• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Układ kostny człowieka

  Przeczytaj także...
  Szczęka (łac. maxilla) albo kość szczękowa (łac. os maxillare) – kość parzysta, stanowiąca zasadniczą część składową czaszki twarzowej. Kość szczękowa składa się z trzonu (corpus) i czterech wyrostków: czołowego, jarzmowego, podniebiennego i zębodołowego.Kość ramienna (łac. humerus) – jedna z kości kończyny górnej, należy do kości długich. Wyróżnia się w niej koniec bliższy, trzon (łac. corpus humeri) i koniec dalszy.
  Czaszka (łac. cranium) – struktura kostna lub chrzęstna, która służy jako szkielet głowy. Stanowi naturalną osłonę mózgu i innych narządów znajdujących się w głowie.
  Szkielet dorosłej kobiety.
  Szkielet dorosłej kobiety - widok z tyłu.
  Kości czaszki człowieka
  Widok kości czaszki z przodu

  Szkielet, inaczej kościec lub układ kostny (łac. systema sceleti, skeleton-szkielet) – wszystkie kości składające się na ciało człowieka.

  Kosteczki słuchowe (kostki słuchowe, łac. ossicula auditora) – najmniejsze kości znajdujące się w uchu środkowym i wchodzące w skład kośćca ssaków. Pośredniczą one w przekazywaniu bodźców dźwiękowych ze świata zewnętrznego do układu nerwowego. Składają się na nie: młoteczek (malleus), kowadełko (incus) i strzemiączko (stapes).Palec ręki – u człowieka i zwierząt zakończenie ręki zwieńczone pazurami, paznokciami, kopytami itp. Liczba palców ręki może wynosić od jednego (np. u konia) do pięciu (naczelne).

  U dorosłego człowieka szkielet składa się z 206 kości – liczba ta jest większa u dzieci ze względu na wiele punktów kostnienia (według Reichera: około 270 u noworodka i 356 u 14-latka) i spada dopiero po połączeniu się np. trzonów z nasadami. U starszych ludzi kości może być mniej niż 206 ze względu na zrastanie kości czaszki. Średnia waga szkieletu to 10 kilogramów u kobiet i 12 kilogramów u mężczyzn.

  Kość udowa (łac. femur) — kość kończyny dolnej będąca elementem wspierającym tkanki miękkie uda. Jest to kość długa, dlatego wyróżnić w niej można trzon i dwa końce: koniec bliższy i koniec dalszy. Jednocześnie jest to najcięższa i najdłuższa z kości długich organizmu; mierząc prawie dokładnie 26% długości ciała człowieka, jest pomocnym wskaźnikiem rekonstrukcji szkieletowych. Występuje u człowieka i zwierząt. U człowieka jest ustawiona pionowo, u zwierząt w kierunku przednio-dolnym.Palec serdeczny (obrączkowy) (łac. Digitus annularis, digitus quartus) – palec ręki umiejscowiony pomiędzy palcem środkowym a palcem małym.

  Podstawowym materiałem budulcowym szkieletu człowieka jest tkanka kostna oraz w mniejszym stopniu chrzęstna. Ze względu na budowę zewnętrzną kości podzielono na kilka grup:

 • kości długie (łac. ossa longa), np. kość udowa, piszczelowa, strzałkowa, ramienna, promieniowa, łokciowa, obojczyk
 • kości płaskie (łac. ossa plana), np. kości czaszki, łopatka, mostek
 • kości krótkie (łac. ossa brevia), np. kości nadgarstka i kości stępu
 • kości pneumatyczne (łac. ossa pneumatica), np. kość czołowa, sitowa, klinowa, szczękowa
 • kości różnokształtne (łac. ossa multiformia), np. kręgi kręgosłupa, kosteczki słuchowe
 • Warstwa zewnętrzna wszystkich kości zbudowana jest z istoty zbitej (łac. substantia compacta). Ponadto kości długie również w swoim trzonie (łac. corpus) zawierają istotę zbitą. Końce kości długich oraz wszystkie inne kości są wewnątrz zbudowane z istoty gąbczastej (łac. substantia spongiosa). Istota gąbczasta zbudowana jest z beleczek kostnych (łac. trabeculae osseae).

  Przedramię (łac. Antebrachium) – w anatomii człowieka – część kończyny górnej, znajdująca się między ręką i ramieniem (dokładnie między nadgarstkiem i stawem łokciowym).Kości krótkie (łac. ossa brevia) – rodzaj kości, w którym wszystkie wymiary są podobne. Do tej grupy należą liczne kości nadgarstka i stępu (kość skokowa, kość łódkowata, kość piętowa z guzem piętowym, kość sześcienna, klinowata: przyśrodkowa, pośrodkowa i boczna) oraz trzeszczki.

