Uczelnie w Warszawie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uczelnie publiczne[ | edytuj kod]

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
 • Uniwersytet Warszawski
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnie niepubliczne[ | edytuj kod]

 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Wydziały zamiejscowe we Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach.
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Uczelnia Łazarskiego
 • ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie
 • Wydział zamiejscowy w Koszalinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Kolegium Europejskie
 • Europejska Akademia Sztuk w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (dawniej Szkoła Wyższa Mila College)
 • Wydziały zamiejscowe w Łodzi i Stalowej Woli
 • Akademia Katolicka w Warszawie
 • Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
 • Wydział zamiejscowy w Bytomiu
 • Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji
 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
 • Wydziały zamiejscowe w Chełmie, Elbląg, w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Filmowa
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna
 • Wyższa Szkoła Celna
 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie
 • Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
 • Wyższa Szkoła – Edukacja w Sporcie w Warszawie
 • Zamiejscowy Instytut Sportu i Rekreacji we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w likwidacji
 • Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzania i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia
 • Wyższa Szkoła Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych
 • Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wydział zamiejscowy w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki
 • Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa
 • Uczelnia Korczaka
 • z wydziałami w: Warszawie, Katowicach, Olsztynie, Człuchowie, jednostki zamiejscowe w: Lublinie, Szczecinie, Wałbrzychu
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP
 • Wyższa Szkoła Promocji
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki
 • Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
 • Akademia Finansów w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej
 • Wydział zamiejscowy w Płońsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia
 • Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział zamiejscowy w Warszawie
 • Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Uczelnie w Polsce
 • Uczelnie niepubliczne w Polsce
 • Państwowe wyższe szkoły zawodowe w Polsce
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) - publiczna uczelnia kształcąca pożarniczą kadrę oficerską oraz specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i obrony cywilnej.Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie – uczelnia niepubliczna, wpisana do rejestru MEN w 1996 roku. Uczelnia oferuje studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach:
  Warto wiedzieć że... beta

  Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, WSSMiA jest akademicką uczelnią niepaństwową z uprawnieniami wyższej uczelni państwowej, nadanymi przez Ministra Edukacji Narodowej (poz. 123 w rejestrze uczelni niepaństwowych). Powstała w 1997 roku.
  Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (w skrócie AEH) – niepubliczna szkoła wyższa działająca na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 – Prawo o szkolnictwie wyższym. Utworzona została 8 maja 2001. W latach 2001–2018 szkoła posługiwała się nazwą: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. WSFiZ otrzymała status pełnej uczelni akademickiej i od 30 września 2018 zmieniła nazwę na: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (aeh.edu.pl). AEH kształci w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych i prawnych. Od stycznia 2010 Wydział Psychologii AEH (wcześniej WSFiZ) posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. 1 października 2019 do struktur AEH została włączona Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie.
  Warszawska Szkoła Filmowa - wyższa uczelnia filmowa w Warszawie. Założona przez Fundację Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy LATERNA MAGICA jako szkoła policealna. Od roku akademickiego 2011/2012 posiada uprawnienia szkoły wyższej. W październiku 2013 otwiera pierwsze w Polsce studia licencjackie na kierunku Reżyseria i Produkcja Gier Wideo
  Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie (w skrócie WSTI) - Uczelnia niepubliczna, specjalizująca się w kształceniu inżynierów informatyków.
  Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie (dawniej Wszechnica Polska – Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie) – uczelnia niepubliczna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 195, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia kształci w zakresie nauk społecznych i humanistycznych na dwóch poziomach studiów, oferuje studia I stopnia – licencjackie i inżynierskie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia II stopnia – uzupełniające magisterskie w systemie niestacjonarnym.
  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (UMFC, daw. Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, PWSM w Warszawie, Konserwatorium Muzyczne w Warszawie) – najstarsza i największa uczelnia muzyczna w Polsce, a także jedna z najstarszych w Europie. Mieści się w Warszawie. Jako jedyna w Polsce posiada status uniwersytetu przymiotnikowego, ponieważ posiada zdolność nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce oraz doktora sztuk muzycznych w pięciu dyscyplinach. Posiada także uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego sztuk muzycznych w zakresie dyrygentury, kompozycji i teorii muzyki, instrumentalistyki i wokalistyki.
  Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna (WSTS) – wyznaniowa jednowydziałowa zielonoświątkowa szkoła wyższa typu zawodowego, o charakterze kolegium biblijnego, kształtująca studentów w zakresie nauk teologiczno-pedagogicznych. Założona w 1968 roku, początkowo funkcjonowała pod nazwą Szkoły Biblijnej, następnie Warszawskiego Seminarium Teologicznego, a od października 2012 funkcjonuje pod obecną nazwą.

  Reklama