• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Układ termodynamiczny  Podstrony: [1] [2] [3] 4
  Przeczytaj także...
  Proces samorzutny w termodynamice nazywany też czasem naturalnym to proces, który można zrealizować bez konieczności wykonywania pracy nad układem.Wszechświat – wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie. Słowo „wszechświat” może być też używane w innych kontekstach jako synonim słów „kosmos” (w rozumieniu filozofii), „świat” czy „natura”. W naukach ścisłych słowa „wszechświat” i „kosmos” są równoważne.
  Przypisy[]
  1. Józef Szarawara: Termodynamika chemiczna, rozdz. Pojęcia podstawowe. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo–Techniczne, WNT, 1969, s. 17–23, seria: Inżynieria chemiczna.
  2. Stanisław Bursa: Chemia fizyczna, rozdz. Wstęp do termodynamiki chemicznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, 1979, s. 209–246. ISBN 83-01-00152-6.
  3. Praca zbiorowa, red. Jerzy Kuryłowicz i wsp.: Słownik fizyczny. Warszawa: Wiedza powszechna, 1984, s. 420. ISBN 83-214-0053-1.

  Linki zewnętrzne[]

 • Wiesław Pudlik: Termodynamika, Skrypt Politechniki Gdańskiej, 2011; ISBN 978-83-904107-8-4
 • Włodzimierz Salejda: Termodynamika z elementami termodynamiki statystycznej, Politechnika Wrocławska, materiały dydaktyczne dla studentów kierunku Fizyka, 2006/2007
 • Michał Marzantowicz: Entropia jako funkcja stanu, Przemiany odwracalne i nieodwracalne, energia swobodna i entalpia, Politechnika Warszawska, materiały dydaktyczne dla studentów kierunku Fizyka, wykład (ppt)
 • Marek Walnik: Podstawy termodynamiki chemicznej/Podstawowe pojęcia termodynamiki chemicznej, listopad 2005
 • Krystyna Włodkowska: Elementy termodynamiki chemicznej, strona chemiczna VIII LO w Krakowie, 2006
 • Energia wewnętrzna (oznaczana zwykle jako U lub Ew) w termodynamice – całkowita energia układu będącą sumą: energii potencjalnej i kinetycznej makroskopowych części układu, energii kinetycznej cząsteczek, energii potencjalnej oddziaływań międzycząsteczkowych i wewnątrzcząsteczkowych, etc.Funkcja stanu – w termodynamice funkcja zależna wyłącznie od stanu układu, czyli od aktualnych wartości jego parametrów, takich jak masa, liczność materii, temperatura, ciśnienie, objętość i inne.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Termodynamika chemiczna – dział chemii fizycznej, stosujący zasady termodynamiki do badań reakcji chemicznych i procesów fizykochemicznych, wykorzystujący fenomenologiczne pojęcia potencjału chemicznego i aktywności składników układu w celu określania kierunku przemian, zmierzających do stanu termodynamicznej równowagi, oraz energetycznych efektów tych przemian – ilości energii, wymienianej między badanym układem i jego otoczeniem (ciepło i praca). Termodynamika chemiczna jest teoretyczną podstawą technologii i inżynierii chemicznej, dotyczy też tzw. procesów nieodwracalnych, przebiegających w układach otwartych termodynamicznie, w skali molekularnej (np. energetyka procesów życiowych) lub w skali kosmicznej (np. struktury dyssypatywne we Wszechświecie).
  Otoczenie termodynamiczne , skrótowo otoczenie, inaczej środowisko to wszystko co nie należy do układu termodynamicznego, teoretycznie cały Wszechświat.
  Ciepło w fizyce – jeden z dwóch, obok pracy, sposobów przekazywania energii wewnętrznej układowi termodynamicznemu. Jest to przekazywanie energii chaotycznego ruchu cząstek (atomów, cząsteczek, jonów).
  Mieszalność cieczy jest zjawiskiem, które dotyczy cieczy o zbliżonych właściwościach (znana reguła "podobne w podobnym"), np. ciecze polarne mieszają się z innymi cieczami polarnymi, ciecze niepolarne mieszają się dobrze z innymi cieczami niepolarnymi (zobacz np. napięcie powierzchniowe, heteroazeotrop, heterozeotrop).
  Równanie stanu jest związkiem między parametrami (funkcjami stanu) układu termodynamicznego, takimi jak ciśnienie P {displaystyle P} , gęstość masy ρ {displaystyle ho } (w przypadku relatywistycznym gęstość masy-energii i gęstość numeryczna cząstek), temperatura T {displaystyle T} , entropia s {displaystyle s} , energia wewnętrzna u {displaystyle u} , który można zapisać w postaci następującego równania:
  Energia gr. ενεργεια (energeia) – skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii) jako jego zdolność do wykonania pracy.
  Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.