• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uczelnia zawodowa

  Przeczytaj także...
  Państwowe wyższe szkoły zawodowe – zawodowe szkoły wyższe powstałe na mocy ustawy o wyższych szkołach zawodowych z 1997. Są uczelniami nowego typu, które kształcą na poziomie zawodowym licencjackim, inżynierskim oraz magisterskim. Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.
  Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) - dobrowolne zrzeszenie rektorów polskich zawodowych szkół wyższych. Została powołana 15 grudnia 2005 na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 roku. Drugą obok KRZaSP przewidzianą w ustawie konferencją rektorów jest Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, reprezentująca uczelnie mające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

  Uczelnia zawodowauczelnia prowadząca studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie niebędąca uczelnią akademicką.

  W Polsce istnieje 349 (w tym 35 państwowych wyższych szkół zawodowych) tego typu uczelni, co stanowi około 75% wszystkich uczelni.

  Reprezentacją uczelni zawodowych na szczeblu krajowym jest Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

  Studia pierwszego stopnia (dawniej: studia licencjackie albo studia inżynierskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.Jednolite studia magisterskie – studia zawodowe realizowane w szkole wyższej, które umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: magistra, magistra inżyniera albo tytułu równorzędnego (np. lekarz, lekarz dentysta lub lekarz weterynarii).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
 • Warto wiedzieć że... beta

  Uczelnia akademicka – uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.905 sek.