• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ukranenland  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Wikliniarstwo – działalność obejmująca przetwórstwo wikliny. Przetwórstwo wikliny to rodzaj rękodzieła polegającego na wyrobie przedmiotów ozdobnych i użytkowych (koszy, naczyń, mebli, zwłaszcza ogrodowych i plażowych, nawet płotów i ścian) za pomocą zaplatania wikliny.

  Ukranenland – skansen archeologiczny w miejscowości Torgelow w RFN w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie (niem. Mecklenburg-Vorpommern).

  Skansen działa w ramach stowarzyszenia Ukranenland – Warsztaty Historyczne (niem. Ukranenland – Historische Werkstätten e.V). Skansen tworzą:

 • wczesnośredniowieczna osada słowiańska Ukranenland,
 • centrum informacyjne w pobliżu wioski,
 • późnośredniowieczny kompleks budowlany Castrum Turglowe w Torgelow,
 • stocznia budująca kogi w Ueckermünde.
 • Osada słowiańska Ukranenland[ | edytuj kod]

  Osada Ukranenland położona jest 1,7 kilometra na południe od miasteczka Torgelow, 156 km od centrum Berlina i 57 km od centrum Szczecina. Usytuowana wśród łąk między skrajem lasu nad Wkrą z dala od osiedli i ulic.

  Archeologia eksperymentalna (inaczej: archeologia doświadczalna), to jedna z metod badawczych z dziedziny archeologii. Jej kolebką są kraje anglosaskie, tam też doczekała się największej liczby opracowań naukowych i podzieliła się na rodzaje w ramach klasycznego Thomsenowskiego podziału epok w archeologii. Jej celem jest stworzenie materiału porównawczego pomocnego w interpretowaniu materiału źródłowego pozyskanego w toku badań przeprowadzonych metodą wykopaliskową. Błędnie utożsamiana z działalnością stowarzyszeń "historii żywej", archeologia eksperymentalna zajmuje się badaniem technologii wymarłych cywilizacji, próbując rekonstruować przedmioty i techniki rzemieślnicze. Podczas doświadczenia istotne są czerpane z niego informacje, nie zaś wykonane obiekty czy artefakty. Metody tej używa się głównie podczas prac nad oszacowaniem nakładu pracy, rekonstrukcją narzędzi na podstawie np. śladów przez nie pozostawionych, oraz próbami przypisania funkcji nieznanym przedmiotom. Bardzo modna w latach 60., obecnie, po latach zastoju, przeżywa renesans dzięki zastosowaniu najnowszych technik badawczych wraz z rozwojem archeologii jako nauki przyrodniczo-humanistycznej o charakterze interdyscyplinarnym. W Polsce, z powodu braku zainteresowania ze strony środowiska naukowego oraz w związku z atakami metodologów archeologii na podstawy koncepcji tej metody, archeologia eksperymentalna nie jest uznawana za metodę naukową, a wnioski są traktowane jako niczym niepoparte spekulacje o charakterze popularyzatorskim. Odbiciem tego stosunku są imprezy masowe organizowane przez polskie muzea, zresztą festyniarski charakter działania połączony ze sporadycznie prowadzonymi pracami naukowymi przez kadrę o niewielkich z reguły praktycznych podstawach jest najsłabszym ogniwem archeologii eksperymentu i podstawową płaszczyzną, na której podważa się jej naukowość.Kowalstwo – rzemiosło wykonywane przez kowala, przy użyciu narzędzi kowalskich. Polega na kształtowaniu metali na gorąco, po ogrzaniu ich do temperatury mięknięcia. Miejsce pracy kowala nazywane jest kuźnią.

  Na podstawie wykopalisk archeologicznych zrekonstruowano tutaj chaty o oryginalnych wymiarach o konstrukcji wieńcowej, filarowej i plecionkowej z IX i X wieku. Od strony lądu w otoczeniu drewnianej palisady wybudowano pirs, przy którym cumują dwa historyczne okręty Svarog – zbudowany według konstrukcji z około 900 r. oraz Svantevit – według konstrukcji z około 1100 r. Tymi okrętami odwiedzający osadę mogą odbyć rejs po Wkrze.

  Pieczenie – proces obróbki termicznej polegający na ogrzewaniu potrawy w piecu lub piekarniku w środowisku nagrzanego powietrza. Temperatura pieczenia zawiera się w granicach od 160 do 250 °C.Szwecja, Królestwo Szwecji (Sverige, Konungariket Sverige) – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z Norwegią, Finlandią i Danią.

  Przy wejściu do osady, po lewej stronie znajduje się zagroda, w której pasie się stado owiec oraz koń. W osadzie na stałe obecnych jest dwunastu mieszkańców ubranych w charakterystyczne stroje z epoki. W czasie gdy osada jest otwarta dla odwiedzających osoby te mieszkają w chatach, w których nocują oraz wykonują codzienne prace związane z utrzymaniem i dalszą rozbudową wioski. Chętnie pozują do zdjęć i opowiadają odwiedzającym (również w języku polskim) o osadzie i średniowiecznej historii tych terenów. Każdy z mieszkańców ma opanowane przynajmniej jedno historyczne rzemiosło, wśród których są: odlewnictwo z brązu, garncarstwo albo kowalstwo.

