• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ulica Długa w Bydgoszczy  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Stary Rynek – prostokątny (ok. 100 x 125 m), główny plac miejski w Bydgoszczy usytuowany w pobliżu ścisłego centrum miasta. Przechodzi przez niego 18. południk długości geograficznej wschodniej. Przy rynku znajduje się ratusz, a nieopodal - katedra.Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.
  Ulica Długa słonecznego dnia
  Ulica wieczorem z widokiem na zabytkowy tramwaj
  Ulica Długa podczas jarmarku
  Za skrzyżowaniem z ul. Jana Kazimierza
  U wylotu ul. Pod Blankami
  O zmierzchu
  Szczegóły architektoniczne
  Szczyt (Długa 17)
  Mansarda (Długa 12)
  Szczyt (Długa 22)
  Postacie alegoryczne (Długa 24)
  Tympanon, gzymsy, pilastry (Długa 31)
  Kapitele (Długa 31)
  "Wole oko", pilastry (Długa 41, bud. 1798 r.)
  Gzymsy, fryzy (Długa 53)
  Wystrój (Długa 6)
  Zdobienia (Długa 32)
  Pilastry i gzymsy wokół okien z lat 80. XIX w. (Długa 37)
  Płaskorzeźba (Długa 58)
  Klasyczny wystrój okien (Długa 62)
  Typowy wystrój fasad dla kamienic przy ul. Długiej
  Szczyt (Długa 74)
  Podpis Lecha Wałęsy w Alei Autografów na ul. Długiej

  Ulica Długa w Bydgoszczy – najdłuższa ulica miasta lokacyjnego Bydgoszczy. Najważniejsza pod względem historycznym i funkcjonalnym ulica Starego Miasta. Należy obok ul. Gdańskiej i Dworcowej do najważniejszych, śródmiejskich ulic handlowych Bydgoszczy.

  Stary kościół św. Stanisława w Bydgoszczy – historyczny (1505-1817), nieistniejący obecnie kościół szpitalny w Bydgoszczy.Stary kościół św. Trójcy w Bydgoszczy – historyczny (1550-1829), nieistniejący obecnie kościół w Bydgoszczy. Na jego miejscu w latach 1910-1912 zbudowano neobarokowy Kościół św. Trójcy.

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 2 Historia
 • 2.1 Okres staropolski
 • 2.2 Okres zaboru pruskiego
 • 2.3 Okres międzywojenny
 • 2.4 Okres po 1945 r.
 • 2.5 Nazwy
 • 3 Charakterystyka
 • 3.1 Architektura
 • 3.2 Rewitalizacja
 • 3.3 Bydgoska Aleja Autografów
 • 4 Niektóre kamienice
 • 5 Przypisy
 • 6 Zobacz też
 • 7 Bibliografia
 • Położenie[]

  Ulica znajduje się w południowej części Starego Miasta. Rozciąga się na kierunku wschód-zachód, od skrzyżowania z Wałami Jagiellońskimi do skrzyżowania z Wełnianym Rynkiem. Jej długość wynosi 650,3 m.

  Wyspa Młyńska – zabytkowa wyspa rzeczna w rejonie staromiejskim Bydgoszczy, o powierzchni ok. 6,5 ha, mieszcząca obiekty kulturalne i rekreacyjne, otoczona bulwarami i urządzeniami hydrotechnicznymi. Neobarok – nurt w architekturze historyzmu, nawiązujący formalnie do baroku, szczególnie w dekoracji elewacji, rozpowszechniony w końcu XIX wieku (od 1880).


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.
  Renesans w architekturze stanowił odzwierciedlenie poglądów filozoficznych odrodzenia, poszukujących wzorców w świecie antycznym. Renesans otworzył erę nowożytną w sztuce i trwał od schyłku średniowiecza do początków baroku. Ponieważ różnice czasowe rozkwitu renesansu w różnych krajach są ogromne (np. między Włochami i Europą Północną), nie jest możliwe ustalenie jednolitych dat, w których panował.
  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.
  Ornament (z łac. ornare - zaopatrzyć, ozdabiać) – motyw lub zespół motywów zdobniczych, stosowanych w architekturze lub sztukach plastycznych. Motywy te, złożone z drobnych elementów, mogą pokrywać całą powierzchnię, występować tylko w określonych polach albo przybierać formę pasową. Mogą także współgrać z tektoniką lub nad nią dominować. Zazwyczaj ornament nie jest elementem niezbędnym dla istnienia struktury danego przedmiotu czy budowli, a jedynie jest stosowany jako element podziału określonej kompozycji.
  Kolumna – pionowa podpora architektoniczna o kolistym przekroju trzonu. Jeden z najstarszych i najpowszechniej stosowanych w architekturze elementów podporowo-dźwigowych pełniących funkcje konstrukcyjne, budowany od czasów starożytnych.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Balustrada – ażurowe lub pełne zabezpieczenie (ogrodzenie) schodów, tarasów, balkonów, dachów, wiaduktów, mostów itp., montowane zazwyczaj na krawędzi zabezpieczanego elementu i pełniące jednocześnie funkcję ozdobną. Balustrada może być również ażurową przegrodą pomiędzy pomieszczeniami (np. w kościołach oddziela prezbiterium od nawy).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.102 sek.