• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tyniec - Kalisz

  Przeczytaj także...
  Śródmieście jest jedną z dzielnic Kalisza. Dzielnica ta ma powierzchnię ok. 4,6 km² i jest zamieszkiwana przez ok. 25 tys. mieszkańców.Bitwa pod Kaliszem – bitwa stoczona 13 lutego 1813 w Tyńcu pod Kaliszem między wojskami francusko-sasko-polskimi dowodzonymi przez gen. Jean Louis Reyniera a wojskami rosyjskimi pod dowództwem gen. Ferdynanda von Wintzingerode.
  Jean-Louis-Ébénézer Reynier – (ur. 14 stycznia 1771 r. w Lausanne, w Szwajcarii - zm. 27 lutego, 1814 r. w Paryżu) francuski generał Wielkiej Armii I Cesarstwa Francuskiego pochodzenia szwajcarskiego.

  Tyniec – prawobrzeżna dzielnica Kalisza, położona na północny wschód od Śródmieścia, nad Kanałem Bernardyńskim i Swędrnią, włączona do miasta w 1906 i 1934, do 1935 siedziba gminy Tyniec; pełni funkcje mieszkaniowe.

  Historia[]

  Dzielnicę Kalisza jako osobną miejscowość w zlatynizowanej formie villa Thynecz wymieniono w łacińskim dokumencie z 1282 roku wydanym w Kaliszu i sygnowanym przez króla polskiego Przemysła II.

  Kalisz (gr. Καλισία, łac. Calisia, jid. קאַליש) – miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną, u ujścia Swędrni; historyczna stolica Wielkopolski, stolica Kaliskiego, drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, główny ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego; stolica diecezji kaliskiej.Szlak Bursztynowy (ul. Szlak Bursztynowy, Trasa Bursztynowa) – śródmiejska obwodnica Kalisza, która łączy ulicę Łódzką z ulicą Górnośląską i ma 3,2 km długości. Zrealizowano już wszystkie trzy etapy:

  W 1807 Napoleon Bonaparte nadał Tyniec Józefowi Zajączkowi.

  W 1813 w Tyńcu stoczono bitwę pod Kaliszem, w której oddziały saskie VII Korpusu Wielkiej Armii gen. Reyniera zostały rozbite przez rosyjski korpus gen. von Wintzingeroda, który zajął Kalisz.

  Pod koniec XIX wieku Tyniec miał 512 mieszkańców, a folwark 33 mieszkańców.

  Swędrnia – rzeka mająca swe źródło w Lipiczu Oleandrach w gminie Goszczanów (powiat sieradzki). Jest prawym dopływem Prosny i wpada do niej w granicach administracyjnych Kalisza.Zakład Karny w Kaliszu - zakład karny typu zamkniętego na Tyńcu w Kaliszu, przeznaczony dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. W oddziale zewnętrznym przebywają skazani zakwalifikowani do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy.

  Osiedla[]

  W skład dzielnicy Tyniec wchodzą dwa osiedla:

 • Osiedle Miła
 • Osiedle Zacisze
 • Cmentarz Tyniecki

  Ważniejsze obiekty[]

 • Cmentarz Tyniecki (drugi co do wielkości w mieście)
 • Zakład Karny Kalisz
 • schronisko dla zwierząt
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 • Miejski Dom Pomocy Społecznej
 • VI LO im. Jana Bosco
 • Zespół szkół przy ul. Żwirki i Wigury
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wojewódzki Inspektorat w Poznaniu. Delegatura
 • Komunikacja miejska[]

  Do dzielnicy Tyniec dojechać można autobusem komunikacji miejskiej o numerach:

