• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ulica Bytomska w Piekarach Śląskich

  Przeczytaj także...
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Kalwaria Piekarska w Piekarach Śląskich – wchodzi w skład Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
  Bytom (łac. Bitom, Bithom, niem. Beuthen, śl-niem. Beuthn, śląs. Bytůń) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, na Wyżynie Śląskiej, w centrum konurbacji górnośląskiej.

  Ulica Bytomska w Piekarach Śląskich – jedna z ulic w piekarskich dzielnicach Szarlej i Centrum. Ma długość około 4,8 km; posiada południkowy przebieg. Wzięła swoją nazwę od miasta Bytom.

  Pierwotnie droga nosiła nazwy ul. Piekarska (od południa do dzisiejszej ul. Pod Lipami) i ul. Mariacka (dalej na północ, do bazyliki NMP). Podczas II wojny światowej ulicy nadano nazwę „Adolf-Hitler-Straße”, a po wojnie – „ul. Michała Roli-Żymierskiego”. W 1979 zlikwidowano linię tramwajową, prowadzącą obecną ulicą Bytomską (linia z Bytomia do centrum Piekar).

  Radio Piekary – regionalna rozgłośnia radiowa założona w 1996 w Piekarach Śląskich. W nadawanych audycjach dominują zwyczaje oraz mowa śląska. Transmitowane są msze święte i nabożeństwa z pobliskiej Bazyliki NMP, a także z innych kościołów dekanatu oraz informacje z terenu województwa śląskiego.Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – placówka specjalizująca się w leczeniu schorzeń i urazów narządów ruchu, stosuje wiele bardzo nowoczesnych lub aktualnie najnowocześniejszych metod leczenia złamań stawów biodrowego, kolanowgo i barkowego.

  Przy ulicy znajdują się następujące historyczne obiekty i miejsca:

 • narożna kamienica mieszkalna (ul. Bytomska 51); pierwotnie mieściła się w niej karczma Żyda Tannenbauma oraz rytualna łaźnia żydowska, a następnie restauracja J. Grabowskiego
 • zespół dawnego szpitala Spółki Brackiej − obecnie Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej (ul. Bytomska 62), wzniesiony w latach 1916−1924, wpisany do rejestru zabytków 6 kwietnia 2001 (nr rej.: A/45/01); w skład zespołu wchodzą:
 • pawilon główny
 • pawilon dziecięcy
 • budynek administracyjny
 • pralnia i kuchnia
 • prosektorium z kaplicą
 • portiernia
 • kamienica mieszkalna (ul. Bytomska 72), przed II wojną światową swoją siedzibę miała tu firma Bata i Bank Ludowy
 • kamienica mieszkalna (ul. Bytomska 86), na przełomie XIX i XX wieku mieszkał w niej Karol Ogórek (budowniczy Kalwarii Piekarskiej)
 • gmach Banku Śląskiego (ul.Bytomska 88), wzniesiony na początku lat trzydziestych XX wieku
 • budynek poczty (ul. Bytomska 90), pochodzący z lat trzydziestych XX wieku
 • krzyż typu „Boża Męka” z 1868 – tzw. krzyż Diepenbrocka (skrzyżowanie ul. Bytomskiej z ul. Pod Lipami)
 • pomnik ku czci poległych w walkach o społeczne i narodowe wyzwolenie oraz upamiętniający 1000-lecie państwa polskiego (pomiędzy ul. Bytomską, ul. gen. Jerzego Ziętka i ul. Kalwaryjską)
 • budynek dawnej czytelni i biblioteki niemieckiej (ul. Bytomska 151)
 • budynek dawnego składu meblowego − obecnie siedziba Miejskiego Centrum Informacji i Turystyki (ul. Bytomska 157); w dwudziestoleciu międzywojennym w kamienicy funkcjonowała cukiernia
 • tablica, upamiętniająca Wawrzyńca Hajdę, umieszczona na budynku, w którym mieszkał i działał (ul. Bytomska 169)
 • tablica na budynku, w którym w latach 1847–1872 mieściła się polska drukarnia Teodora Heneczka (ul. Bytomska 176)
 • budynek szkoły zawodowej (ul. Bytomska 207), wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku
 • pomnik Wawrzyńca Hajdy, umieszczony przed Miejskim Domem Kultury i Siedzibą Radia "Piekary".
 • Przy ulicy Bytomskiej swoją siedzibę mają: Miejskie Centrum Informacji i Turystyki (ul. Bytomska 157), główna siedziba Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich i Radia Piekary oraz miesięcznika Głos Piekarski (ul. Bytomska 73), Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Janusza Daaba (ul. Bytomska 62), Urząd Miasta Piekary Śląskie (ul. Bytomska 84), firmy i przedsiębiorstwa handlowo-usługowe, Urząd Pocztowy Piekary Śląskie 1 (ul. Bytomska 90), Zasadnicza Szkoła Zawodowa (ul. Bytomska 207). Ulicą kursują autobusy KZK GOP.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich - sieć placówek kulturalnych z główną siedzibą w Szarleju. Oddział wydaję lokalną gazetę Głos Piekarski, mieści się w nim siedziba Radio Piekary. Miejski Dom Kultury w Szarleju organizuje corocznie wiele imprez, m.in.: Kabareton, Oktoberfest po naszymu, Dni Piekar. Gośćmi tych imprez byli m.in:

