• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ulica Gdańska w Bydgoszczy  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Bocianowo - osiedle w Bydgoszczy położone na tzw. Dolnym Tarasie. Sąsiaduje z osiedlami: Jachcice, Rynkowo, Zawisza, Leśnym, Bielawy oraz Śródmieściem.Styl międzynarodowy – prąd architektury modernistycznej, z którym często jest ona utożsamiana, rozwijający się od około 1922 w Europie, a później na całym świecie.
  Początek ul. Gdańskiej na obrazie C.W. Bellacha z 1830-1840 r.
  Ulica Gdańska
  Odcinek początkowy
  Gdańska 10
  W kierunku ul. Pomorskiej
  Skrzyżowanie z ul. Dworcową
  Dom Towarowy Jedynak
  Widok na północ
  Gdańska 20
  Narożnik placu Wolności
  Gdańska 27
  W kierunku ul. Śniadeckich
  Gdańska 33
  Skrzyżowanie z ul. Śniadeckich/Krasińskiego
  Dom handlowy Rywal
  Dalszy odcinek ulicy
  W kierunku ul. Słowackiego
  Gdańska 48
  Narożnik ul. Słowackiego
  Wille Radia Pomorza i Kujaw
  W kierunku alei Mickiewicza
  Gdańska 68
  Narożnik al. Mickiewicza
  Narożnik ul. Cieszkowskiego
  Od Cieszkowskiego do Świętojańskiej
  Retro
  Między Świętojańską a Chocimską
  Gdańska 92-94
  Gdańska 101
  Gdańska 119-121
  Przy wiadukcie kolejowym im. Józefa Święcickiego
  Ulica Gdańska nocą
  Rejon skrzyżowania z ul. Dworcową
  Początek ulicy
  Rejon Muzeum Okręgowego
  Dom Mody Drukarnia
  Gdańska 10
  Odcinek początkowy
  Orzeł (na hotelu)
  Skrzyżowanie z ul. Pomorską
  Gdańska 20
  W kierunku placu Wolności
  Narożnik pl. Wolności 1
  Wieża
  Szczyty
  Gdańska 27
  Ławeczka Mariana Rejewskiego
  Nocą
  Detale architektoniczne
  Orzeł (nr 14)
  Złoty łabędź (nr 5)
  Alegoria przemysłu (nr 9)
  Alegoria handlu (nr 9)
  Głowa Józefa Święcickiego (nr 14)
  Portal z tympanonem i kartuszem (nr 14)
  Atlant (nr 14)
  Afrodyta (nr 15)
  Atena (nr 15)
  Eris (nr 15)
  Hera (nr 15)
  Putta (nr 15)
  Postacie alegoryczne (nr 27)
  Młodzieniec (nr 27)
  Wieża (pl. Wolności 1)
  Sztukaterie (pl. Wolności 1)
  Konsole i sztukateria (nr 33)
  Głowa kobiety (nr 35)
  Alegoria architektury (nr 60)
  Ornamenty (nr 60)
  Motywy słońca (nr 63)
  Postać mężczyzny (nr 63)
  Naświetle z płaskorzeźbami (nr 68)
  Secesyjne ornamenty i maszkarony (nr 71)
  Sztukaterie (nr 93)
  Wieża (nr 94)
  Kariatyda (nr 101)
  Szczyt z puttami (nr 119)
  Gazon (nr 119)
  Uśmiechnięta kobieta (nr 119)

  Ulica Gdańska – główna, reprezentacyjna ulica miejska położona na terenie Śródmieścia w Bydgoszczy.

  Neobarok – nurt w architekturze historyzmu, nawiązujący formalnie do baroku, szczególnie w dekoracji elewacji, rozpowszechniony w końcu XIX wieku (od 1880).Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Początkowo ulica odgrywała głównie rolę komunikacyjną, jednak w II połowie XIX wieku zmieniła się w reprezentacyjny trakt mieszczański, „wizytówkę miasta”, centrum handlu i rozrywki, gdzie koncentrowało się życie rozrastającego się Nowego Miasta, położonego na północ od rozlokowanego nad Brdą Starego Miasta w Bydgoszczy. W dwudziestoleciu międzywojennym była trzecią pod względem długości ulicą w Bydgoszczy, licząc łącznie 3,19 km.

