• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uklejna

  Przeczytaj także...
  Beskid Wyspowy (513.49) – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Najwyższym szczytem jest Mogielica (1170 m).Mały Szlak Beskidzki – szlak turystyczny o długości 137 km znakowany kolorem czerwonym, biegnący od Straconki w Bielsku-Białej (Beskid Mały) po Luboń Wielki (Beskid Wyspowy). Jest czwartym pod względem długości szlakiem polskich Karpat. Prowadzi przez tereny Beskidów, które omija swoim przebiegiem Główny Szlak Beskidzki – Beskid Mały, Beskid Makowski oraz Beskid Wyspowy.
  Krowia Góra (456 m) – wzniesienie na zachód od Myślenic, położone na zachodnim krańcu Pogórza Wiśnickiego. Tuż po południowo-zachodniej stronie Krowiej Góry znajduje się drugie, wyższe od niej wzniesienie Grodzisko (502 m). Wzniesienia te oddzielone są od siebie Przełęczą Niwka przez którą prowadzi lokalna droga z Trzemeśni.

  Uklejna (677 m) – szczyt w Paśmie Lubomira i Łysiny, które według Jerzego Kondrackiego należy do Beskidu Wyspowego. Na mapach i w przewodnikach turystycznych pasmo to zaliczane jest przeważnie do Beskidu Makowskiego, zwykle jednak opisywane jest właśnie razem z Beskidem Wyspowym.

  Raba – jest rzeką w południowej Polsce, płynie przez województwo małopolskie, w 86% znajduje się w strefie karpackiej.Kobylak – potok, dopływ Raby. Na niektórych mapach ma nazwę Talagówka. Ma źródło na wysokości 552 m w dolinie między wzniesieniami Uklejnej i Chełmu, na osiedlu Talagówka, obecnie należącym do miasta Myślenice. Spływa w północno-zachodnim kierunku głęboką doliną między tymi wzniesieniami, krótko przed ujściem do Raby zmienia kierunek na północny. Uchodzi do niej jako prawy dopływ. Następuje to w należącej do Myślenic dzielnicy Zarabie na wysokości 290 m, w miejscu o współrzędnych 49°49′07,9″N 19°56′13,9″E/49,818861 19,937194.

  Uklejna jest pierwszą, licząc od północy, kulminacją głównego grzbietu Pasma Lubomira i Łysiny. Zachodnie zbocze, opadające w dolinę Raby, jest zarazem początkowym odcinkiem tego grzbietu. Południowy stok obniża się ku dolinie Kobylaka (Talagówki), wschodni – Trzemeśnianki, zaś na północny wschód odbiega grzbiet Grodziska (502 m) i Krowiej Góry (456 m), przechodzący następnie w Pasmo Glichowca. Stoki zachodnie i południowe (a także pozostałe w partiach podszczytowych) charakteryzują się większym nachyleniem w porównaniu ze zboczami eksponowanymi na północ czy wschód. Góra jest zalesiona oprócz terenów na wschodnim stoku, gdzie znajduje się Styrek – przysiółek Buliny, oraz na południowo-wschodnim stoku myślenicka Tajsówka. U zachodnich podnóży Uklejnej leży Zarabie będące dzielnicą Myślenic, wyżej natomiast usytuowany jest rezerwat przyrody Zamczysko nad Rabą i ruiny zamku.

  Trzemeśnia – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Myślenice. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie krakowskim.Trzemeśnianka – potok będący prawobrzeżnym dopływem Raby. Powstaje w miejscowości Poręba z połączenia potoku Kamieniczanka spływającego spod Przełęczy Suchej z innym nienazwanym potokiem spływającym spod północnych stoków Działka. Obydwa te potoki spływają z wzniesień Pasma Lubomira i Łysiny, które według regionalnego podziału Polski Jerzego Kondrackiego zaliczane są do Beskidu Wyspowego. Tak więc Trzemeśnianka tylko swoje górskie źródła ma w Beskidzie Wyspowym, płynie zaś głównie przez Pogórze Wiśnickie. Płynie przez podłoże zbudowane z piaskowców oraz łupków istebniańskich

  Szlaki turystyczne[ | edytuj kod]

  szlak turystyczny czerwony Mały Szlak Beskidzki na odcinku Myślenice – Uklejna – ŚliwnikDziałekKudłacze szlak turystyczny niebieski Myślenice – trawers północnego stoku Uklejnej – przełęcz Niwa – Trzemeśnia

