiej.

  Aglomeracja gdańska (także Aglomeracja Trójmiasta; czasami nazywana aglomeracją Zatoki Gdańskiej) – aglomeracja obszar na północy Polski nad Zatoką Gdańską. Tworzy go Gdańsk, Gdynia, Sopot (Trójmiasto) oraz miejscowości od Tczewa do Wejherowa i Władysławowa.Trakt św. Wojciecha – ulica Gdańska należąca do ciągu drogi krajowej nr 91, rozpoczynająca się w Śródmieściu, biegnąca przez osiedle administracyjne Orunia-Św. Wojciech-Lipce, aż do granicy z Pruszczem Gdańskim

  Wykonane w 2013 pomiary ruchu wykazały, że przez skrzyżowanie ulicy Grunwaldzkiej z Chopina przejechało 10.791.955 pojazdów (29.567 pojazdów na dobę), a przez skrzyżowanie z ulicą Przemysłową (obwodnicą miasta) 20.637 pojazdów na dobę. Ruch w tych miejscach był zatem zbliżony do poziomu roku 2012, ale mniejszy niż w roku 2011.

  Kilometr (symbol: km) – powszechnie stosowana wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Dokładniej, kilometr to 1000 metrów. Stowarzyszona i dość często używana jednostka powierzchni to kilometr kwadratowy (symbol: km²), a objętości – kilometr sześcienny (symbol: km³).Obwodnica Pruszcza Gdańskiego – obwodnica miasta Pruszcz Gdański o długości 2,417 km, budowana od 8 marca 2010 i oddana do użytku 16 grudnia 2011. Przebiega w północnej granicy miasta, od skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej (drogi krajowej nr 91) z ul. Przemysłową, do oddanego do użytku na przełomie października i listopada 2011 ronda na ul. Kopernika, gdzie łączy się z drogą wojewódzką numer 226. Na trasie obwodnicy wraz z trzema skrzyżowaniami, drogą serwisową, ciągami pieszymi oraz rowerowymi powstał wiadukt nad torami kolejowymi (Linia kolejowa nr 9) i 218-metrowy most na rzece Raduni. Wykonano też renowację rowów melioracyjnych oraz wzmocniono brzegi rzeki. Na skrzyżowaniu z ulicą Grunwaldzką zainstalowano sygnalizację świetlną, która została uruchomiona 5 października 2012. Zbudowany układ drogowy ma na celu rozładowanie korków w centrum Pruszcza Gdańskiego i ułatwienie komunikacji w kierunku rozbudowującej się wschodniej części miasta. W celu jego optymalnego wykorzystania zbudowane zostały ulice PCK (koszt: 4.169.222 zł, oddana do użytku z całym układem drogowym 2 stycznia 2013) oraz Podmiejska (koszt: 6.288.869 zł, oddana do użytku w końcu maja 2013), łącząca obwodnicę z dworcem kolejowym.

  W 2016 przewidywana jest przebudowa skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej z ul. Raciborskiego, w ramach której wykonane zostaną lewo- i prawoskręty z ul. Grunwaldzkiej oraz kładka dla pieszych i rowerzystów nad Kanałem Raduni (od strony miasta). Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 6 mln zł, z czego 3,5 mln zł wyłożą w równych częściach miasto i powiat gdański.

  Południk geograficzny – linia na powierzchni Ziemi o kształcie zbliżonym do półokręgu, która łączy oba bieguny, o długości ok. 20 tys. km, wyznaczająca kierunek północ-południe i przecinająca prostopadle równik. Południkiem miejscowym (danego punktu Ziemi) jest południk przechodzący przez dane miejsce. Żaden z południków nie jest szczególnie wyróżniony. Za południk początkowy (zerowy) przyjęto w 1884 roku południk przechodzący przez obserwatorium w Greenwich. Płaszczyzna południka 0° i 180° dzieli kulę ziemską na dwie półkule – wschodnią i zachodnią.Rusocin (niem. Russotschin) – duża wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Pruszcz Gdański, którą zamieszkuje ok. 1000 osób.

  Przebieg drogi[]

  Ulica Grunwaldzka zaczyna się na rondzie w Rusocinie, gdzie droga krajowa nr 91 krzyżuje się z drogą ekspresową S6, obwodnicą Trójmiasta. Następnie przebiega przez centrum Pruszcza Gdańskiego krzyżując się z drogami wojewódzkimi 226 i 227. Kończy się na granicy Pruszcza Gdańskiego z Gdańskiem, a jej przedłużeniem w Gdańsku jest Trakt św. Wojciecha.

  Droga krajowa nr 91 – droga krajowa łącząca Gdańsk z Toruniem, Kowal z Łodzią oraz Głuchów z Częstochową. Przebiega przez województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie i śląskie. Przed wybudowaniem autostrady A1 oznaczona numerem 1 i stąd przez kierowców bywa nazywana starą jedynką.Główna arteria komunikacyjna Trójmiasta – umowna nazwa trasy przelotowej, przecinającej wszystkie trzy miasta wchodzące w skład Trójmiasta oraz miasta doń przylegające: Pruszcz Gdański, Rumię i Redę. Charakteryzuje się brakiem jednolitej numeracji, składa się z kilku dróg o różnej klasie oraz nosi różne nazwy zależnie od miejsca, w którym się znajduje.