  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (IWspSZ) – dowództwo (na poziomie rodzaju sił zbrojnych) podległe Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, powołane w celu planowania pełnego zabezpieczenia logistycznego funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba dowództwa mieści się w Bydgoszczy. Formowanie Inspektoratu Wsp.SZ rozpoczęto 6 października 2006 roku. Gotowość do działania Inspektorat osiągnął 1 lipca 2007 roku, przejmując zadania logistyczne od dowództw rodzajów sił zbrojnych. Obecnie nie wykonuje zadań związanych z zabezpieczeniem medycznym, zadania te wykonuje Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia. Po rozformowaniu Pomorskiego Okręgu Wojskowego Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych przejmuje wszystkie jego obowiązki, historie i tradycje.W Bydgoszczy znajduje się ponad 50 pomników, obelisków i rzeźb ustawianych w różnym czasookresie. Dzielą się one na następujące grupy tematyczne:

  Spis treści

 • 1 Przebieg
 • 2 Historia
 • 2.1 Dzieje i topografia
 • 2.2 Nazwy
 • 2.3 Parcelacja
 • 2.4 Rozwój zabudowy i komunikacji
 • 2.5 Architektura
 • 2.6 Obraz społeczny
 • 2.7 Święto ulicy
 • 3 Ulica obecnie
 • 3.1 Charakterystyka
 • 3.2 Architektura
 • 3.3 Zabytki
 • 3.4 Ważne obiekty
 • 3.5 Komunikacja
 • 3.6 Remonty
 • 4 Zobacz też
 • 5 Przypisy
 • 6 Bibliografia
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Bielawy – osiedle w Bydgoszczy położone na Dolnym Tarasie. Sąsiaduje ze Śródmieściem i osiedlami: Leśnym, Skrzetusko i Bartodzieje.Osiedle Leśne – bydgoskie osiedle położone na północnym skraju miasta obok Zawiszy, Bocianowa, Bielaw, Bartodziejów oraz Myślęcinka.

  Przebieg[]

  Ulica łączy Stare Miasto z północnymi terenami bydgoskiej aglomeracji. Rozciąga się od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do ul. Armii Krajowej.

  Część południowa jest osią bydgoskiego Śródmieścia i najbardziej reprezentacyjną jego ulicą, natomiast część północna – od Stadionu Miejskiego, po granice miasta graniczy z Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku i Lasem Gdańskim.

  Pomorski Okręg Wojskowy (POW) – dawny terenowy organ wykonawczy Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej (art. 14 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej). Siedziby dowództwa Okręgu: Toruń (1945), Bydgoszcz, Gdańsk, Koszalin, Bydgoszcz – od 1947 do 2007 ul. gen. J. Dwernickiego 1, od 2007 do 28 grudnia 2011 ul. Szubińska 105.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa. Przeznaczona do ruchu pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. (Prawo o ruchu drogowym, art. 2 pkt 1)
  Stadion im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Bydgoszczy – stadion lekkoatletyczny i piłkarski, wybudowany w latach 1957-1960 i gruntownie przebudowany w latach 2007-2008. Stadion jest własnością miasta Bydgoszcz.
  Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy (LPKiW), również: Myślęcinek – największy park miejski w Polsce, liczący 830 hektarów powierzchni, usytuowany w północnej części Bydgoszczy, w odległości 5 km od ścisłego centrum miasta. Zwany jest potocznie "parkiem w Myślęcinku" od nazwy części miasta, w jakiej się znajduje.
  Tramwaj (z ang. tramway – linia tramwajowa, tram – tramwaj) – pasażerski lub towarowy pojazd szynowy zaprojektowany do eksploatacji na linii tramwajowej.
  Krawężnik – zewnętrzna część chodnika oddzielająca go od jezdni. Na przejściach dla pieszych jest on obniżony, by ułatwić wejście dzieciom i niepełnosprawnym.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Stacja wodociągów Las Gdański w Bydgoszczy – ujęcie wód podziemnych istniejące od 1900 r. w Bydgoszczy, w węższym znaczeniu kompleks zabytkowych obiektów komunalnych, położonych na południowym skraju Lasu Gdańskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.144 sek.