• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UMCS  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Zdzisław Cackowski (ur. 1 stycznia 1930 w Warząchewce Królewskiej koło Włocławka, zm. 21 czerwca 2016) – polski filozof, w latach 1987–1990 rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.
  Baza uczelni[ | edytuj kod]
  Widok na miasteczko akademickie z dzielnicy LSM

  Budynki UMCS[ | edytuj kod]

  UMCS kształci studentów w 11 budynkach dydaktycznych. 3 z nich to zabytkowe pałace w centrum Lublina przy Placu Litewskim (Wydział Politologii) i ul. Narutowicza (Wydział Pedagogiki i Psychologii). Pozostałe znajdują się na terenie Miasteczka akademickiego zbudowanego z inicjatywy profesora Grzegorza Leopolda Seidlera.

  Grzegorz Leopold Seidler (ur. 18 września 1913 w Stanisławowie, zm. 28 grudnia 2004) – prawnik i historyk idei, profesor i rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członek Trybunału Stanu, poseł na Sejm PRL IX kadencji.Bałkanistyka – dziedzina wiedzy obejmująca badanie kultury i historii państw Półwyspu Bałkańskiego, nawiązująca do istniejących w krajach Europy Zachodniej - Balkan Studies. W Polsce studia bałkanistyczne pojawiły się w latach 90. XX w. W Toruniu i Warszawie funkcjonują jako studia filologiczne, w Krakowie jako licencjackie studia kulturoznawcze (pod nazwą: Dzieje i kultura Bałkanów). Odrębne specjalności bałkanistyczne istnieją także w Poznaniu i Szczecinie w ramach studiów historycznych. W Instytucie Historii UAM istnieje osobna struktura – Zakład Bałkanistyki, nadzorująca funkcjonowanie specjalności. Wkrótce ma zostać uruchomiona specjalność bałkanistyczna na gnieźnieńskim Collegium Europaeum Gnesnense, w ramach studiów z komunikacji europejskiej. Będzie prowadzona w całości w języku angielskim. Stało się to możliwe dzięki współpracy uczelni gnieźnieńskiej z ośrodkami bałkanistycznymi w Płowdiw, Skopju i w Gjirokastrze. Jedynym w Polsce czasopismem bałkanistycznym są wydawane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Balcanica Posnaniensia. Acta et studia.

  Miasteczko akademickie jest ograniczone ulicami: Uniwersytecką (od wschodu), Głęboką (od południa), al. Kraśnicką (od zachodu) i ul. Weteranów (od północy). Na terenie miasteczka znajduje się 10 domów studenckich (Amor, Babilon, Cebion, Dodek, Eskulap, Femina, Grześ, Helios, Ikar, Jowisz) oraz komercyjne akademiki (poza miasteczkiem znajdują się jedynie dom studencki „Zana” oraz Dom Studenta Zaocznego), rektorat, siedziby większości wydziałów (poza Wydziałem Politologii oraz Wydziałem Pedagogiki i Psychologii), przychodnia studencka, biblioteki, Akademicki Ośrodek Sportowy (korty, boiska, kilkanaście sal sportowych, duża hala i basen) oraz Akademickie Centrum Kultury. Działa tam także Biuro Karier UMCS i Wydawnictwo Uniwersyteckie. W obrębie miasteczka akademickiego znajdują się także obiekty KUL oraz Uniwersytetu Przyrodniczego.

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników.

  W Puławach natomiast UMCS posiada budynek Collegium Novum będący do 2014 roku siedzibą Puławskiej Szkoły Wyższej przekształconej w Wydział Zamiejscowy.

  Biblioteka Główna UMCS[ | edytuj kod]

  Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jest systemem biblioteczno-informacyjnym, który składa się z Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych. Profil zasobów bibliotecznych, na które składają się tradycyjne zbiory oraz najnowsze źródła informacji ma charakter uniwersalny. Zbiory Biblioteki Głównej w 2016 liczyły 1 706 793 woluminów, a zbiory całego systemu biblioteczno-informacyjnego UMCS – 2 677 087.

