• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ulica 3 Maja w Kaliszu

  Przeczytaj także...
  Ulica – droga wytyczona i zbudowana na obszarze zurbanizowanym (głównie w mieście, ale także w osadzie oraz czasem na wsi), której współcześnie zazwyczaj nadaje się oficjalnie urzędową nazwę własną.Śródmieście jest jedną z dzielnic Kalisza. Dzielnica ta ma powierzchnię ok. 4,6 km² i jest zamieszkiwana przez ok. 25 tys. mieszkańców.
  Ulica Majkowska – ruchliwa ulica w Kaliszu znajdująca się w dzielnicy Piskorzewie. Jest jedną z najważniejszych ulic tejże dzielnicy. Jej całkowita długość wynosi około 1,1 km.

  Ulica 3 Majaulica w Kaliszu w dzielnicy Śródmieście. Ma około pół kilometra długości. Łączy Nowy Rynek z placem Jana Kilińskiego. Posiada ona cztery pasy ruchu. Jest to jedna z najruchliwszych i najważniejszych ulic Śródmieścia.

  III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO Bank Polski, PKO BP) – polski bank uniwersalny założony w 1919 jako Pocztowa Kasa Oszczędności, spółka akcyjna notowana od 2004 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; największy bank uniwersalny w Polsce; od 2009 prezesem banku jest Zbigniew Jagiełło.

  Historia[]

  Ulica 3 Maja wytyczona została w pierwszej połowie lat 20. XX wieku jako droga brukowana. W czasie II wojny światowej w kamienicy pod nr. 10 znajdował się przejściowy obóz dla Polaków wywożonych na przymusowe roboty do III Rzeszy. Po wybudowaniu alei Wojska Polskiego jej znaczenie znacznie wzrosło po uzyskaniu w 1977 połączenia z Nowym Rynkiem. W tym samym roku ulica przeszła gruntowną modernizację podczas której poszerzono ją do czterech pasów. Dzięki temu odciążone zostało ścisłe Śródmieście miasta. Najstarsze budynki przy ulicy znajdują się pod numerami parzystymi od 10 do 20 oraz pod numerem 13. Pochodzą one z okresu międzywojennego. Najnowszy natomiast znajduje się na rogu ulic 3 Maja i Majkowskiej (nr. 2 i 4).

  Kilometr (symbol: km) – powszechnie stosowana wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Dokładniej, kilometr to 1000 metrów. Stowarzyszona i dość często używana jednostka powierzchni to kilometr kwadratowy (symbol: km²), a objętości – kilometr sześcienny (symbol: km³).II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Obiekty[]

 • Kaliska Giełda Nieruchomości, nr. 3
 • Ergo Hestia, nr. 4
 • PZU Życie - punkt obsługi klienta, nr. 4
 • PKO Bank Polski - oddział 3, nr. 4/2
 • Regionalny Związek Pszczelarzy, nr. 13A
 • Szkoła Podstawowa nr 1, nr. 16
 • III Liceum Profilowane, nr. 18
 • Technikum Samochodowe nr 3, nr. 18
 • Technikum Uzupełniające nr 3, nr. 18
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3, nr. 18
 • Zespół Szkół Samochodowych im. S. Staszica, nr. 18
 • Galeria Tęcza
 • Bibliografia[]

 • Alfred Kaczmarek, Dzieje kaliskich ulic, Towarzystwo Miłośników Kalisza, Kalisz 2002, s. 127-129, ISBN 83-918428-0-0
 • Opracowanie zbiorowe, Kalisz plus 1 - plan miasta, Wydawnictwo Demart, Warszawa 2008, ISBN 978-83-89472-76-2
 • Panorama Firm
 • Kalisz (gr. Καλισία, łac. Calisia, jid. קאַליש) – miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną, u ujścia Swędrni; historyczna stolica Wielkopolski, stolica Kaliskiego, drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, główny ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego; stolica diecezji kaliskiej.Aleja Wojska Polskiego – jedna z najważniejszych, najbardziej ruchliwych i druga co do długości arteria komunikacyjna Kalisza. Ciągnie się od południowo-zachodniego Dobrzeca aż po Majków. Ma 5,58 km długości.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Historia Polski (1918–1939) – historia Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, od odzyskania przez Polskę niepodległości do zakończenia regularnych działań wojennych Wojska Polskiego przeciw Wehrmachtowi i Armii Czerwonej po agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę i przeniesienia siedziby władz II Rzeczypospolitej poza granice kraju w związku z okupacją terytorium kraju przez agresorów.
  Galeria Tęcza – centrum handlowo-usługowo-rozrywkowe, zlokalizowane przy ul. 3 Maja 1 w Kaliszu, ok 400 m od Głównego Rynku; otwarte 22 października 2011 w miejscu dawnego supersamu Tęcza
  Kamienica – miejski budynek mieszkalny, murowany z cegły lub kamienia, przynajmniej jednopiętrowy. Kamienicą określa się zazwyczaj budynek stojący w zwartym szeregu innych domów, jeśli tak nie jest, to kamienica odróżnia się brakiem dużych okien na jednej z jej ścian (jest to związane z tym, że podczas budowy przewidywano w tym miejscu inny budynek lub taki budynek istniał, ale został wyburzony).
  Bruk – nawierzchnia ulicy, placu lub chodnika utwardzona za pomocą układania na niej warstwy przylegających do siebie ściśle kamieni, kostek kamiennych, betonowych lub ceramicznych. Nawierzchnię układa się na odpowiednio przygotowanej podbudowie z tłucznia i piasku, które służą wyrównaniu podłoża i drenażowi wody opadowej. Bruk jest trwały, łatwy do demontażu i naprawy. Początkowo termin bruk dotyczył głównie nawierzchni z kamienia polnego, lub nieregularnych ciosów kamiennych, z czasem zaczął być używany także dla nawierzcni z kostek kamiennych lub betonowych.
  PZU Życie Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (PZU Życie SA) został zawiązany aktem notarialnym, sporządzonym 18 grudnia 1991 r. Założycielami Zakładu byli: Państwowy Zakład Ubezpieczeń (obecnie Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA), Polski Bank Rozwoju SA oraz Bank Handlowy w Warszawie SA. Od 12 listopada 2002 r. jedynym akcjonariuszem PZU Życie SA jest PZU SA.
  Szkoła podstawowa – pierwszy etap formalnej edukacji. W większości krajów nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Nauczanie poza szkołą tzw. edukacja domowa legalne jest m.in. w krajach anglosaskich, w Chile i na Tajwanie.
  Pas ruchu – każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi.

  Reklama