• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ulica Długa w Warszawie

  Przeczytaj także...
  Ulica Freta – ulica w Warszawie, wzdłuż której ciągnie się Nowe Miasto. Biegnie od ulicy Nowomiejskiej (przy zbiegu z ulicą Mostową i Długą) do połączenia ulic: Zakroczymskiej, Franciszkańskiej i Kościelnej. Jest zamknięta dla samochodów.Łowicz – miasto, gmina miejska w województwie łódzkim, w powiecie łowickim (siedziba władz powiatu) nad rzeką Bzurą, na północnym skraju Równiny Łowicko-Błońskiej. Był miastem duchownym.
  Hotel Polski – otwarty w 1808 r. w pałacu Witosławskiego przy ulicy Długiej 29 w Warszawie, funkcjonował do wybuchu powstania warszawskiego. Wiosną 1943 r. utworzono tam ośrodek internowania dla Żydów posiadających paszporty państw południowoamerykańskich. 24 sierpnia 1944 r. w czasie walk podczas powstania warszawskiego w budynku hotelu utworzono silny punkt obrony zwany „Redutą Matki Boskiej”.
  Ulica Długa na obrazie Canaletta (1778)

  Ulica Długa – ulica w Śródmieściu Warszawy.

  Przebieg[]

  Jej początek znajduje się na Nowym Mieście. Stamtąd, od zbiegu z ulicą Freta ulica biegnie aż do Arsenału, gdzie kończy się ślepo. Krzyżuje się z następującymi ulicami:

 • Freta
 • Kilińskiego
 • Miodową przy Placu Krasińskich
 • Barokową
 • Bielańską
 • Bohaterów Getta (dawniej Nalewki)
 • Historia[]

  Jest to jedna z najstarszych warszawskich ulic. Jej początki sięgają średniowiecza. Był to trakt biegnący do Sochaczewa i Łowicza. W tym okresie ulica spełniała również rolę placu targowego; pozostałością tego jest jej bardzo duża szerokość na obszarze Nowego Miasta. Uporządkowanie ulicy i zabudowanie jej pałacami i kamienicami nastąpiło w drugiej połowie XVIII wieku. Z tego okresu pochodzą najcenniejsze zabytki.

  Śródmieście – dzielnica Warszawy o granicach ustalonych w 1960 roku (przed wojną obejmowała także wschodnie rejony MSI dzisiejszej Woli i Ochoty: zachodnia część Muranowa - rejon MSI Nowolipki, zachodnia część Śródmieścia Północnego - w tym część Mirowa, część Śródmieścia Południowego - dzisiejszy fragment rejonu MSI Filtry). Obejmuje najstarszą część miasta (Stare Miasto i Nowe Miasto), a także zabudowę powstałą po II wojnie światowej w miejscu zniszczonych dzielnic.Ulica Bielańska w Warszawie – jedna z ulic warszawskiego Śródmieścia, biegnąca od ulicy Senatorskiej do ul. Długiej.

  26 marca 1943 u zbiegu ulic Bielańskiej, Długiej i Nalewek miała miejsce akcja pod Arsenałem.

  Podczas powstania warszawskiego na ulicy i w jej najbliższym sąsiedztwie toczyły się ciężkie walki, jednak jej wschodni fragment pozostawał w rękach powstańców aż do zajęcia Starego Miasta przez oddziały niemieckie i ukraińskie 2 września 1944. Wcześniej, 6 sierpnia 1944, w rocznicę wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej, na Długiej odbyła się jedyna podczas powstania defilada wojsk powstańczych. Żołnierze Batalionu „Gozdawa” przemaszerowali wtedy po mszy od kościoła garnizonowego do pałacu Raczyńskich.

  Joachim Lelewel (ur. 22 marca 1786 w Warszawie, zm. 29 maja 1861 w Paryżu) – polski historyk, bibliograf, numizmatyk, poliglota (znał 12 języków), heraldyk i działacz polityczny.Pałac Raczyńskich – pałac znajdujący się na Nowym Mieście w Warszawie przy ul. Długiej 7, położony pomiędzy ulicami: Długą, Kilińskiego, Podwale oraz budynkami dawnego klasztoru paulinów.

  Zmiany, jakie nastąpiły w warszawskim Śródmieściu w latach wojny i pierwszych latach powojennych, zmieniły kształt ulicy w jej dalszym biegu: wskutek przebicia Trasy W-Z oraz ul. Nowotki (obecnie ulicy Andersa) Długa kończy się ślepo przy Arsenale i znajdującej się tu stacji metra.

  Katedra polowa Wojska Polskiego NMP Królowej Polski – kościół garnizonowy znajdujący się przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie.Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

  W 1965 ulica jako założenie urbanistyczne w całości została wpisana do rejestru zabytków (nr rej. 63).