  Akademickie Radio Centrum – lokalna, akademicka stacja radiowa nadająca w Lublinie i najbliższej okolicy na częstotliwości 98,2 MHz.Uczelnia publiczna – uczelnia utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

  „Chatka Żaka”[ | edytuj kod]

  Powstałe w 1965 roku Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” to trzeci co do wielkości ośrodek kulturalny w Lublinie. Centrum jest organizatorem imprez kulturalnych, koncertów, spotkań z artystami, przeglądów filmowych i teatralnych. W „Chatce Żaka” działają zespoły artystyczne i pracownie twórcze: Artystyczne Warsztaty Umiejętności, Chór Akademicki UMCS, Kino Studyjne, zespół bębniarski Młode Djembe, Orkiestra św. Mikołaja, Pracownia Plastyczna, Galeria Sztuki, Teatr Akademicki, Warsztaty Kreatywne, Zespół Tańca Ludowego UMCS, Zespół Tańca Towarzyskiego „Impetus”, redakcja „Pisma Folkowego”, Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS, Akademickie Radio Centrum (wcześniej jako radiowęzeł) i Telewizja Akademicka TV UMCS.

  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.Eugeniusz Gąsior (ur. 25 listopada 1929 w Podlesiu Dużym, zm. 14 lipca 1993 w Lublinie) – polski biochemik, biolog molekularny. Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

  Wydarzenia kulturalne organizowane w „Chatce Żaka”:

 • Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej „Wschody”,
 • Chatka Blues Festiwal,
 • Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”,
 • „Bakcynalia”,
 • Studencki Przegląd Alternatywnej Muzyki „SPAM”,
 • Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Kontestacje”,
 • Studenckie Konfrontacje Filmowe,
 • Lubelskie Dni Fotografii,
 • PlakatON,
 • Powachluj na Scenie.
 • Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS[ | edytuj kod]

  Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS to cyfrowy ośrodek twórczy, którego beneficjentami są zarówno studenci, uczniowie, jak i artyści, ludzie mediów oraz użytkownicy nowych technologii. Inkubator umożliwia organizację koncertów, spektakli teatralnych oraz widowisk z udziałem publiczności w sali widowiskowej, pełniącej również rolę kina 3D. Instalacja wallboxa, identycznego jak w studiu telewizyjnym, umożliwia rejestrację odbywających się tu imprez, jak i realizację własnych produkcji telewizyjnych.

  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.Finanse – ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi.

  W skład Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS wchodzą:

 • studio telewizyjne, umożliwiające m.in. realizację programów „na żywo” wraz z równoczesną ich rejestracją, a także programów w celu późniejszej postprodukcji,
 • zespół emisyjny radiowy (składający się ze studia i reżyserki) oraz zespół radiowy produkcyjno-emisyjny,
 • pracownia komputerowa wyposażona w szesnaście stanowisk do nauki zasad edycji i montażu materiałów wideo i audio.
 • Sport akademicki[ | edytuj kod]

  Wejście do Centrum Kultury Fizycznej UMCS
  Wnętrze CKF UMCS

  UMCS odnotowuje sukcesy sportowe, zarówno w Akademickich Mistrzostwach Polski, jak w najwyższych ligach państwowych. Za realizację tych zadań odpowiadają Klub Uczelniany AZS UMCS Lublin i Biuro Sportu UMCS. Studenci mogą uczęszczać na zajęcia w ponad 40 sekcjach sportowych. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UMCS w Lublinie, mający 70-letnią tradycję, w 2017 zrzeszał ponad 1000 członków i 50 trenerów w 40 sekcjach uniwersyteckich, 13 sekcjach wyczynowych i 9 zespołach ligowych. Sportowcy UMCS reprezentują uczelnię na terenie Polski, startując w rozgrywkach pod szyldem Akademickich Mistrzostw Polski. W roku akademickim 2015/2016 zdobyli srebrny medal w klasyfikacji Uniwersytetów. Klub prowadzi sekcje wyczynowe: lekkoatletyka – ekstraklasa PZLA, koszykówka kobiet – Tauron Basket Liga Kobiet oraz tenis stołowy – ekstraklasa PZTS, futsal mężczyzn – I liga PZPN, piłka ręczna kobiet – I liga ZPRP, piłka ręczna mężczyzn – II liga ZPRP, koszykówka mężczyzn – II liga PZKosz, siatkówka kobiet - II Liga Piłki Siatkowej w Polsce.

  Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.

  Od sezonu 2015/2016 do zespołów ligowych dołączyły także sekcja trójboju siłowego i podnoszenia ciężarów, klub prowadzi również sekcję bobslei i skeletonu, biegów na orientację oraz wyczynową sekcję pływania.

  Kompleks budynków Centrum Kultury Fizycznej UMCS składa się z 3 hal sportowych, pływalni, 2 siłowni, sali do fitnessu oraz sali do spinningu. Obok kompleksu znajduje się wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem oraz 2 boiska do siatkówki plażowej.

  Do największych osiągnięć klubu należy zdobycie Pucharu Polski w Koszykówce Kobiet, zdobycie złotego medalu w Akademickich Mistrzostwach Polski w Koszykówce Kobiet oraz Mężczyzn w maju 2016 r., a także występ zawodników Klubu Uczelnianego AZS UMCS Lublin w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro - Kinga Kołosińska i Monika Brzostek (siatkówka plażowa) oraz Rafał Fedaczyński – chód.

  Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.Uniwersytet Medyczny w Lublinie (daw. Akademia Medyczna im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie) – uczelnia medyczna powołana do życia w 1950 roku jako Akademia Lekarska.

  Główne obszary działalności:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego dla studentów wszystkich Wydziałów UMCS oraz zajęć treningowych w ramach sekcji sportowych Klubu Uczelnianego AZS UMCS Lublin, a także zajęć z gimnastyki korekcyjnej i leczniczej dla studentów z dysfunkcją aparatu ruchowego,
 • prowadzenie odpłatnych zajęć komercyjnych, w tym w zakresie spinningu, doskonalenia i nauki pływania, aqua aerobik, aqua senior i aqua slim, pływania rekreacyjnego /karnety/, zajęć 40+, badań wydolnościowych, siłowni,
 • współpraca ze Szkołami Partnerskimi – w ramach Drzwi Otwartych UMCS organizowane są zawody, w których rywalizują studenci UMCS i uczniowie Szkół Partnerskich.
 • Działalność studencka[ | edytuj kod]

  Studenci podczas Lubelskich Dni Kultury Studenckiej "Kozienalia"

  Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS[ | edytuj kod]

  Samorząd Studentów to wyłączny reprezentant ogółu studentów. Jego głównym założeniem jest dbałość o interesy społeczności studenckiej UMCS. Działania Samorządu podejmowane są na dwóch płaszczyznach: wydziałowej i ogólnouczelnianej.

  Iberystyka - dział nauki zajmujący się literaturą, kulturą, historią Hiszpanii i Portugalii oraz językami: hiszpańskim i portugalskim. Iberystyka jako nauka na uniwersytecie podzielona jest na dwie sekcje:Lingwistyka stosowana – dziedzina nauki zajmująca się rozpoznawaniem i badaniem zagadnień związanych z językiem oraz rozwiązywaniem występujących w praktyce problemów językowych. Pokrewne jej działy to: dydaktyka, językoznawstwo, psychologia, antropologia oraz socjologia.

  W porozumieniu z Samorządem podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące kwestii związanych ze sprawami socjalno-bytowymi studentów, a także regulaminu studiów. ZUSS wspiera działania studentów. Poprzez realizację imprez i projektów o charakterze kulturalnym dba o integrację środowiska studenckiego UMCS. Oprócz tego wydaje m.in. Miesięcznik Samorządu Studentów „A4”, angażuje się w organizację turniejów sportowych i organizuje Lubelskie Dni Kultury Studenckiej „Kozienalia”. Na wydziałach samorząd funkcjonuje jako tzw. RWSS (Rady Wydziałowe Samorządu Studentów). Tworzą je przedstawiciele studentów, wybierani w powszechnych i tajnych wyborach na dwuletnie kadencje przez studentów danego wydziału. Do obowiązków członków RWSS należy reprezentowanie studentów na posiedzeniach wydziałowych organów kolegialnych, takich jak: Studencka Komisja Socjalna, Komisja Dydaktyczna oraz Zespół ds. Jakości Kształcenia. Przedstawiciele studentów zasiadają również w radach wydziałów.

