• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ukraińska Rada Narodowa - 1947

  Przeczytaj także...
  Ukraińska Partia Socjalistyczna (USP) – związek ukraińskich partii socjalistycznych, powstały na emigracji, na konferencji w Augsburgu 26 marca 1950.Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów za Granicą (OUN za Granicą) - emigracyjna ukraińska organizacja polityczna, założona w Monachium w 1954 przez dawnych działaczy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.
  Augsburg – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, siedziba rejencji Szwabia, regionu Augsburg oraz powiatu Augsburg, chociaż do niego nie należy. Leży nad rzekami Lech i Wertach, na przedgórzu alpejskim na wysokości 494 m n.p.m.

  Ukraińska Rada Narodowa (UNR) – reprezentacja parlamentarna rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej na Emigracji, utworzona wiosną 1947 dzięki porozumieniu ukraińskich partii emigracyjnych.

  Została utworzona w celu zapewnienia bazy politycznej zreformowanemu Centrum Państwowemu URL na czele z prezydentem URL Andrijem Liwyckim, oraz konsolidacji wszystkich sił politycznych w celu restytucji demokratycznego państwa ukraińskiego.

  Tworzenie Rady[]

  Już w 1946 rozpoczął działalność Ukraiński Komitet Koordynacyjny, utworzony z przedstawicieli wszystkich partii na emigracji, z inicjatywy ukraińskiej emigracji w Kanadzie (misja Kusznira). Idea konsolidacji zaczęła być popularna, kiedy Andrij Liwyćkyj utworzył w 1947 przygotowawczą komisję na czele z Isaakiem Mazepą. Jej zadaniem była reorganizacja rządu (Centrum Państwowego), i utworzenie URN. Komisja razem z przedstawicielami partii opracowała tymczasową uchwałę, ogłoszoną 10 czerwca 1948, o utworzeniu Państwowego Centrum Ukraińskiej Republiki Ludowej, ogłoszoną przez przewodniczącego Dyrektoriatu. Ten sam akt tworzył Ukraińską Radę Narodową.

  Hetmańcy (skoropadczycy) - ukraiński konserwatywny ruch polityczny w XX wieku, mający na celu przywrócenie Hetmanatu (Państwa Ukraińskiego), z hetmanem Pawłem Skoropadskim na czele.OUN-B (OUN-R (rewolucjoniści), "banderowcy") – frakcja (później niezależna organizacja) Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, powstała ostatecznie w lipcu 1940 w Krakowie.

  W czerwcu 1948 wszystkie partie polityczne, z wyjątkiem hetmańców, zatwierdziły statut Ukraińskiej Rady Narodowej, który określał jej strukturę, formy pracy i warunki współpracy z emigracyjnym prezydentem URL. Jako quasi parlament UNR była ustawodawczym organem, ona tworzyła Organ Wykonawczy, kontrolę państwową i wybierała prezydenta URL. Pomiędzy sesjami część jej funkcji pełniło działające prezydium URL, która jednak nie mogło tworzyć prawa i wybierać swoich członków.

  Stepan Baran, ukr. Степан Баран (ur. 25 stycznia 1879 w Krukienicach, zm. 4 lipca 1953 w Monachium) – ukraiński działacz społeczny, adwokat, publicysta i dziennikarz; poseł na Sejm II RP z ramienia Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowo-Demokratycznego (UNDO).Spyrydon Dowhal (ur. 1896 koło Czernihowa - zm. 1975 w Monachium) - ukraiński działacz polityczny, publicysta, premier rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej na emigracji.

  Do Ukraińskiej Rady Narodowej wysłały swoich przedstawicieli: Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (melnykowcy), Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (banderowcy), Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne (UNDO), Ukraińska Partia Rewolucyjno-Demokratyczna (URDP), URDP-socjaliści, Ukraiński Związek Narodowo-Państwowy (UNDS), Ukraińska Partia Socjalistów-Rewolucjonistów (UPSR), Ukraińska Partia Socjalistyczno-Radykalna (USRP), Ukraińska Socjal-Demokratyczna Partia Robotnicza (USDRP).

  Mykoła Liwycki, ukr. Микола Андрійович Лівицький (ur. 22 czerwca 1907 w Żmerynce, zm. 8 grudnia 1989 w Filadelfii) - ukraiński polityk, działacz społeczny, dziennikarz, prezydent Ukraińskiej Republiki Ludowej na emigracji w latach 1967-1989.Ukraińska Partia Rewolucyjno-Demokratyczna (ukr. Українська революційно-демократична партія; URDP) – ukraińska emigracyjna partia polityczna, utworzona w 1946 w Niemczech przez emigrantów z terenów przedwojennej USRR, w części dawnych członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, następców Iwana Mitryngi.

  Działalność Rady[]

  UNR odbyła w sumie 8 sesji: w lipcu 1948 (I, w Augsburgu), czerwcu 1949 (II, w Leipheim), marcu 1954 (III), marcu 1957 (IV), listopadzie 1961 (V), marcu 1967 (VI, wszystkie w Monachium), grudniu 1972 (VII, w Londynie), czerwcu 1979 (VIII, w Monachium).

