• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uczelnie pedagogiczne w Polsce

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Olsztynie. Główny kampus, miasteczko akademickie znajduje się w dzielnicy Kortowo. Powstał 1 września 1999 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego, na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762). Kształci 33 tys. studentów (na wszystkich rodzajach studiów).Łowicz – miasto, gmina miejska w województwie łódzkim, w powiecie łowickim (siedziba władz powiatu) nad rzeką Bzurą, na północnym skraju Równiny Łowicko-Błońskiej. Był miastem duchownym.
  Uniwersytet Gdański (w skrócie UG) – uczelnia z siedzibą rektora w Gdańsku, powstała 20 marca 1970, na mocy decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946).

  Uczelnie pedagogiczne w Polsce – lista publicznych i niepublicznych uczelni pedagogicznych w Polsce.

  Publiczne wyższe szkoły pedagogiczne[]

  Nieistniejące publiczne wyższe szkoły pedagogiczne (według kolejności powstania)
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku (1946 - 1970) - obecnie jako Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna we Wrocławiu (1950 - 1954) - przeniesiona w 1954 do Opola
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu (1954-1994) - obecnie jako Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (1965 - 2001) - obecnie jako Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie (1973 - 1985) - obecnie jako Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze (1973-2001) - obecnie jako Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach (1973-2000) – następnie jako Akademia Świętokrzyska, obecnie jako Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie (1974-1999) – obecnie jako Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy (1974-2000) - następnie jako Akademia Bydgoska, obecnie jako Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Siedlcach (1974-1999) - następnie jako Akademia Podlaska, obecnie jako Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Niepubliczne wyższe szkoły pedagogiczne[]

  1. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
  2. Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu
  3. Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
  4. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie
  5. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
  6. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
  7. Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie
  8. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

  Zakłady kształcenia nauczycieli[]

  Pierwsze nauczycielskie kolegia języków obcych zostały utworzone na początku lat dziewięćdziesiątych. Od 1991 r. umożliwiono również tworzenie kolegiów nauczycielskich, o specjalnościach innych niż języki obce. Od początku funkcjonowania kolegiów głównym celem ich działalności jest kształcenie nauczycieli w specjalnościach, w których szkoły wyższe nie są w stanie przygotować odpowiedniej dla potrzeb oświaty liczby nauczycieli.

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (daw. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – państwowa publiczna szkoła wyższa w Kielcach.Uniwersytet Opolski (UO) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów w Polsce z siedzibą w Opolu. Powstał w 1994 roku w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich (zał. 1950 we Wrocławiu i przeniesionej w 1954 roku do Opola) oraz opolskiej filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Nysie, bazującej na kilkudziesięcioletnich doświadczeniach Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie, gdzie pracowała kadra naukowa dawnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Uczelnia odwołuje się swoimi tradycjami do prób stworzenia Uniwersytetu Piastowskiego w Brzegu w XVI wieku przez księcia Jerzego II Wspaniałego i w Nysie w XVII wieku przez księcia biskupa Karola Habsburga. Jest jedną z najważniejszych uczelni w Opolu, na której studiuje blisko 16,5 tysięcy studentów.

  Nauka w kolegium kończy się dyplomem ukończenia. Osoby chcące otrzymać tytuł licencjata, muszą zdawać egzamin licencjacki na uczelni uniwersyteckiej, która sprawuje opiekę naukową nad danym kolegium.

  Kolegia nauczycielskie[]

  Obecnie istnieje 20 kolegiów nauczycielskich. Oferują one kształcenie dwuspecjalnościowe na takich kierunkach studiów jak: język polski, matematyka, historia, pedagogika, wychowanie fizyczne, wychowanie artystyczne, wychowanie muzyczne, bibliotekoznawstwo i inne.

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi – niepubliczna wyższa szkoła pedagogiczna, utworzona na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (wpis do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 124) w kwietniu 2003 roku.Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.
 • Dokładny wykaz wszystkich kolegiów nauczycielskich w formularzu danych SIO na stronach MEN.
 • Nauczycielskie kolegia języków obcych[]

  Obecnie w całej Polsce istnieją 72 nauczycielskie kolegia języków obcych kształcące nauczycieli języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

