• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Układ odpornościowy  Podstrony: [1] [2] [3] 4
  Przeczytaj także...
  Cukrzyca typu 1 (łac. diabetes mellitus typi 1, ang. Insulin Dependent Diabetes Mellitus, IDDM), nazywana też cukrzycą insulinozależną jest jedną z etiopatogenetycznych postaci cukrzycy. U jej podłoża leży przewlekły, autoimmunologiczny proces chorobowy prowadzący do powolnego zniszczenia, produkujących insulinę, komórek β wysp trzustkowych i w następstwie tego do utraty zdolności jej wydzielania.Jelito – fragment przewodu pokarmowego kręgowców, a u bezkręgowców – fragment lub cały przewód pokarmowy. W jelicie zachodzi proces wchłaniania substancji powstałych w wyniku enzymatycznego rozkładu pokarmów. Jego budowa jest zależna od stopnia skomplikowania ogólnego planu budowy ciała organizmu. U wyżej rozwiniętych zwierząt wyróżnia się jelito przednie, środkowe i tylne, a także jelito cienkie, grube, proste, czcze i ślepe.
  Zobacz też[]
 • epitop
 • selekcja klonalna
 • przeciwciała monoklonalne
 • Przypisy

  1. Jakub Gołąb, Marek Jakóbisiak, Witold Lasek, Tomasz Stokłosa: Immunologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 6. ISBN 978-83-01-15154-6.
  2. Beck, Gregory; Gail S. Habicht (November 1996). „Immunity and the Invertebrates (PDF)”. Scientific American: 60–66. Wyszukane 2007-01-01.
  3. Litman G, Cannon J, Dishaw L (2005). „Reconstructing immune phylogeny: new perspectives.”. Nat Rev Immunol 5 (11): 866-79 PMID 16261174.
  4. Mayer, Gene (2006). Immunology – Chapter One: Innate (non-specific) Immunity. Microbiology and Immunology On-Line Textbook. USC School of Medicine. Wyszukane 2007-01-01.
  5. Smith A.D. (Ed) Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology. (1997) Oxford University Press. ISBN 0-19-854768-4.
  6. Alberts, Bruce; Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walters (2002). Molecular Biology of the Cell; Fourth Edition. New York and London: Garland Science. ISBN 0-8153-3218-1.
  7. Boyton R, Openshaw P. „Pulmonary defences to acute respiratory infection.”. Br Med Bull 61: 1–12. PMID 11997295.
  8. Agerberth B, Gudmundsson G. „Host antimicrobial defence peptides in human disease.”. Curr Top Microbiol Immunol 306: 67–90. PMID 16909918.
  9. Moreau J, Girgis D, Hume E, Dajcs J, Austin M, O’Callaghan R (2001). „Phospholipase A(2) in rabbit tears: a host defense against Staphylococcus aureus.”. Invest Ophthalmol Vis Sci 42 (10): 2347–54. PMID 11527949.
  10. Hankiewicz J, Swierczek E (1974). „Lysozyme in human body fluids.”. Clin Chim Acta 57 (3): 205-9. PMID 4434640.
  11. Fair W, Couch J, Wehner N (1976). „Prostatic antibacterial factor. Identity and significance.”. Urology 7 (2): 169-77. PMID 54972.
  12. Yenugu S, Hamil K, Birse C, Ruben S, French F, Hall S (2003). „Antibacterial properties of the sperm-binding proteins and peptides of human epididymis 2 (HE2) family; salt sensitivity, structural dependence and their interaction with outer and cytoplasmic membranes of Escherichia coli.”. Biochem J 372 (Pt 2): 473-83. PMID 12628001.
  13. Gorbach S (1990). „Lactic acid bacteria and human health”. Ann Med 22 (1): 37–41. PMID 2109988.
  14. Hill L, Embil J (1986). „Vaginitis: current microbiologic and clinical concepts.”. CMAJ 134 (4): 321-31. PMID 3510698.
  15. Reid G, Bruce A (2003). „Urogenital infections in women: can probiotics help?”. Postgrad Med J 79 (934): 428-32. PMID 12954951.
  16. Salminen S, Gueimonde M, Isolauri E (2005). „Probiotics that modify disease risk”. J Nutr 135 (5): 1294–8. PMID 15867327.
  17. „Układ odpornościowy człowieka”.
  18. Reid G, Jass J, Sebulsky M, McCormick J (2003). „Potential uses of probiotics in clinical practice”. Clin Microbiol Rev 16 (4): 658-72. PMID 14557292.
  19. Kawai T, Akira S (2006). „Innate immune recognition of viral infection”. Nat Immunol 7 (2): 131-7. PMID 16424890.
  20. Miller, SB (2006). „Prostaglandins in Health and Disease: An Overview”. Seminars in Arthritis and Rheumatism 36 (1): 37–49 PMID 16887467.
  21. Ogawa Y, Calhoun WJ. (2006). „The role of leukotrienes in airway inflammation.”. J Allergy Clin Immunol. 118 (4): 789–98. PMID 17030228.
