• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UDOS

  Przeczytaj także...
  Stacja dyskietek (FDD; Floppy Disk Drive) – element komputera przeznaczony do obsługi jednego z rodzajów zewnętrznej pamięci komputerowej, jakim jest dyskietka. Stacje dyskietek zwane są stacjami dysków miękkich.Znaki pisarskie – znaki stanowiące pismo, symbole graficzne oznaczające dźwięki mowy lub znaczenia myślowe. Ciąg znaków pisarskich nazywamy tekstem.
  Chemnitz (hist. 1953-1990 Karl-Marx-Stadt; górnołuż. Kamjenica; czes. Saská Kamenice; pol. hist. Kamienica Saska) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodnich Niemczech, w Saksonii, nad rzeką Chemnitz; u podnóża Rudaw; po Lipsku i Dreźnie trzecie co do wielkości miasto Saksonii. W latach 1953–1990 miasto nosiło nazwę Karl-Marx-Stadt (Miasto Karola Marksa).

  UDOS 1526 to system operacyjny przeznaczony dla komputerów Robotron A 5120/30, opracowany przez VEB Robotron.

  Systemy A 5120/30[]

  Podstawowym systemem operacyjnym, który był zawsze dostarczany wraz z systemem komputerowym, był system SIOS 1526. Jednak system SIOS miał istotne ograniczenia, które pozwalały na użytkowanie przedmiotowych systemów komputerowych tylko w zastosowaniach takich jak:

  Sterownik urządzenia to program lub fragment programu odpowiadający za dane urządzenie i pośredniczący pomiędzy nim, a resztą systemu komputerowego. Zwykle uabstrakcyjnia pewne cechy urządzenia, choć może jedynie zajmować się kwestiami uprawnień dostępu i udostępniać urządzenie bez żadnej ingerencji. Wtedy program, który z niego korzysta też jest w pewnym sensie sterownikiem.Klawiatura komputerowa – uporządkowany zestaw klawiszy służący do ręcznego sterowania urządzeniem lub ręcznego wprowadzania danych. W zależności od spełnianej funkcji klawiatura zawiera różnego rodzaju klawisze – alfabetyczne, cyfrowe, znaków specjalnych, funkcji specjalnych, o znaczeniu definiowanym przez użytkownika.
 • biurowych,
 • terminalowych,
 • obliczeniowych,
 • itp..
 • W związku z występującymi w SIOS ograniczeniami, opracowano jako drugi, alternatywny system operacyjny dla komputerów Robotron A 5120/30, system UDOS 1526, który umożliwiał zastosowanie tych systemów komputerowych także w innych zakresach, m.in.:

  Pamięć operacyjna (ang. internal memory, primary storage) – pamięć adresowana i dostępna bezpośrednio przez procesor, a nie przez urządzenia wejścia-wyjścia procesora. W pamięci tej mogą być umieszczane rozkazy (kody operacji) procesora (program) dostępne bezpośrednio przez procesor i stąd nazwa pamięć operacyjna. W Polsce często pamięć ta jest utożsamiana z pamięcią RAM, choć jest to zawężenie pojęcia, pamięcią operacyjną jest też pamięć nieulotna (ROM, EPROM i inne jej odmiany) dostępna bezpośrednio przez procesor, a dawniej używano pamięci o dostępie cyklicznym.Biuro (fr. bureau) to miejsce pracy pracowników administracyjnych instytucji lub firmy albo administracyjna instytucja, wykonująca właściwe sobie prace urzędnicze.
 • systemy pomiarowe,
 • systemy sterujące,
 • systemy tworzące (oprogramowanie) dla procesorów serii U880.
 • Systemy stosowane dla komputerów Robotron A 5120/30 nie były ze sobą zgodne, np. w zakresie oprogramowania, formatów danych, formatów nośników danych i innych, co powodowało konieczność dokonywania odpowiednich konwersji.

  Drukarka – urządzenie współpracujące z komputerem oraz innymi urządzeniami, służące do przenoszenia danego tekstu, obrazu na różne nośniki druku (papier, folia, płótno itp.). Niektóre drukarki potrafią również pracować bez komputera, np. drukować zdjęcia wykonane cyfrowym aparatem fotograficznym (po podłączeniu go do drukarki lub po włożeniu karty pamięci z zapisanymi zdjęciami do wbudowanego w drukarkę slotu).Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).

  Wymagania sprzętowe[]

  Wymagania sprzętowe dla systemu UDOS 1526:

 • pamięć operacyjna:
 • minimum 32 kB,
 • maksimum 64 kB,
 • pamięć powyżej 64 kB, jeżeli występowała fizycznie, była przez system ignorowana,
 • dane:
 • stacje dyskietek 5,25"
 • stacje dyskietek 8"
 • kaseta magnetyczna ½", 1 MB,
 • format dyskietek
 • 40 lub 77 ścieżek, 26 sektorów na ścieżkę, po 128 bajtów na sektor, rekordy: 1, 2, 4, 8 lub 16 sektorów,

  Znak zachęty (ang. command prompt) to wykorzystywany w wierszu poleceń znak lub sekwencja znaków wskazująca gotowość komputera do przyjmowania poleceń.System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.
  UDOS uruchomiony na komputerze Robotron A 5120
 • klawiatura
 • K 7637
 • K 7606
 • K 7636
 • K 7604
 • K 7634
 • drukarki
 • Robotron 1152
 • Robotron 1157
 • interfejsy drukarek
 • PIO
 • IFSS
 • Budowa systemu[]

