• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uczelnie w Danii

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników. Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.
  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.

  Poniższa lista jest zestawieniem duńskich uczelni o charakterze uniwersyteckim. Podobnie jak w innych krajach Europy zachodniej, pojęcie uniwersytetu jest szersze niż w Polsce, i obejmuje zarówno szkoły wyższe zajmujące się różnymi naukami (w tym również technicznymi i medycznymi), jak również szkoły wyższe o profilu specjalistycznym (np. inżynierskim lub medycznym). Wszystkie wymienione szkoły są państwowe.

  DaniaKrólestwo Danii (duń. Kongeriget Danmark) – państwo położone w Europie Północnej (Skandynawia), najmniejsze z państw nordyckich. W jej skład wchodzą też formalnie Grenlandia oraz Wyspy Owcze, które posiadając szeroką autonomię tworzą z kontynentalną Danią Wspólnotowe Królestwo Danii (Rigsfællesskabet). Dania graniczy od południa z Niemcami, zaś przez cieśninę Sund sąsiaduje ze Szwecją.Oświata w Danii – system oświatowy w Danii jest jednolity i zarządzany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, którego zadaniem jest ustalanie głównych założeń programowych, kierowanie szkoleniem kadry pedagogicznej, a także kształcenie ustawiczne. Władze lokalne natomiast kontrolują szkoły. Przedszkola podlegają w dużej mierze pod Ministerstwo Spraw Socjalnych.

  Uczelnie o profilu ogólnym[ | edytuj kod]

  Uniwersytety o profilu ogólnym, na których wykładane są nauki humanistyczne, ścisłe a także medyczne i techniczne:

  Uczelnie o profilu specjalistycznym[ | edytuj kod]

  Także AU, AAU i SDU (zob. wyżej) mają uprawnienia nadawania tytułu inżyniera. Niektóre ze szkół poniżej wykładają nauki techniczne, ale nie jest to jedyny profil ich działalności, i nie przyznają tytułu inżyniera.

  Ośrodki badawcze nadające tytuł doktora[ | edytuj kod]

  Poniższe instytucje nie są uniwersytetami, ani jednostkami im podległymi, w rozumieniu prawa duńskiego, ale jako ośrodki badawcze maja prawo nadawania tytułów doktorskich (zatem prowadzą studia doktoranckie):

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Oświata w Danii
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Instytucje podległe duńskiemu ministerstwu nauki na stronie ministerstwa (zawiera oficjalny wykaz dwunastu uniwersytetów w odpowiedniej sekcji).
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.716 sek.