• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UDP

  Przeczytaj także...
  UDP (ang. Usenet Death Penalty – usenetowa kara śmierci) – najwyższa kara za nadużycia w Usenecie wobec dostawcy Internetu lub użytkownika. Oznacza ona blokadę dostępu do Usenetu ukaranego za spam lub inne naruszenia standardów usenetowych.Uniwersytet Diego Portalesa, hiszp. Universidad Diego Portales, UDP – chilijska prywatna uczelnia wyższa założona w 1982 roku i nazwana na cześć chilijskiego męża stanu Diego Portalesa. Znajduje się w stolicy kraju - Santiago.
  UDP (ang. User Datagram Protocol – protokół pakietów użytkownika) – jeden z protokołów internetowych. UDP stosowany jest w warstwie transportowej modelu OSI.
 • UDP (User Datagram Protocol) – jeden z protokołów internetowych
 • UDP (Usenet Death Penalty) – blokada użytkownika Usenetu za popełnione nadużycia
 • UDP – urydyno-5'-difosforan
 • UDP – Uniwersytet Diego Portalesa
 • Zobacz też[]

 • Zjednoczona Partia Demokratyczna (UDP)
 • Urydyno-5′-difosforan (UDP) – organiczny związek chemiczny, rybonukleotyd złożony z urydyny i dwóch grup fosforanowych. Fosforylacja UDP prowadzi do powstania UTP z utworzeniem wysokoenergetycznego wiązania bezwodnikowego. UDP powstaje z UTP w wyniku hydrolizy lub przeniesienia jednej reszty fosforanowej z UTP na akceptor (np. glukozę lub białko). Jest też produktem ubocznym biosyntezy glikogenu:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.