  Palisada, ostrokół, częstokół – element dawnego budownictwa obronnego w postaci ogrodzenia składającego się z drewnianych, zazwyczaj ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim, prosto lub ukośnie w ziemię spełniający rolę struktury zaporowej, defensywnej.Słowianie – gałąź ludów indoeuropejskich posługujących się językami słowiańskimi, o wspólnym pochodzeniu, podobnych zwyczajach, obrzędach i wierzeniach. Zamieszkują Europę wschodnią, środkową i południową oraz pas północnej Azji od Uralu po Ocean Spokojny. Stanowią najliczniejszą grupę ludności indoeuropejskiej w Europie.

  Każdy z odwiedzających ma możliwość sprawdzenia swoich sił w każdym z warsztatów rzemieślniczych, co stanowi również istotną część pedagogicznego aspektu utrzymywania osady jako muzeum. Wśród innych rzemiosł są tu obecne również:

 • tkanie,
 • filcowanie,
 • wikliniarstwo,
 • snycerstwo,
 • kuśnierstwo,
 • pieczenie.
 • Zarówno dla dorosłych, jak i dzieci organizowane są konkursy ze strzelania z łuku, rzutu toporem do tarczy, przeciąganie liny oraz inne zabawy. Istnieje również możliwość odpoczynku nad samą rzeką i degustacji specjalności kulinarnych z osady.

  Przy pomieszczeniu, w którym znajduje się kasa, można również zakupić liczne pamiątki z osady.

  Snycerstwo – bardzo stara dziedzina sztuki zdobniczej - sztuka rzeźbienia w drewnie - rodzaj rzemiosła artystycznego.Torgelow – miasto we wchodnich Niemczech, w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, powiecie Vorpommern-Greifswald, siedziba Związku Gmin Torgelow-Ferdinandshof.

  Na terenie osady można spotkać grupę muzyczną Cantilena, która również należy do stowarzyszenia Ukranenland. Obok występów muzycznych opowiadają o historii instrumentów muzycznych oraz objaśniają, w jaki sposób zostały zrobione.

  Szczególną atrakcją są odbywające się w osadzie od wiosny do jesieni liczne jarmarki i mnogość imprez historycznych.

  Dla odwiedzających wioska jest czynna od 1 maja do 31 października. W okresie zimowym osada jest zamknięta. Ceny biletów dla odwiedzających osadę lub Castrum Turgelowe: dzieci do lat 3 – gratis dzieci i młodzież do lat 15 – 1,5 € Zniżki obowiązują dla seniorów, młodzieży od lat 16, uczniów i studentów – 2,00 € Dorośli – 5,00 € Bilet rodzinny – 9,00 €

  Odlewnictwo – technologia (niekiedy sztuka lub umiejętność) polegająca na zalewaniu uprzednio przygotowanej formy ciekłym materiałem, najczęściej stopem metali, ale również gipsem, woskiem czy tworzywami sztucznymi oraz takim sterowaniu procesem krzepnięcia lub reakcji chemicznej tężenia odlewu, aby otrzymać wyrób o odpowiedniej strukturze i właściwościach. Do odlewnictwa zalicza się także techniki przygotowania form odlewniczych (formierstwo) oraz obróbki odlanych obiektów.Garncarstwo to jedno z najstarszych rzemiosł (znane od neolitu). Jest to rękodzielniczy wyrób ceramicznych naczyń i przedmiotów codziennego użytku.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Meklemburgia-Pomorze Przednie (niem. Mecklenburg-Vorpommern) – kraj związkowy we wschodnich Niemczech. Najwyższym prawem krajowym jest Konstytucja Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie z 23 maja 1993 r.
  Ueckermünde (pol. hist. Wkryujście, także Wkra) – miasto w Niemczech, położone w kraju Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald. Miasto jest położone nad Zalewem Szczecińskim, na północno-zachodnim skraju Puszczy Wkrzańskiej. Znajduje się tutaj jeden z niewielu w granicach obecnych Niemiec, Zamek Książąt Pomorskich (Schloß der Herzöge von Pommern). W mieście znajduje się także stacja końcowa linii kolejowej z Pasewalku.
  Tkactwo – dział przemysłu włókienniczego i rzemiosła zajmujący się wytwarzaniem tkanin oraz ich wykończeniem. Jedno z najstarszych rzemiosł uprawianych przez człowieka. Jego początki sięgają neolitu. Powstały wtedy najstarsze, pionowe warsztaty tkackie.
  Brązy – stopy miedzi z cyną lub innymi metalami i ewentualnie innymi pierwiastkami, w których zawartość miedzi zawiera się w granicach 80-90% wagowych (stopy miedzi, które nie noszą nazwy "brąz", to mosiądze – stopy miedzi i cynku oraz miedzionikiel – stop miedzi z niklem). Składy brązów specyfikuje Polska Norma PN-xx/H-87050.
  Filc – wyrób włókienniczy otrzymywany przez spilśnianie. Rozróżnia się dwa rodzaje filców: filce bite, uzyskiwane przez bezpośrednie spilśnianie włókien, oraz filce tkane, uzyskiwane przez spilśnianie powierzchni tkanin.
  Wkrzanie, Wkrzanowie - średniowieczne plemię słowiańskie zamieszkujące wokół rzeki Wkry i częściowo nad Zalewem Szczecińskim. Pierwsze wzmianki o tym plemieniu pochodzą z ok. 934. Głównym ośrodkiem Wkrzan był Przęcław a ważniejszymi grodami Pozdawilk oraz Wkryujście.
  Wolin (dawniej Julin, Wołyń, niem. Wollin) – miasto w północno-zachodniej Polsce części woj. zachodniopomorskiego, w powiecie kamieńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Wolin.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.