  W 1950 OUN-B wyszła z Rady i rozpoczęła z nią walkę. Od III sesji UNR w 1954, do Rady należały: OUN-M, UNDO, URDP, UNDS, Ukraińska Partia Socjalistyczna, wszystkie partie posiadały po 6 mandatów. Począwszy od IV Sesji w 1957, do URN weszły Związek Ziem Zjednoczonej Ukrainy–Partia Chłopska (SZSU-SP, 3 mandaty), Ukraińska Partia Chłopska (USP, 1 mandat), a od VI Sesji w 1967 do Rady weszła Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów za Granicą (OUN za Kordonom, 6 mandatów). OUN-M na pewien czas (od października 1957 do 1961) również wyszła z Rady.

  Iwan Kedryn-Rudnyckyj (ur. 22 kwietnia 1896 w Chodorowie - zm. 4 marca 1995 w New Jersey) - ukraiński działacz polityczny i dziennikarz.Stepan Wytwycki, ukr. Степан Витвицький (ur. 13 marca 1884 w Uhornikach, zm. 10 października 1965 w Nowym Jorku) – ukraiński polityk, dziennikarz, członek rządu ZURL, poseł na Sejm IV i V kadencji II RP, prezydent Ukraińskiej Republiki Ludowej na emigracji. Doktor praw, członek Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki.

  Z inicjatywy Oddziału Wykonawczego UNR utworzono w 1953 Ligę Wyzwolenia Narodów Związku Radzieckiego (LWNSRSR, tzw. Blok Paryski). III sesja (1954) po śmierci Andrija Liwickiego wybrała na prezydenta URL Stepana Wytwyckiego. VI sesja po śmierci Stepana Wytwyckiego wybrała na prezydenta Mykołę Liwyckiego.

  Wasyl Fedoronczuk (ur. 1915 we wsi Sokoliw koło Buczacza) - ukraiński polityk nacjonalistyczny, publicysta, dziennikarz, premier rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej na emigracji, członek OUN.Ukraińska Partia Rewolucyjna ukr. Революційна українська партія (RUP) - pierwsza ukraińska partia polityczna na terytorium Imperium Rosyjskiego, założona na Naddnieprzu.

  Przewodniczącymi Prezydium URL byli W. Iwanyćkyj, Iwan Bahrianyj, Osyp Bojdunyk, J. Makowećkyj, Spyrydon Dowhal, (P. Bełej, Iwan Kedryn-Rudnycki (pełniący obowiązki przewodniczącego), W. Biliajiw. Organowi wykonawczemu przewodniczyli: Isaak Mazepa, Stepan Baran, Symon Sozontiw, Mykoła Liwyćkyj, Atanas Figol, Spyrydon Dowhal, Wasyl Fedoronczuk, Teofil Łeontij, Jarosław Rudnyćkyj. Skład Organu Wykonawczego był koalicyjny, tworzony z partii, które wchodziły do Rady.

  Jarosław Rudnyćkyj (ur. 26 listopada 1910 w Przemyślu - zm. 19 października 1995 w Montrealu) – ukraiński działacz społeczny, uczony, w latach 1980–1989 przedostatni premier emigracyjnego rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej.Atanas Figol, ukr. Атанас Фіґоль (ur. 1908 w Kołomyi - zm. w 1993 w Monachium) - ukraiński niepodległościowy działacz społeczny i polityczny, premier rządu URL na emigracji w latach 1967-1969, syn Iwana Figola.

  Na VII Sesji w 1972 został utworzony Sektor Obywatelski, który miał w URN reprezentować bezpartyjnych. Po tym wprowadzono wybory do Sektora Obywatelskiego, który składał się z 15 delegatów.

  Półoficjalnym organem Rady i rządu emigracyjnego od 1972 zostało pismo "Meta". Środki finansowe potrzebne do działalności Rady i Centrum Państwowego na emigracji zbierano wśród emigracji ukraińskiej, głównie przez sieć towarzystw przyjaciół URN, jakie istniały w większych ośrodkach na Zachodzie і, oprócz zbierania funduszy, popularyzowały ideę odtworzenia państwa ukraińskiego.

  Ukraińska Partia Radykalna, URP (ukr. Українська радикальна партія) – ukraińska partia o prowieniencji socjalistyczno-narodowej, założona we Lwowie 4 października 1890. Pierwsza ukraińska partia polityczna. Początkowo działała pod nazwą Rusko-Ukraińska Partia Radykalna (ukr.Русько-українська радикальна партія). Od 1926 - Ukraińska Partia Socjalistyczno-Radykalna.Londyn (ang. London) – miasto w południowo-wschodniej części Wielkiej Brytanii, stolica tego państwa, a także stolica Anglii.