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12479-2.
  2. Beskid Wyspowy 1:50 000. Mapa turystyczna. Kraków: Wyd. Compass, 2006. ISBN 83-89165-86-4.
  3. Andrzej Matuszczyk: Beskid Wyspowy. Pruszków: Oficyna Wyd. „Rewasz”, 2001. ISBN 83-85557-86-5.
  4. Beskid Makowski. Mapa turystyczna 1:50 000. Kraków: Wyd. Compass, 2007. ISBN 978-83-60240-37-3.
  Uklejna widziana z Myślenic
  Od lewej: Uklejna, Grodzisko, Krowia Góra
  Śliwnik (619, 620 m) – szczyt w Paśmie Lubomira i Łysiny, które przez Jerzego Kondrackiego włączane jest do Beskidu Wyspowego, na mapach jednak i w przewodnikach turystycznych zaliczane jest do Beskidu Makowskiego. Leży w północno-zachodniej części pasma; jego południowe stoki opadają w dolinę Ziębówki, zachodnie – Kobylaka, zaś na północno-wschodnim zboczu bierze początek potok Trzemeśnianka. Łączą się tu grzbiety Chełmu oraz Uklejnej, odbiegające ze szczytu odpowiednio na zachód i północ. Sama kopuła szczytowa jest zarośnięta lasem, lecz poniżej ok. 570 m, na zachodnim stoku i szerokiej przełęczy w grzbiecie przebiegającym w stronę Chełmu, znajdują się zabudowania myślenickiego osiedla Talagówka z kościołem pw. Świętego Krzyża. Prowadzi tam, jak również do sąsiednich osiedli, asfaltowa szosa z Zarabia.Zarabie – dzielnica Myślenic (województwo małopolskie), położona na prawym brzegu Raby (czyli za Rabą). Pełni funkcje letniskowe i wypoczynkowe m.in. dla mieszkańców Myślenic i pobliskiego Krakowa. Rozwój po I wojnie światowej – budowa willi i pensjonatów, jazu na rzece (1921), co umożliwiło kąpiele i uprawianie sportów wodnych. W 1989 oddano do użytku wyciąg krzesełkowy na górę Chełm (Beskid Myślenicki). Znajduje się tu także Park Przygody.
  Warto wiedzieć że... beta

  Jerzy Aleksander Kondracki (ur. 1 listopada 1908 w Warszawie, zm. 13 kwietnia 1998 koło Villach w Austrii) – polski geograf, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor najbardziej znanej regionalizacji fizycznogeograficznej Polski.
  Andrzej Matuszczyk (ur. 1944 w Krakowie) – polski działacz turystyczny, autor licznych przewodników po Beskidach (46 pozycji) oraz map turystycznych (25 tytułów).
  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.
  Działek (622 m) – szczyt w Paśmie Lubomira i Łysiny. Według Jerzego Kondrackiego pasmo to należy do Beskidu Wyspowego. Na mapach i w przewodnikach turystycznych zaliczane jest zazwyczaj do Beskidu Makowskiego.
  Grodzisko (502 m) – wzniesienie na południowy wschód od Myślenic, położone na zachodnim krańcu Pogórza Wiśnickiego. Ma 2 wierzchołki, obydwa o wysokości 502 m. Znajduje się w bocznym odchodzącym od Uklejnej grzbiecie. Po północno-wschodniej stronie Grodziska znajduje się drugie, niższe wzniesienie zwane Krowią Górą (456 m). Wzniesienia te oddzielone są od siebie Przełęczą Niwka przez którą prowadzi lokalna droga z Trzemeśni.
  Myślenice – miasto powiatowe w woj. małopolskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Myślenice. Jest jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej.
  Pasmo Glichowca, nazywane również Pasmem Ostrysza lub Pasmem Trupielca – pasmo wzniesień na południe od Zbiornika Dobczyckiego. Według Jerzego Kondrackiego pasmo to znajduje się na obszarze Pogórza Wiśnickiego. Od sąsiedniego na południe Beskidu Wyspowego oddziela go Zasańska Przełęcz oraz spływające spod niej w przeciwnych kierunkach potoki Zasanka i Czerwin. Pasmo Glichowca ma mniej więcej równoleżnikowy, ale kręty przebieg i ciągnie się od doliny Trzemeśnianki do doliny Krzyworzeki. W kierunku od zachodu na wschód wyróżniają się w nim 3 wierzchołki:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.