 • część stała – część ładowana do pamięci operacyjnej i dostępna przez cały czas pracy systemu
 • fizyczna – sterowanie sprzętowe klawiatury, monitora, stacji dyskietek oraz monitor (debbuger)
 • logiczna – zarządzanie pamięcią, logiczne sterowanie konsolą (OS) i stacjami dyskietek (ZDOS)
 • część zmienna – dostępna na dyskietce systemowej, poszczególne składniki systemu ładowane w zależności od potrzeb, obejmujące programy usługowe, pomocnicze, sterowania innymi urządzeniami, moduły programowe, systemy programowania,
 • Komendy[]

  Znakiem systemowym ( prompt) jest znak "%". Po pojawieniu się tego znaku można wprowadzać komendy systemu.

  VEB Kombinat Robotron - największe przedsiębiorstwo elektroniczne Niemiec Wschodnich ze swoją siedzibą w Dreźnie. Zatrudniało wówczas 30.000 pracowników.Monitor - program komputerowy służący do nadzoru nad stanem, lub czynnościami wykonywanymi przez komputer. Może to oznaczać trzy różne rzeczy podlegające nadzorowi:

  Lista komend systemu:

   ACTIVATE, ALLOCATE,
   BRIEF,
   CAT, CLOSE, COMPARE, COPY, COPY.DISK,
   DATE, DEACTIVATE, DEALLOCATE, DEBUG, DEFINE, DELETE, DISPLAY, DO, DUMP,
   ECHO, EXTRACT,
   FORCE, FORMAT,
   HELP,
   IMAGE, INITIALIZE,
   LADT,
   MASTER, MOVE,
   PAUSE, PRINT,
   RELEASE, RENAME, RESTORE,
   SAVE, STATUS,
   VERBOSE,
   XEQ,
   "wyrażenie", (kod błędu),
   KEY, INDATE, SPIT,
  

  Podstawowe ]

   D – DIRECTORY : katalog dyskietki
   A – ASCII : zbiór tekstowy
   B – BINARY : plik binarny
   P – PROCEDURE : programy
  

  Bibliografia[]

  1. MOS K1520. Podręcznik systemu, VEB Robotron-Buchungsmaschinewerk, Karl-Marx-Stadt 1985
  2. MOS K1520. Interpreter języka BASIC dla SCPX 1526, VEB Robotron-Buchungsmaschinewerk, Karl-Marx-Stadt 1984
  Instrukcja - w programowaniu jest to najmniejszy samodzielny element imperatywnego języka programowania. Instrukcja może być niskiego poziomu napisana w asemblerze np. mov ax,bx, która po przetłumaczeniu na kod binarny nadaje się do uruchomienia przez procesor lub instrukcja wysokiego poziomu napisana np. w języku C: int a = 5;, która zostanie przetłumaczona na kilka instrukcji niskiego poziomu. Program jest tworzony jako zbiór różnych instrukcji. Instrukcja może zawierać wewnętrzne komponenty (np. wyrażenia).Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Central Processing Unit) – urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Terminal (ang. terminal – końcówka) to urządzenie pozwalające człowiekowi na pracę z komputerem lub systemem komputerowym. Terminal musi posiadać urządzenie wejściowe do wprowadzania instrukcji oraz urządzenie wyjściowe do przekazywania informacji operatorowi. Terminal jest stacją sieci komputerowej lub w systemie (np. w Internecie), służącą do wprowadzania lub odczytywania danych.
  Dyskietka, inaczej dysk miękki – dysk wymienny, przenośny nośnik magnetyczny o niewielkiej pojemności, umożliwiający zarówno odczyt, jak i zapis danych; nośnikiem danych jest wirujący krążek z wytrzymałego tworzywa sztucznego (najczęściej mylaru – politereftalanu etylenu w postaci cienkiej folii) pokryty warstwą magnetyczną. Średnica krążka wraz ilością możliwych do zapisania danych stanowią podstawowe parametry dyskietki.
  System komputerowy (ang. computer system) – układ współdziałania dwóch składowych: sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej. Można mówić o następujących poziomach takiego systemu: sprzęt komputerowy, system operacyjny (oprogramowanie systemowe), oprogramowanie użytkowe (aplikacje). W pełni zautomatyzowany system komputerowy działa bez udziału człowieka.
  Sektor – w informatyce, najmniejsza fizyczna jednostka zapisu danych na dyskach twardych, dyskietkach i innych nośnikach danych naśladujących dyski.
  Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.
  Plik binarny – plik o dowolnej zawartości, oznacza wszystkie pliki poza plikami tekstowymi zawierającymi tekst zapisany w ustalonym sposobie kodowania znaków drukarskich, wraz z kodami sterującymi, w tym także kod znaku końca pliku – ^Z.
  System pomiarowy – to odpowiednio zorganizowany zestaw elementów stanowiący całość organizacyjną i objęty wspólnym sterowaniem, przeznaczony do wydobycia informacji pomiarowej z obiektu badanego i przekazania jej obserwatorowi w użytecznej formie.

  Reklama