  Ważniejsze obiekty[]

 • Kościół św. Ducha w Warszawie (nr 3)
 • Budynek poklasztorny, miejsce zamieszkania Maurycego Mochnackiego (nr 3)
 • Kamienica Dulfusowska (Lelewelów) z I poł. XVIII wieku, na fasadzie pomiędzy oknami pierwszego piętra znajduje się tablica upamiętniająca Joachima Lelewela odsłonięta w 1916 (nr 4)
 • Pałac Raczyńskich (nr 7)
 • Katedra polowa Wojska Polskiego (nr 13/15)
 • Pomnik Powstania Warszawskiego
 • Kamienica Gaszyńskiego w Warszawie (nr 20)
 • Gmach dawnej Komory Celnej (nr 24)
 • Pałacyk Marii z Lubomirskich Radziwiłłowej (nr 26)
 • Dawny Hotel Polski (nr 29)
 • Pałac Teppera-Dückerta (Pałac Pod Czterema Wiatrami) (nr 38/40)
 • Siedziba Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (nr 44/55)
 • Dwie tablice pamiątkowe Tchorka: wolnostojąca przy skrzyżowaniu z ul. Bohaterów Getta oraz na budynku przy al. „Solidarności” 66 (od strony Długiej)
 • Arsenał (nr 52)
 • Obiekty nieistniejące[]

 • Kościół i klasztor Brygidek
 • Pałac Badenich
 • Ciekawostki[]

 • Domek pod numerem 1 u zbiegu ulic Długiej i Freta stanowił najmniejszą nieruchomość hipoteczną w Warszawie.
 • Galeria[]

 • Pałac Raczyńskich (nr 7)
 • Kamienica Gaszyńskiego w Warszawie (nr 20)
 • Pałacyk Marii z Lubomirskich Radziwiłłowej (nr 26)
 • Pałac Teppera-Dückerta (nr 38/40)
 • Siedziba Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (nr 44/55)
 • Przypisy

  1. Robert Bielecki: Długa 7 w powstaniu warszawskim. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1994, s. 17.
  2. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków – stan na 31 grudnia 2013 r. Województwo mazowieckie. Warszawa. W: Narodowy Instytut Dziedzictwa [on-line]. nid.pl. [dostęp 2014-02-11]. s. 24.
  3. Stanisław Ciepłowski: Napisy pamiątkowe w Warszawie XVII-XX w.. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, s. 50. ISBN 83-01-06109-X.
  Ulica Nalewki w Warszawie – nieistniejąca obecnie ulica Warszawy, która przed II wojną światową stanowiła jeden z głównych traktów miasta. Nalewki stanowiły główną ulicę żydowskiej Dzielnicy Północnej, zwanej też dzielnicą nalewkowsko-muranowską. W czasie wojny zabudowa ulicy została zniszczona, po wojnie nie została odbudowana. Ulica w szczątkowym stopniu zachowała się w postaci dzisiejszej ulicy Bohaterów Getta.Ulica Bohaterów Getta w Warszawie – ulica na warszawskim Muranowie, biegnąca od ul. Długiej do bramy Ogrodu Krasińskich. Ulica ta stanowi pozostałość przedwojennej ulicy Nalewki, która biegła niegdyś dalej od Ogrodu Krasińskich, aż do nieistniejącego Placu Muranowskiego. Ulica Nalewki została zniszczona w czasie II wojny światowej i nie została odbudowana.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pałac Badenich w Warszawie – nieistniejący warszawski pałac, wzniesiony w latach 1837–1838 dla hrabiego Ignacego Badeniego. Pałac do 1944 r. stał na Placu Krasińskich pod numerem 3, hip 549A, pomiędzy ulicą Długą a Pałacem Krasińskich. Dziś (2012) w jego miejscu znajduje się pusty plac częściowo porośnięty drzewami.
  Stare Miasto w Warszawie – najstarszy ośrodek miejski Warszawy będący zwartym zespołem architektury zabytkowej, przeważnie z XVII i XVIII wieku o średniowiecznym układzie zabudowy, otoczone pierścieniem murów obronnych z XIV–XVI wieku. Ma rynek rozmieszczony na planie prostokąta.
  Kościół i klasztor Brygidek w Warszawie – nieistniejący klasztor Brygidek i kościół Świętej Trójcy, które znajdowały się w Warszawie na Muranowie, u zbiegu ulic Długiej i Nalewki przy wylocie ul. Bielańskiej, w jurydyce Nowolipie.
  Batalion im. Stefana Czarnieckiego, lub od pseudonimu dowódcy Batalion "Gozdawa" - oddział bojowy Armii Krajowej walczący w powstaniu warszawskim na Starym Mieście, a od września w Śródmieściu.
  Pierwsza Kompania Kadrowa – pododdział piechoty utworzony 3 sierpnia 1914 w Krakowie przez Józefa Piłsudskiego z połączenia członków "Strzelca" i Polskich Drużyn Strzeleckich jako zalążek Wojska Polskiego.
  Tablice pamiątkowe Tchorka w Warszawie – tablice o wspólnym wzorze, stworzone na podstawie projektu Karola Tchorka z 1949 roku, upamiętniające znajdujące się w Warszawie miejsca walk i męczeństwa z czasów II wojny światowej.
  Trasa W-Z (Trasa Wschód-Zachód) – pierwsza większa inwestycja komunikacyjna po II wojnie światowej w Warszawie, budowana w latach 1947-1949, oddana 22 lipca 1949 w 5. rocznicę uchwalenia manifestu PKWN; od roku 1996 nieodłączny element trasy turystycznych linii tramwajowych (T, W, M), obsługiwanych zabytkowym taborem przez warszawski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej. Przez wiele lat oprócz łączenia dzielnic Warszawy, pełniła także rolę ważnej drogi tranzytowej przez Warszawę. Obecnie stanowi część drogi wojewódzkiej numer 629.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.