  Gospodarka przestrzenna - to całokształt działań biernych i czynnych dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją użytkowania przestrzeni. Celem gospodarki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak i racjonalne kształtowanie przestrzeni przez stymulowanie procesów gospodarczych. Działania ochronne obejmują dążenie do zachowania równowagi pomiędzy elementami naturalnymi środowiska, a wytworami działalności ludzkiej. Natomiast kształtowanie przestrzeni to działanie przekształceniowe związane z nowymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego.Maria Salomea Skłodowska-Curie (ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 w Passy) – uczona polsko-francuska, fizyk, chemik, dwukrotna noblistka.

  Koła naukowe i organizacje studenckie[ | edytuj kod]

  W UMCS działa 121 kół naukowych o różnorodnej specyfice na wszystkich wydziałach. W Uczelni funkcjonują także przedstawicielstwa organizacji ogólnopolskich i ogólnoświatowych, m.in.: AIESEC, ESN, AEGEE, Elsa, NZS czy AZS. Działa także Duszpasterstwo Akademickie UMCS.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.

  Sieć komputerowa[ | edytuj kod]

  Pod koniec lat 80. Lublin był jednym z pierwszych miast w Polsce, gdzie powstała akademicka sieć komputerowa (LASK, następnie LubMAN), później przekształcona w sieć miejską – LubMAN. Twórcą i pierwszym dyrektorem sieci był Zbigniew Skorzyński. Sieć dzieli się na dwie części (obsługiwane przez wspólny zespół administratorów, światłowody i urządzenia aktywne): komercyjną, obsługującą użytkowników indywidualnych i lokalne przedsiębiorstwa oraz akademicką, obsługującą UMCS oraz pozostałe lubelskie uczelnie.

  Praca socjalna – interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Nieco inaczej praca socjalna definiowana jest przez Helenę Radlińską, określa ją ona mianem wydobywania i pomnażania sił ludzkich, na ich usprawnianiu i organizacji wspólnego działania dla dobra ludzi.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Sieć akademicka LubMAN na wiele lat opóźniła wejście komercyjnych operatorów do Lublina, oferując usługi mieszkańcom, z uwagi na rozległe położenie światłowodów w mieście.

  Ośrodki zamiejscowe[ | edytuj kod]

  UMCS posiada Wydział Zamiejscowy w Puławach. Ośrodek w Rzeszowie działał w latach 1969–2001, następnie został przekształcony w Uniwersytet Rzeszowski.

  Doktorzy honoris causa UMCS[ | edytuj kod]

  Henryk Raabe (ur. 17 listopada 1882 w Warszawie, zm. 28 stycznia 1951 w Lublinie) – polski zoolog, działacz społeczny i polityk, poseł na Sejm Ustawodawczy z ramienia PPS i PZPR.Public relations (PR) (z ang. publiczne relacje, kontakty z otoczeniem) – kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. Celem działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań danej osoby lub firmy.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rzeszów (łac. Resovia, ukr. i łemkow. Ряшів, jid. רײַשע) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, siedziba władz województwa podkarpackiego i powiatu rzeszowskiego. Jest miastem centralnym aglomeracji rzeszowskiej. Znajduje się tu kuria diecezji rzeszowskiej.
  Bezpieczeństwo wewnętrzne – jeden z rodzajów bezpieczeństwa, odnoszący się do zagrożeń i przeciwdziałań wobec nich występujących wewnątrz państwa. Zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego jest istotnym elementem polityki wewnętrznej państwa.
  Dziennikarstwo – działalność polegająca na zbieraniu i upublicznianiu za pomocą środków masowej komunikacji informacji o wydarzeniach, ludziach oraz problemach.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Kazimierz Artur Goebel (ur. 21 października 1940 w Warszawie) - polski matematyk, profesor zwyczajny. Od 1980 kierownik Zakładu Równań Różniczkowych w Instytucie Matematyki UMCS. W latach 1993-1999 rektor UMCS. Jest autorem trzech książek (dwie zostały opublikowane w USA, jedna w Anglii) oraz ponad 40 prac naukowych. Był również prezesem PTMu (1993-1999).
  Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
  Wiesław Skrzydło (ur. 11 kwietnia 1929) – polski prawnik, rektor UMCS 1972-1981, następnie w latach 1982-1985 I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w województwie lubelskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.057 sek.