  Uniwersytet Zielonogórski – uczelnia wyższa z siedzibą w Zielonej Górze. Jeden z młodszych uniwersytetów w Polsce, który został utworzony 1 września 2001 roku z połączenia Politechniki Zielonogórskiej (powstałej w 1965 roku jako Wyższa Szkoła Inżynierska) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej (powstałej w 1971 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska).Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku jest niepaństwową uczelnią wyższą założoną 14 maja 1996 roku. Oferuje naukę na 3-letnich studiach dziennych bądź zaocznych, które umożliwiają zdobycie tytułu licencjata, 2- lub 3-letnich uzupełniających studiach magisterskich oraz 5-letnich studiach jednolitych magisterskich. Główna siedziba znajduje się w Białymstoku przy al. Jana Pawła II 91. Uczelnia dysponuje także drugim budynkiem przy ul. Hetmańskiej 8.
 • Dokładny wykaz wszystkich nauczycielskich kolegiów języków obcych w formularzu danych SIO na stronach MEN (strona 035.
 • Zobacz też[]

 • Wyższe uczelnie w Polsce
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  W roku 2011/12 w Polsce istniało 460 uczelni, w tym: 19 uniwersytetów, 25 uczelni technicznych, 7 uczelni rolniczych, 77 uczelni ekonomicznych, 17 uczelni pedagogicznych, 9 uczelni medycznych, 2 uczelnie morskie, 6 akademii wychowania fizycznego, 23 uczelnie artystyczne, 14 uczelni teologicznych, 7 uczelni resortu obrony narodowej i resortu spraw wewnętrznych oraz 254 pozostałe placówki.
  Kielce (łac. Civitas Kielcensis, lit. Kielcai, łot. Kelce, ros. Ке́льце) – miasto wojewódzkie położone w południowej części centralnej Polski, stolica województwa świętokrzyskiego. Położone w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Silnicą. Stanowi regionalny ośrodek gospodarczy,naukowy,turystyczny oraz wystawienniczo-targowy. Pod koniec 2011 roku miasto liczyło 201 815 mieszkańców. Na terenie Kielc znajduje się pięć rezerwatów przyrody, w tym cztery geologiczne.
  Wyższe Szkoły Pedagogiczne (WSP) – początkowo 3-letnie, następnie 4-letnie a później 5-letnie uczelnie kształcące pierwotnie nauczycieli dla szkół średnich a w okresie późniejszym również dla szkół podstawowych. W roku 1972 działały trzy takie szkoły: w Krakowie, Opolu i Rzeszowie. W związku z przyjętym w Karcie Praw i Obowiązków Nauczyciela (1972) postanowieniem o kształceniu ogółu nauczycieli na poziomie wyższym (magisterskim), w latach 1973-74 powołano do funkcjonowania wiele nowych wyższych szkół pedagogicznych, głównie na bazie działających do tej pory wyższych szkół nauczycielskich. Część wcześniej utworzonych szkół pedagogicznych została włączona do istniejących uniwersytetów (Warszawa, Łódź) natomiast pozostałe dały początek nowym uniwersytetom (Gdańsk, Katowice, Szczecin). W 1985 roku było czynnych 9 szkół pedagogicznych: w Bydgoszczy, Częstochowie, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Słupsku, Zielonej Górze i jedna pedagogiki specjalnej w Warszawie. Ostatnie państwowe szkoły tego typu z początkiem XXI wieku zostały podniesione do rangi akademii.
  Język obcy - język nie używany w danym kraju lub na danym terenie, nabyty najczęściej w procesie świadomego uczenia się. Nauka języka obcego stanowi ważny element programu nauczania w systemach oświatowych większości krajów świata. W niektórych krajach (np. Japonia) obowiązkowym językiem obcym jest język angielski, w innych panuje pod tym względem większa dowolność. W Europie w 13 krajach angielski jest przedmiotem obowiązkowym, uczy się go 90% uczniów.
  Siedlce (ros. Седлец, jid. שעדליץ Shedlits) – miasto we wschodniej Polsce położone na terenie województwa mazowieckiego pomiędzy rzekami Muchawką i Helenką, na Południowym Podlasiu. Pod względem liczby mieszkańców 48. miejsce w Polsce i 4. w województwie mazowieckim. Siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji siedleckiej. Miasto stanowi lokalne i ponadlokalne centrum gospodarcze (rozwinięte handel, usługi i przemysł), edukacyjne (szkoły wyższe m.in. uniwersytet, seminarium duchowne i 10 szkół średnich, szkoła muzyczna I i II stopnia) i kulturalne (2 domy kultury, teatr, 4 biblioteki i 3 muzea).
  Rzeszów (łac. Resovia, ukr. i łemkow. Ряшів, jid. רײַשע) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, siedziba władz województwa podkarpackiego i powiatu rzeszowskiego. Jest miastem centralnym aglomeracji rzeszowskiej. Znajduje się tu kuria diecezji rzeszowskiej.
  Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego powstała jako Wyższa Szkoła Nauczycielska w 1971 roku. Istniała do 1 września 2001 r., kiedy w wyniku połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego powstał Uniwersytet Zielonogórski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.104 sek.