  22. Le Y, Zhou Y, Iribarren P, Wang J (2004). „Chemokines and chemokine receptors: their manifold roles in homeostasis and disease”. Cell Mol Immunol 1 (2): 95–104. PMID 16212895.
  23. Martin P, Leibovich S (2005). „Inflammatory cells during wound repair: the good, the bad and the ugly.”. Trends Cell Biol 15 (11): 599–607. PMID 16202600.
  24. Rus H, Cudrici C, Niculescu F (2005). „The role of the complement system in innate immunity.”. Immunol Res 33 (2): 103-12. PMID 16234578.
  25. Mayer, Gene (2006). Immunology – Chapter Two: Complement. Microbiology and Immunology On-Line Textbook. USC School of Medicine. Retrieved on 2007-01-01.
  Cząsteczka (molekuła) – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym. Cząsteczki różnią się od cząstek (np. jonów) brakiem ładunku elektrycznego. Jednakże, w fizyce kwantowej, chemii organicznej i biochemii pojęcie cząsteczka jest zwyczajowo używane do określania jonów wieloatomowych.Limfocyty B, inaczej limfocyty szpikozależne (B od łac. Bursa Fabricii - kaletka Fabrycjusza) - komórki układu odpornościowego należące do limfocytów odpowiedzialne za humoralną odpowiedź odpornościową, czyli wytwarzanie przeciwciał. Limfocyty B powstają w szpiku kostnym, a w przebiegu odpowiedzi immunologicznej różnicują się w obwodowych narządach limfatycznych w komórki plazmatyczne i komórki pamięci. Stężenie limfocytów B we krwi obwodowej wynosi 0,06–0,66 x 10/l.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Organizm jednokomórkowy – organizm składający się z tylko jednej komórki. Podstawowe funkcje życiowe, tj. rozmnażanie, odżywianie, wydzielanie, wydalanie, oddychanie, a także transport i ruch, pełnią w tych organizmach specjalne struktury, znajdujące się wewnątrz komórki. Do organizmów jednokomórkowych należą:
  Kutykula (łac. cuticula) – w botanice zwana też nabłonkiem, jest to cienka warstwa pokrywająca zewnętrzną ścianę komórek epidermy, okrywającej wszystkie organy nadziemne roślin, z wyjątkiem pędów drewniejących. Tworzy cienką, ciągłą warstwę na powierzchni całej rośliny z przerwami jedynie w miejscu porów między komórkami szparkowymi. Podstawową funkcją kutykuli jest zabezpieczenie rośliny przed utratą wody i wpływem środowiska zewnętrznego. Skład chemiczny kutykuli jest złożony, a związkami budującymi są substancje lipidowe, głównie kutyna lub kutan. Warstwa kutyny powstaje w wyniku procesu kutykularyzacji.
  Szczepionka – preparat pochodzenia biologicznego, zawierający antygen, który stymuluje układ odpornościowy organizmu do rozpoznawania go jako obcy, niszczenia i utworzenia pamięci poszczepiennej. Dzięki tej pamięci, w przypadku kolejnego kontaktu z antygenem (infekcji), odpowiedź immunologiczna wykształca się szybciej i jest silniej wyrażona (odporność wtórna), co ma uniemożliwić naturalny przebieg choroby, wraz z wykształceniem się typowych dla niej objawów klinicznych. W skład szczepionki może wchodzić żywy, o osłabionej zjadliwości (atenuowany) lub zabity drobnoustrój, a także inne fragmenty jego struktury czy metabolity. Szczepionka może być skierowana przeciwko jednemu czynnikowi chorobotwórczemu (szczepionka monowalentna) lub skojarzona przeciwko kilku czynnikom jednocześnie (poliwalentna).
  Limfocyty T inaczej limfocyty grasicozależne (T od łac. thymus - grasica) – komórki układu odpornościowego należące do limfocytów odpowiedzialne za komórkową odpowiedź odpornościową. Komórki prekursorowe, nie posiadające cech limfocytów T, wytwarzane są w czerwonym szpiku kostnym, następnie dojrzewają głównie w grasicy, skąd migrują do krwi obwodowej oraz narządów limfatycznych. Stężenie limfocytów T we krwi obwodowej wynosi 0,77–2,68 x 10/l. Czas życia limfocytów T wynosi od kilku miesięcy do kilku lat.
  Niedobór odporności, defekt immunologiczny, immunopatia, niedobór immunologiczny – stan w którym zdolność układu odpornościowego człowieka do zwalczania chorób zakaźnych jest osłabiona lub całkowicie zniesiona. Niedobory odporności dzieli się na:
  Nieswoiste zapalenia jelit (ang. Inflammatory Bowel Diseases, IBD) – grupa przewlekłych chorób zapalnych przewodu pokarmowego, głównie jelita grubego lub cienkiego.
  Przeciwciała, immunoglobuliny – rodzaj białek wydzielanych przez komórki plazmatyczne (czyli pobudzone limfocyty B) w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego. Charakteryzują się one zdolnością do swoistego rozpoznawania antygenów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.