  W kwietniu 1978 Mykoła Liwyćkyj rozwiązał URN і samodzielnie wydał dekret o jej reorganizacji, włączając do niej ponownie wyznaczonych przez siebie członków. Na znak protestu przeciw temu część partii i działaczy wyszła z URN i Centrum Państwowego i utworzyła w 1979 Radę Przyjaciół URN, której przewodniczył Iwan Kedryn, a później Marusia Bek.

  Leipheim – miasto w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Szwabia, w powiecie Günzburg, w Szwabii, około 5 km na zachód od Günzburga, nad Dunajem, przy autostradzie A8, drodze B10 i linii kolejowej (Ulm - Augsburg).Teofil Łeontij - ukraiński działacz społeczny, polityk emigracyjny, w latach 1974-1980 premier rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej na emigracji.

  Bibliografia, literatura[]

 • Українська Національна Рада w: Dovidnyk z istorii Ukrainy, opr. Ihor Pidkova, Roman Shust, Kost Bondarenko; Lviv 1999, Wyd. Lvivskyi derzhavnyi universytet im. Ivana Franka i Vydavnyctvo Heneza, ISBN 9789665042372
 • Енциклопедія українознавства, Lwów 1993, t. 9, s. 3372-3373
 • Iwan Bahrianyj (ukr. Іва́н Багря́ний, Iwan Bahrianyj, ros. Иван Багряный, Iwan Bagrianyj, właśc. Iwan Pawłowicz Łozowiaha, ukr. Іван Павлович Лозов’яга; ur. 19 września/2 października 1907 w Kuzieminie w guberni połtawskiej, dziś obwód sumski, zm. 25 sierpnia 1963 w Neu-Ulm) – ukraiński pisarz, publicysta i polityk.Andrij Liwycki,ukr. Андрій Миколайович Лівицький, Andrij Mykołajowycz Liwyćkyj, (ur. 9 kwietnia 1879 we wsi Łypiawo, (gubernia połtawska, powiat Zołotonosza, Imperium Rosyjskie) — zm. 17 stycznia 1954 w Karlsruhe, Niemcy Zachodnie), minister spraw zagranicznych URL w rządach Borysa Martosa i Isaaka Mazepy (1919-1920), premier URL (1920-1921), prezydent Ukraińskiej Republiki Ludowej na emigracji (od 1926).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  OUN-M (Melnykowcy) - nazwa frakcji (później niezależnej organizacji) Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, powstałej ostatecznie w lipcu 1940 w Krakowie. Nazwa pochodzi od nazwiska przywódcy Andrija Melnyka.
  Izaak Mazepa (ukr.:Ісаак Мазепа, ( ur. 16 sierpnia 1884 w Kostobobrowie, w powiecie nowogrodzkim guberni czernihowskiej w Cesarstwie Rosyjskim (obecnie Ukraina), zm. 18 marca 1952 w Augsburgu) – premier Ukraińskiej Republiki Ludowej, ukraiński działacz społeczny i polityk socjalistyczny.
  Symon Sozontiw (ur. 1898 - zm. 1980) - ukraiński działacz społeczny, premier rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej na emigracji.
  Encyclopedia of Ukraine (pol. Encyklopedia Ukrainy, także Encyklopedia Ukrainoznawstwa) – 5-tomowe opracowanie w języku angielskim, przedstawiające geografię, ekonomię, społeczeństwo oraz ogólny rys historyczny Ukrainy.
  Osyp Bojdunyk (ur. 1895 w Galicji, zm. 1966 w Monachium) – ukraiński działacz społeczny, polityk (nacjonalista), publicysta.
  Kanada (ang. i fr. Canada) – państwo położone w Ameryce Północnej, rozciągające się od Oceanu Atlantyckiego na wschodzie do Oceanu Spokojnego na zachodzie i Oceanu Arktycznego na północy. Na południu i północnym zachodzie graniczy ze Stanami Zjednoczonymi, granice morskie: na północy z Danią (Grenlandia) i na wschodzie z Francją (wyspy Saint-Pierre i Miquelon). Drugie państwo świata pod względem powierzchni (po Rosji) oraz 36. pod względem ludności. Kanada jest członkiem ONZ, NAFTA, Wspólnoty Narodów, Frankofonii, NATO, G8, APEC.
  Okres Hetmanatu (od kwietnia do grudnia 1918) przyczynił się do wykrystalizowania ukraińskiej sytuacji politycznej. Kilka partii oraz związków zawodowych stworzyło Ukraiński Sojusz Narodowo-Państwowy. Przeciwko polityce Skoropadskiego zaczął też występować Wszechukraiński Związek Ziemstw. Ukraiński Sojusz Narodowo-Państwowy przekształcił się w lipcu 1918 r. w Ukraiński Sojusz Narodowy, który był ciągłą przeciwwagą dla rządów hetmańskich. Występujące z coraz większym nasileniem antyniemieckie i antyhetmańskie powstania chłopskie skłaniały tę organizację do jawnego wystąpienia przeciwko reżimowi. Zaczęto czynić przygotowania do przewrotu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.049 sek.