  Szkielet człowieka można podzielić na dwie części. Pierwszą część stanowi szkielet osiowy. w jego skład wchodzą: czaszka, kręgosłup oraz żebra i mostek. Drugą część stanowi szkielet kończyn górnych oraz dolnych wraz z ich obręczami.

  W skład szkieletu wchodzą:

 • kości głowy
 • kości mózgoczaszki
 • kość czołowa
 • łuska kości czołowej
 • część oczodołowa
 • część nosowa
 • zatoki czołowe
 • kość ciemieniowa prawa i lewa
 • kość potyliczna
 • łuska kości potylicznej
 • część podstawna
 • dwie części boczne
 • kość skroniowa prawa i lewa
 • część skalista (piramida)
 • część łuskowa (łuska skroniowa)
 • część bębenkowa
 • część sutkowa
 • kość klinowa
 • kość sitowa
 • blaszka pionowa
 • blaszka sitowa
 • kości twarzoczaszki
 • kość nosowa
 • przegroda nosowa
 • lemiesz
 • blaszka pionowa kości sitowej
 • kość łzowa
 • kość sitowa
 • kość jarzmowa
 • podniebienie kostne
 • szczęka (kość szczękowa)
 • wyrostek zębodołowy
 • żuchwa
 • trzon żuchwy
 • gałąź żuchwy
 • wyrostek dziobiasty
 • wyrostek kłykciowy
 • kosteczki słuchowe
 • młoteczek
 • kowadełko
 • strzemiączko
 • stawy:
 • staw skroniowo-żuchwowy
 • zobacz też:
 • szew
 • oczodół
 • ciemiączko
 • ciemiączko przednie
 • ząb
 • jama nosowa
 • kości tułowia
 • kręgosłup: Liczba kręgów jest różna w zależności od przynależności systematycznej kręgowca. Człowiek ma 7 kręgów szyjnych, 12 kręgów piersiowych, 5 kręgów lędźwiowych, 5 kręgów krzyżowych i 3 do 5 kręgów ogonowych, a więc od 32 do 34 kręgów.
 • kręgi szyjne [A]
 • kręgi piersiowe [C]
 • kręgi lędźwiowe [D]
 • kręgi krzyżowe [E]
 • kręgi guziczne (ogonowe); kość guziczna; [F]
 • klatka piersiowa
 • żebra
 • żebra wolne
 • żebra rzekome
 • żebra prawdziwe [K]
 • łuk żebrowy
 • mostek
 • rękojeść mostka
 • trzon mostka
 • wyrostek mieczykowaty
 • zobacz też:
 • krzywizna szyjna
 • krzywizna piersiowa
 • krzywizna lędźwiowa
 • krzywizna krzyżowo-guziczna
 • chrząstka żebrowa
 • kości kończyny górnej
 • obręcz kończyny górnej
 • łopatki (łac. scapula) [L]
 • obojczyk (łac. clavicula) [B]
 • ramię [M]
 • kość ramienna
 • przedramię
 • kość promieniowa
 • kość łokciowa
 • ręka
 • nadgarstek
 • kość łódeczkowata
 • kość księżycowata
 • kość trójgraniasta
 • kość grochowata
 • kość czworoboczna większa
 • kość czworoboczna mniejsza
 • kość główkowata
 • kość haczykowata
 • kości śródręcza
 • palce (paliczki)
 • kciuk
 • palec wskaziciel
 • palec środkowy
 • palec obrączkowy
 • palec mały
 • stawy
 • staw mostkowo-obojczykowy (łac. articulatio sternoclavicularis) – jedyny staw obręczy kończyny górnej, którym łączy się ona z pozostałą częścią szkieletu.
 • staw ramienny
 • staw łokciowy
 • staw promieniowo-nadgarstkowy
 • zobacz też:
 • wyniosłość nadgarstka promieniowa
 • wyniosłość nadgarstka łokciowa
 • kanał nadgarstka
 • kości kończyny dolnej
 • obręcz kończyny dolnej
 • kość miedniczna (miednica) [J]
 • miednica większa
 • miednica mniejsza
 • kość biodrowa
 • kość kulszowa [H]
 • kość łonowa
 • spojenie łonowe [G]
 • kość udowa [I]
 • rzepka
 • goleń
 • kość piszczelowa
 • kość strzałkowa
 • stopa (kości stopy)
 • kości stępu
 • kość skokowa
 • kość piętowa
 • kość łódkowata
 • kości klinowate
 • kość sześcienna
 • kości śródstopia
 • kości palców
 • paluch
 • stawy:
 • staw krzyżowo-biodrowy
 • staw biodrowy
 • staw kolanowy
 • staw skokowo-goleniowy
 • zobacz też:
 • sklepienie stopy
 • podeszwa
 • płaskostopie
 • Human skeleton.jpg
  Kościec człowieka, schemat, widok od tyłu. Oznaczenia w tekście.

