• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UMCS  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Zdzisław Cackowski (ur. 1 stycznia 1930 w Warząchewce Królewskiej koło Włocławka, zm. 21 czerwca 2016) – polski filozof, w latach 1987–1990 rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.
  Rektorzy UMCS[ | edytuj kod]
  Rektorat UMCS

  Pełna lista rektorów UMCS:

  1. Henryk Raabe (24 października 1944 – 31 sierpnia 1948)
  2. Tadeusz Kielanowski (1 września 1948 – 31 grudnia 1949)
  3. Bohdan Dobrzański (1 stycznia 1952 – 31 sierpnia 1955)
  4. Andrzej Burda (1 września 1955 – 7 maja 1957)
  5. Adam Paszewski (8 maja 1957 – 31 sierpnia 1959)
  6. Grzegorz Leopold Seidler (1 września 1959 – 11 kwietnia 1969)
  7. Zbigniew Lorkiewicz (1 lipca 1969 – 30 września 1972)
  8. Wiesław Skrzydło (1 października 1972 – 31 sierpnia 1981)
  9. Tadeusz Baszyński (1 września 1981 – 21 maja 1982)
  10. Józef Szymański (24 maja 1982 – 31 sierpnia 1984)
  11. Stanisław Uziak (1 września 1984 – 31 sierpnia 1987)
  12. Zdzisław Cackowski (1 września 1987 – 30 listopada 1990)
  13. Eugeniusz Gąsior (1 grudnia 1990 – 14 sierpnia 1993)
  14. Kazimierz Goebel (24 września 1993 – 31 sierpnia 1999)
  15. Marian Harasimiuk (1 września 1999 – 31 sierpnia 2005)
  16. Wiesław Kamiński (1 września 2005 – 31 sierpnia 2008)
  17. Andrzej Dąbrowski (1 września 2008 – 31 sierpnia 2012)
  18. Stanisław Michałowski (1 września 2012 – 31 sierpnia 2020)

  Władze rektorskie UMCS w kadencji 2016–2020:

  Grzegorz Leopold Seidler (ur. 18 września 1913 w Stanisławowie, zm. 28 grudnia 2004) – prawnik i historyk idei, profesor i rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członek Trybunału Stanu, poseł na Sejm PRL IX kadencji.Bałkanistyka – dziedzina wiedzy obejmująca badanie kultury i historii państw Półwyspu Bałkańskiego, nawiązująca do istniejących w krajach Europy Zachodniej - Balkan Studies. W Polsce studia bałkanistyczne pojawiły się w latach 90. XX w. W Toruniu i Warszawie funkcjonują jako studia filologiczne, w Krakowie jako licencjackie studia kulturoznawcze (pod nazwą: Dzieje i kultura Bałkanów). Odrębne specjalności bałkanistyczne istnieją także w Poznaniu i Szczecinie w ramach studiów historycznych. W Instytucie Historii UAM istnieje osobna struktura – Zakład Bałkanistyki, nadzorująca funkcjonowanie specjalności. Wkrótce ma zostać uruchomiona specjalność bałkanistyczna na gnieźnieńskim Collegium Europaeum Gnesnense, w ramach studiów z komunikacji europejskiej. Będzie prowadzona w całości w języku angielskim. Stało się to możliwe dzięki współpracy uczelni gnieźnieńskiej z ośrodkami bałkanistycznymi w Płowdiw, Skopju i w Gjirokastrze. Jedynym w Polsce czasopismem bałkanistycznym są wydawane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Balcanica Posnaniensia. Acta et studia.
 • rektor – prof. dr hab. Stanisław Michałowski
 • prorektor ds. Kształcenia – dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw. UMCS
 • prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej – prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
 • prorektor ds. Studenckich – prof. sztuk muz. Urszula Bobryk
 • prorektor ds. Ogólnych – dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw. UMCS
 • Wykładowcy[ | edytuj kod]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Akademickie Radio Centrum – lokalna, akademicka stacja radiowa nadająca w Lublinie i najbliższej okolicy na częstotliwości 98,2 MHz.
  Uczelnia publiczna – uczelnia utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.
  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.
  Eugeniusz Gąsior (ur. 25 listopada 1929 w Podlesiu Dużym, zm. 14 lipca 1993 w Lublinie) – polski biochemik, biolog molekularny. Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
  Finanse – ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi.
  Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.045 sek.