• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uście Gorlickie - gmina

  Przeczytaj także...
  Powiat gorlicki - powiat w województwie małopolskim w Polsce, utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Gorlice.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Kunkowa (dodatkowa nazwa w j. łemkow. Kyнкoвa, trb. Kunkowa) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie.

  Uście Gorlickie (1934-50 gmina Uście Ruskie) − gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.

  Siedziba gminy to Uście Gorlickie.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 6241 osób.

  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (ukr. Українська Греко-Католицька Церква) – większy arcybiskupi Kościół wschodni działający obecnie na terenie Ukrainy oraz wśród diaspory ukraińskiej, uznający władzę i autorytet papieża.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2002 gmina Uście Gorlickie ma obszar 287,41 km², w tym:

 • użytki rolne: 34%
 • użytki leśne: 62%
 • Gmina stanowi 29,71% powierzchni powiatu.

  Demografia[]

  Dane z 30 czerwca 2004:

  Blechnarka (dodatkowa nazwa w j. łemkow. Блixнapкa, trb. Blichnarka) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie. Leży nad rzeką Ropą.Gmina Sękowa – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.

  Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, Gmina Uście Gorlickie jest gminą o największym udziale osób narodowości łemkowskiej w ogóle mieszkańców (11,63%).

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Uście Gorlickie w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Uscie Gorlickie.png

  Sołectwa[]

  Banica, Brunary, Czarna, Gładyszów, Hańczowa, Izby, Konieczna, Kunkowa, Kwiatoń, Nowica, Regietów, Ropki, Skwirtne, Smerekowiec, Stawisza, Śnietnica, Uście Gorlickie, Wysowa-Zdrój, Zdynia.

  Pozostałe miejscowości[]

  Blechnarka, Brunary Niżne, Brunary Wyżne, Huta Wysowska, Leszczyny, Oderne, Przysłop.

  Gmina Grybów – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Grybów.Regietów (dodatkowa nazwa w j. łemkow. Рeґєтiв, trb. Regietiw; do 1968 Regetów) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie, nad potokiem Regetówka.

  Religia[]

 • Kościół rzymskokatolicki: 3 parafie
 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego: 3 parafie
 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny: 3 parafie
 • Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa: zbór
 • Świadkowie Jehowy: zbór
 • Sąsiednie gminy[]

  Gorlice, Grybów, Krynica-Zdrój, Ropa, Sękowa. Gmina sąsiaduje ze Słowacją.

  Województwo nowosądeckie – jednostka podziału administracyjnego istniejąca w latach 1975 - 1998. Położone w południowej części Polski, przy granicy ze Słowacją. Graniczyło od wschodu z województwem krośnieńskim, od północy z tarnowskim i krakowskim, a od zachodu z bielskim. Siedzibą władz województwa był Nowy Sącz.Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny – jeden z kanonicznych Kościołów prawosławnych, obejmujący swoją jurysdykcją wszystkie parafie prawosławne na terenie Polski. W dyptychu lokalnych autokefalicznych cerkwi prawosławnych wymieniany na miejscu 12 według dyptychu greckiego, a na miejscu 13 według dyptychu rosyjskiego. Spowodowane jest to różnymi terminami nadania autokefalii przez Konstantynopol i Moskwę. Według danych GUS, Kościół liczy 504 150 wiernych i jest drugim pod względem liczebności Kościołem w Polsce. Opiece tego kościoła podlega także jedna diecezja prawosławna w Brazylii.

  Przypisy

  Wysowa-Zdrój (do 2003 r. Wysowa) – wieś uzdrowiskowa w południowej Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie. Położona w dolinie Ropy niedaleko Uścia Gorlickiego. Miejscowość znana jest z leczniczych wód mineralnych.Gładyszów (dodatkowa nazwa w j. łemkow. Ґлaдышiв, trb. Gładysziw) – wieś w gminie Uście Gorlickie w powiecie gorlickim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Ropki (dodatkowa nazwa w j. łemkow. Рiпкы, trb. Ripky) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie, w Beskidzie Niskim na północny zachód od Wysowej. Jest obecnie najmniejszym sołectwem w gminie. Powierzchnia ogólna wsi wynosi 936 ha, w tym 354 ha użytków rolnych i 569 ha lasów. We wsi istnieje formalnie 26 gospodarstw rolnych, natomiast liczba stałych mieszkańców wsi wynosi 24.
  Gmina Ropa – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim. W latach 1975-76 i 1991-98 gmina położona była w województwie nowosądeckim.
  Huta Wysowska – przysiółek wsi Wysowa-Zdrój położony w Polsce w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie, w Beskidzie Niskim na północny zachód od Wysowej.
  Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa – ewangeliczny kościół protestancki, stanowiący konserwatywne i radykalne skrzydło polskiego ruchu zielonoświątkowego. Przewodniczącym wspólnoty jest prezbiter naczelny Roman Jawdyk. Od innych ugrupowań zielonoświątkowych wyróżniają się tym, że praktykują umywanie nóg podczas Wieczerzy Pańskiej.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Brunary – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie nad Białą dopływem Dunajca.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.