• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uczelnia publiczna

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników. Szkoła publiczna – szkoła założona i prowadzona przez podmiot publiczny (państwo, samorząd terytorialny) i utrzymywana ze środków publicznych (z budżetu państwa lub jst.), a więc odwrotnie niż w przypadku szkoły prywatnej. Istnienie szkół publicznych związane jest z obowiązkiem szkolnym.
  Uczelnia niepubliczna – uczelnia założona przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.

  Uczelnia publicznauczelnia utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • szkoła publiczna
 • uczelnia niepubliczna
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.