• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uczelnie wychowania fizycznego w Polsce

  Przeczytaj także...
  Bielany – dzielnica Warszawy położona w lewobrzeżnej części miasta. Jest jedną z 18 dzielnic – jednostek pomocniczych m.st. Warszawy. Wychowanie fizyczne (w-f, WF) stanowi zamierzone i świadome działanie ukierunkowane na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postawa prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała (Wiesław Jan Osiński, 2011)
  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – państwowa szkoła wyższa w Poznaniu, kształcąca wysoko kwalifikowane kadry w zawodach praktycznych dla potrzeb wychowania fizycznego i zdrowotnego oraz rehabilitacji, sportu wyczynowego, turystyki i rekreacji.

  Uczelnie wychowania fizycznego w Polsce – wykaz działających w Polsce uczelni wychowania fizycznego.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Nadzór nad uczelniami wychowania fizycznego sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

  W Polsce istnieje 6 uczelni wychowania fizycznego, wszystkie są publiczne i posiadają rangę akademii. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie posiada utworzoną w 2014 Filię w Białej Podlaskiej, zaś w strukturze Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu funkcjonuje Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim (w latach 1971–1984 posiadał on status filii AWF Poznań). Kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne oferują ponadto liczne uczelnie niepubliczne, wybrane uniwersytety publiczne oraz Politechnika Opolska.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy, polityk, Naczelnik Państwa w latach 1918–1922 i naczelny wódz Armii Polskiej od 11 listopada 1918, pierwszy marszałek Polski od 19 marca 1920; dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930), twórca tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczypospolitej wprowadzonych w 1926 po przewrocie majowym, współzałożyciel PPS i szef Wydziału Bojowego PPS (OB PPS).

  Na sześciu uczelniach wychowania fizycznego kształciło się w roku akademickim 2000/2001 22,2 tys. studentów, w roku akademickim 2005/2006 – 28,2 tys. studentów, a w roku akademickim 2010/2011 – 27,6 tys. studentów. Według stanu w dniu 30 listopada 2015 studiowało na nich 24 727 osób, w tym 12 916 kobiet (52,23%).

  Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego (AWF Warszawa) w Warszawie – publiczna szkoła wyższa, powstała w 1929 roku jako Wyższy Zakład Naukowo-Wychowawczy i przekształcona w 1938 w Wojskową Szkołę Akademicką.Politechnika Opolska – jedna z dziewiętnastu państwowych wyższa uczelnia techniczna w Polsce z siedzibą w Opolu. Powstała w 1996 roku w wyniku przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę. Jest jedną z najważniejszych uczelni w Opolu, na której studiuje blisko 11 tysięcy studentów.

  Postulat utworzenia pierwszej w Polsce wyższej szkoły zawodowej, mającej kształcić nauczycieli wychowania fizycznego dla szkół i wojska, przedstawił w drugiej połowie lat 20. XX w. płk Władysław Osmolski. Jego koncepcji przychylny był Józef Piłsudski. W 1928, na Bielanach w Warszawie, rozpoczęto budowę Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego. Działalność dydaktyczną rozpoczął on 5 listopada 1929, natomiast inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 29 listopada tego samego roku. W kwietniu 1939 warszawska uczelnia, przekształcona w sierpniu 1938 w Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, otrzymała prawo nadawania stopni magisterskich.

  Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim poznańskiej AWF (AWF Gorzów Wielkopolski) – jeden z trzech wydziałów poznańskiej uczelni, najstarsza placówka szkolnictwa wyższego w Gorzowie Wielkopolskim.Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  Uczelnie wychowania fizycznego[ | edytuj kod]

  Opracowano na podstawie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uszeregowano chronologicznie (wyróżniono datę powstania uczelni pod obecną nazwą). Liczba studentów według stanu w dniu 30 listopada 2015, w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego.

  Władysław Leon Piotr Osmolski (ur. 28 czerwca 1883 w Warszawie, zm. 6 kwietnia 1935 pod Świebodzinem) – polski lekarz, teoretyk wychowania fizycznego, pułkownik lekarz Wojska Polskiego, komendant Centralnej Wojskowej Szkoły Gimnastyki i Sportów w Poznaniu, dyrektor Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie, publicysta, działacz niepodległościowy i sportowy.Akademia (łac. academia, gr. Akadémia) – początkowo zgromadzenie uczonych lub artystów, którzy kształcili się pod kierunkiem wybitnego autorytetu, mające na celu rozwój nauki i sztuki. Nazwa wywodzi się od starożytnej szkoły Platona założonej w gaju Akademosa.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego – publiczne uczelnie akademickie. nauka.gov.pl. [dostęp 2016-03-21].
  2. Zarządzenie rektora AWF Warszawa z 31 marca 2014. awf.edu.pl. [dostęp 2016-03-21].
  3. Uczelnia. awf-gorzow.edu.pl. [dostęp 2016-03-21].
  4. Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2016, s. 28, 59.
  5. Historia uczelni. awf.edu.pl. [dostęp 2016-03-21].
  6. Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (Dz.U. z 1949 r. nr 46, poz. 336).
  7. Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2016, s. 74-83.
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie (Dz.U. z 1972 r. nr 54, poz. 348).
  9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1950 r. w sprawie przekształcenia Studiów Wychowania Fizycznego przy Akademiach Medycznych w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie w Wyższe Szkoły Wychowania Fizycznego (Dz.U. z 1950 r. nr 29, poz. 273).
  10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1977 r. w sprawie nadania Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie imienia Bronisława Czecha (Dz.U. z 1977 r. nr 30, poz. 132).
  11. Statut uczelni nie reguluje oficjalnego skrótu.
  12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Dz.U. z 1972 r. nr 54, poz. 350).
  13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu (Dz.U. z 1972 r. nr 54, poz. 349).
  14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1981 r. w sprawie nadania Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu imienia Eugeniusza Piaseckiego (Dz.U. z 1981 r. nr 25, poz. 131).
  15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1979 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach (Dz.U. z 1979 r. nr 14, poz. 93).
  16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1970 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach (Dz.U. z 1970 r. nr 22, poz. 182).
  17. Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (Dz.U. z 2008 r. nr 39, poz. 228).
  18. Ustawa z dnia 5 grudnia 2001 r. o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie (Dz.U. z 2002 r. nr 4, poz. 30).
  19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1969 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku-Oliwie (Dz.U. z 1969 r. nr 23, poz. 167).
  20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1973 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Gdańsku-Oliwie imienia Jędrzeja Śniadeckiego (Dz.U. z 1973 r. nr 34, poz. 200).
  21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1981 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie (Dz.U. z 1981 r. nr 11, poz. 55).
  Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej warszawskiej AWF (AWF Biała Podlaska) w Białej Podlaskiej jest publiczną uczelnią wyższą.Uniwersytety w Polsce – uniwersytety w Polsce działają w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym z 2005. Ustawę tę stosuje się do publicznych i niepublicznych szkół wyższych oraz do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nie stosuje się jej natomiast do innych szkół wyższych i wyższych seminariów duchownych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, co oznacza możliwość stosowania nazwy uniwersytet na innych zasadach przez uczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.87 sek.