  Przy ulicy Grunwaldzkiej koncentruje się najstarsza zabudowa Pruszcza, m.in. dawny szpital dra Wiedemanna (obecny NZOZ), dwór dawnego majątku Russotschin czy dawny hotel Prauster Hof (obecnie m.in. siedziba WBK). W kamienicy pod nr 23 w latach 1894-1911 mieścił się urząd gminy oraz urząd stanu cywilnego, następnie kasa oszczędności, a w l. 40. XX wieku drogeria Kurta Andersa (obecnie księgarnia). Przy ulicy znajduje się również siedziba Urzędu Miasta, a w 2012 swoją siedzibę miał tu krótko konsulat honorowy Republiki Turcji (ul. Grunwaldzka 105A).

  Śródmieście – centralna część miasta, skupiająca funkcje administracyjne, handlowe, usługowe. Wytworzony podczas długotrwałych procesów następujących po sobie przekształceń w wyniku których powstał zespół zabudowy wielofunkcyjnej. Śródmieście jest częścią miasta która podlega nieustannym przemianom, związanym z rozwojem techniki i z nowymi potrzebami ludności.Pruszcz Gdański (niem. Praust, kasz. Pruszcz, Pruszcz Gduńsczi) – miasto w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, nad rzeką Radunią, należące do aglomeracji gdańskiej, przylega od południa do Gdańska. Miasto jest siedzibą powiatu gdańskiego i gminy.

  Ulicą Grunwaldzką przejeżdżają wszystkie autobusy kursujące przez Pruszcz Gdański.

  Do 1945 północna część ulicy nosiła nazwę Danzigerstrasse (Gdańska), a południowa - Dirschauerstrasse (Tczewska). Centralna część, w pobliżu ulicy Chopina, nosiła nazwę Marktplatz i pełniła funkcje targowiska miejskiego.

  Przypisy

  1. Wawrzyniec Rozenberg "Duży ruch więcej aut", Dziennik Bałtycki - Echo Pruszcza 21 marca 2014
  2. "Wkrótce przetarg na newralgiczne skrzyżowanie", TwojaGazeta.pl, październik 2015
  3. Bartosz Gondek Teraz mamy galerie handlowe, a kiedyś... Dawne rynki - to w tych miejscach tętniło życie
  Droga ekspresowa S6 – planowana polska droga ekspresowa łącząca Goleniów koło Szczecina przez Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk i Trójmiasto z Rusocinem o łącznej długości ok. 330 km. Poprowadzić ma niemal równolegle do wybrzeża Bałtyku łącząc aglomerację szczecińską i Trójmiasto.Turcja (tur. Türkiye, Republika Turcji – Türkiye Cumhuriyeti) – państwo położone w Azji na półwyspie Azja Mniejsza, a częściowo również w Europie, ze stolicą w Ankarze. Część europejska – Tracja – stanowi 3% powierzchni i oddzielona jest od części azjatyckiej morzem Marmara oraz cieśninami Bosfor i Dardanele. Turcję od północy otacza Morze Czarne, od zachodu Morze Egejskie i morze Marmara, a od południa Morze Śródziemne (nazywane w języku tureckim Morzem Białym).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Droga wojewódzka nr 226 (DW226) - droga wojewódzka w woj. pomorskim o długości 46 km łącząca Przejazdowo z Hornikami Dolnymi. Droga przebiega przez 2 powiaty: gdański (gminy: Pruszcz Gdański i Przywidz) i kościerski (gmina Nowa Karczma). Droga jest elementem połączenia drogowego (DK7) - Pruszcz Gdański - Kościerzyna.
  Droga ekspresowa (niem. Schnellstraße, autostrasse, ang. expressway) - droga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, na ogół posiadająca wyłącznie wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego.
  Skrzyżowanie o ruchu okrężnym, potocznie: rondo – skrzyżowanie dróg w kształcie kolistego lub owalnego placu, wokół którego obowiązuje ruch okrężny w jedną stronę.
  Gdańsk (łac. Dantiscum, Dantis, Gedanum, niem. Danzig) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, położone nad Morzem Bałtyckim, u ujścia Motławy do Wisły, nad Zatoką Gdańską, na Pobrzeżu Gdańskim. Centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz węzeł komunikacyjny północnej Polski, stolica województwa pomorskiego. Ośrodek gospodarki morskiej z dużym portem handlowym.
  Obwodnica Trójmiasta, Obwodnica trójmiejska (właściwie (Trasa) Obwodowa Trójmiasta) – zachodnia obwodnica Trójmiasta będąca częścią drogi ekspresowej S6. Obwodnica przebiega w kierunku północ-południe od Gdyni do Pruszcza Gdańskiego. Jej długość wynosi 38,6 km.
  Granica państwowa – powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich. Do określania granic często używa się charakterystycznych elementów geograficznych, jak na przykład rzeki, łańcuchy górskie lub wybrzeża morskie. Oznaczana jest specjalnymi znakami . Stopień rozwinięcia granicy państwa określa współczynnik rozwinięcia granicy.
  Droga wojewódzka – jedna z kategorii dróg publicznych w Polsce, stanowiących własność właściwego samorządu województwa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.