  Zobacz też[]

 • Historia Piekar Śląskich
 • Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich
 • Przypisy

  1. Okręg Katowicki – Plany miast, wyd. Demart SA, Warszawa 2009, ISBN 978-83-89239-38-9.
  2. Spacerkiem po mieście (pol.) www.piekary.pl [dostęp 2011-08-22]
  3. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków: Rejestr zabytków w Piekarach Śląskich (pol.). www.wkz.katowice.pl. [dostęp 2011-08-22].
  4. Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytków nieruchomych – województwo śląskie. 31 marca 2016; 5 miesięcy temu. [dostęp 2011-08-22].
  5. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach: Ewidencja miejsc pamięci województwa śląskiego: miasto Piekary Śląskie (pol.). www.katowice.uw.gov.pl. [dostęp 2011-08-22].
  Człowiek pojawił się na ziemi bytomskiej na początku najmłodszej epoki kamienia (4000 lat p.n.e.). Natomiast nie ma żadnego dowodu na to, że w epoce brązu istniało na tym obszarze jakiekolwiek osadnictwo. Pierwsza osada w dorzeczu Bielczy i Brynicy istniała od XII do IV wieku p.n.e.. Z kolei od IV wieku p.n.e. do II wieku n.e. brak śladów człowieka na tym terenie. Dopiero odkrycie galmanu na polach szarlejskich nad Brynicą umożliwiło natrafienie na szczątki osady z III wieku n.e. Jej mieszkańcy w prymitywnych piecach zwanych dymarkami wytapiali rudę żelaza zalegającą płytko pod darnią.Szarlej (niem. Scharley; 1934-35 Szarlej-Wielkie Piekary) − dzielnica Piekar Śląskich. Znajduje się w niej Urząd Miasta, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej oraz siedziba Radia Piekary.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wawrzyniec Hajda (ur. 8 sierpnia 1844 w Piekarach Rudnych, zm. 27 marca 1923 w Piekarach Śląskich) – działacz ludowy i poeta, górnik, czynny w społecznym i kulturalnym życiu Piekar Śląskich, organizator polskich akcji patriotycznych, należał do osób, które przez całe życie walczyli i budowali na Śląsku przyszłą Polskę, autor ok. 200 utworów (wiersze okolicznościowe, bajki, podania, legendy), częściowo zaginionych, w których głosił proroctwa o wskrzeszeniu Polski (stąd zwany był Śląskim Wernyhorą).
  Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich jest największym na Śląsku miejscem pielgrzymkowym związanym z kultem Maryjnym.
  Bazylika Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich – bazylika mniejsza wchodząca w skład Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) - związek międzygminny w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym założony 19 września 1991 w celu współpracy gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
  Piekary Śląskie Centrum - w dokumentach urzędowych określana czasem jako Piekary Wielkie, dzielnica Piekar Śląskich o największej powierzchni, a także o największej liczbie ludności, na jej terenie znajdują się osiedla: Buczka, Wieczorka, Wieczorka-Wschód, Wyzwolenia i kolonia Józefka. Przy granicy z Kozłową Górą znajduje się Lipka z nowo powstałym osiedlem.
  Głos Piekarski - miesięcznik lokalny tworzony przez dziennikarzy Radia Piekary, wydawany od roku 2005 przez MDK - Radio Piekary

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.