  Kość jarzmowa (łac. os zygomaticum), parzysta kość czaszki, tworząca część boczną twarzy. Od ustawienia kości jarzmowej w dużej mierze zależą również kształty twarzy. Ustawienie tych kości w płaszczyźnie czołowej nadaje twarzy wyraz mongoloidalny u odmiany białej.Staw biodrowy (łac. articulatio coxae) - staw kulisty tworzony przez głowę kości udowej oraz panewkę stawu biodrowego kości miednicznej. Przenosi ciężar ciała z tułowia na kończyny dolne oraz umożliwia ich ruchomość. Jeden z największych stawów organizmu człowieka.

  Zobacz też[]

 • układ mięśniowy
 • układ krwionośny
 • układ limfatyczny
 • układ nerwowy
 • szkielet (definicja ogólna)
 • Uwagi

  1. U 14-latka jest większa liczba wtórnych punktów kostnienia niż u noworodka. Reicher osobno liczy tu nasady kości i ich trzony, gdy nie nastąpiło jeszcze ich zrośnięcie.

  Przypisy[]

  1. Michał Reicher, Tadeusz Bilikiewicz, Stanisław Hiller, Eugenia Stołyhwo, Eugeniusz Sieńkowski, Wiesław Łasiński: Anatomia ogólna : kości, stawy i więzadła, mięśnie. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2003, s. 202. ISBN 83-200-2877-9.

  Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Strzemiączko (łac. stapes) – jedna z trzech kosteczek słuchowych (ossicula auditoria), wraz z nimi jest odpowiedzialne za przekazywanie drgań błony bębenkowej do ucha wewnętrznego. Strzemiączko jest najmniejszą kością ciała ludzkiego, mającą długość około 3 mm.Staw mostkowo-obojczykowy (łac. articulatio sternoclavicularis) – nieregularny staw, łączący ze sobą mostek i obojczyk. Ze względu na zakres wykonywanych ruchów można go zalicz do stawów wieloosiowych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kości pneumatyczne (łac. ossa pneumatica) – kości zawierające puste przestrzenie wysłane błoną śluzową, wypełnione powietrzem, które pomagają ptakom w locie, poprzez zmniejszanie całkowitej masy ciała. U człowieka występują tylko w czaszce (kość klinowa, czołowa, sitowa, kość szczęki).
  Oczodół (łac. orbita) – jama kostna pomiędzy mózgoczaszką a twarzoczaszką, w której umieszczona jest gałka oczna. Występuje parzyście. Oczodół ma kształt stożka, którego podstawę tworzy wejście do oczodołu. U góry wejście do oczodołu ogranicza brzeg nadoczodołowy kości czołowej, u dołu-szczęka i kość jarzmowa, tworząc brzeg podoczodołowy, ponadto budują go kość łzowa, sitowa, klinowa oraz podniebienna. Oczodół ograniczają cztery ściany: górna (sklepienie), przyśrodkowa, boczna i dolna (dno). W odcinku przednio-bocznym sklepienia oczodołu znajduje się dół gruczołu łzowego. W pobliżu wejścia do oczodołu na ścianie przyśrodkowej leży dół woreczka łzowego, przechodzi on ku dołowi w kanał nosowo-łzowy. W obrębie oczodołu znajduje się kanał nerwu wzrokowego, przez który przechodzi nerw wzrokowy wraz z tętnicą oczną, ponadto w oczodole znaleźć można szczelinę oczodołową górną przez którą przebiega nerw czołowy, nerw nadoczodołowy, nerw nosowo-rzęskowy, nerw okoruchowy, nerw bloczkowy, nerw odwodzący i żyła oczna górna, a także szczelina oczodołowa dolna, której zawartość stanowią nerw podoczodołowy, nerw jarzmowy, tętnica podoczodołowa i żyła oczna dolna.
  W anatomii człowieka kończyna górna (łac. extremitas vel membrum superius) – część ciała na którą składają się:
  Obojczyk (łac. clavicula) – kość długa, łącząca łopatkę i mostek. Obojczyk stanowi jedyne połączenie szkieletu kończyny górnej ze szkieletem osiowym.
  Lemiesz (łac. vomer) – płaska nieparzysta kość twarzoczaszki, budująca tylny odcinek przegrody kostnej nosa (rozdziela ona nozdrza tylne (choanae).
  Paliczki (łac. phalanges) − kości tworzące przednią część stopy, palców stóp i palców rąk. W budowie palucha i kciuka występują po dwa paliczki, pozostałe palce mają ich trzy.
  Kość trójgraniasta (os triquetrum) - to jedna z ośmiu kości nadgarstka. Położona jest w szeregu bliższym po stronie łokciowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.062 sek.