  Trasa Stanczukowskiego (Zachodnia Obwodnica) – budowana obwodnica Kalisza będąca fragmentem dróg krajowych nr 12 i nr 25. Wchodzi w skład ulic: Podmiejskiej, Stanczukowskiego i Piłsudskiego. Jest to bardzo ruchliwa trasa. Połączy ona aleję Wojska Polskiego na wysokości ronda Westerplatte ze Szlakiem Bursztynowym. Obwodnica omija śródmieście Kalisza i kilka innych dzielnic, lecz i to już nie wystarcza potrzebom miasta. Do tego celu zostanie wybudowana druga zachodnia obwodnica Kalisza, która przede wszystkim ominie największą sypialnię miasta – Dobrzec. Trasa Stanczukowskiego jest podzielona na cztery etapy. Zostały już zrealizowane trzy z nich o łącznej długości 4,9 km. Po zrealizowaniu czwartego etapu trasa będzie mieć około 9,1 km długości. W planach jest dobudowanie na większej długości drugiej jezdni.Droga kołowa jest to droga przeznaczona do poruszania się za pomocą pojazdów kołowych. Droga taka zazwyczaj charakteryzuje się utwardzoną nawierzchnią (zwykle asfalt, beton, żwir, szuter, bruk itp.). Utwardzenie składa się zazwyczaj z kilku warstw, ale może nim być również tylko utwardzenie powierzchni gruntu.
 • 1 (Hanki Sawickiej – Winiary Osiedle)
 • 1A (Hanki Sawickiej – Opatówek)
 • 1B (Hanki Sawickiej – Tłokinia Wielka/Opatówek)
 • 6 (Pratt & Whitney – Borkowska/Długa Pętla/Pólko)
 • 9 (Hanki Sawickiej – Winiary Osiedle)
 • 10 (Hanki Sawickiej – Winiary Osiedle) – linia nocna
 • S1 (Hanki Sawickiej – Winiary Osiedle)
 • S2 (Kampus PWSZ – Winiary Osiedle)
 • Główne ulice[]

  Główną ulicą na Tyńcu jest Łódzka, przebiegająca przez tę dzielnicę, a także przez Winiary. Inne ważne ulice: Braci Niemojowskich, Idzikowskiego, Miła, Moniuszki, Owsiana, Pszenna, Radoszewskiego, Rolna, Winiarska, Wyjazdowa, Żwirki i Wigury, Żytnia.

  Obwodnica – droga prowadząca wokół miasta, dzielnicy, centrum lub śródmieścia umożliwiająca pojazdom ominięcie pewnego obszaru miejskiego i odciążenie jego ulic z tranzytowego ruchu międzymiastowego, międzydzielnicowego lub międzyosiedlowego.Dzielnica miasta – część miasta wyróżniająca się pod względem: pełnionych funkcji, zabudowy i układu urbanistycznego, zamieszkującej ją określonej grupy społecznej, odrębnych kompetencji władz administracyjnych i samorządu terytorialnego (np. dzielnice willowe, portowe, handlowe, przemysłowe, mieszkaniowe, slumsy).

  Plany inwestycyjne na Tyńcu[]

  W planach rozwoju układu komunikacyjnego miasta Kalisza jest połączenie dwóch obwodnic miasta – trzeciego odcinka Trasy Stanczukowskiego powstałego w 2004 r. i pierwszego odcinka Szlaku Bursztynowego powstałego w 2005 r. Połączenie tych tras to nowa droga przebiegająca głównie przez dzielnicę Tyniec. Na Tyńcu powstałyby m.in. trzy nowe ronda, a także wiadukt nad ulicą Łódzką. Mieszkańcom Tyńca nie podoba się, że obwodnica miałaby przebiegać w tak bliskim sąsiedztwie ich domów i bloków, wystosowali więc pismo do władz wojewódzkich i zostało one rozpatrzone pozytywnie. Wybudowanie czwartego etapu Trasy Stanczukowskiego jest dla miasta niezbędne, ale nie wiadomo jak nowy wariant obwodnicy będzie przebiegał, protesty mieszkańców wpłynęły na opóźnienie budowy trasy.

  Huby Tynieckie – część Kalisza; do 1934 roku stanowiły kolonię w obrębie gminy Tyniec, powiat kaliski, województwo łódzkie. 5 kwietnia 1934 roku Huby Tynieckie znalazły się w granicach miasta Kalisza. Obecnie rejon ten znajduje się w okolicy ulic Skarszewskiej i Borkowskiej.Schronisko dla zwierząt – placówka przeznaczona dla bezdomnych zwierząt domowych (głównie psów i kotów), w której otoczone są one podstawową opieką.

  Przypisy

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Kalisza w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem (Dz. U. z 1934 r. Nr 30, poz. 272).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1935 r. o zmianie granic niektórych gmin w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem (Dz. U. z 1935 r. Nr 96, poz. 607).
  3. „Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski”, tom I, Biblioteka Kórnicka, Poznań 1877, str.475-76.
  4. Józef Raciborski. Opatówek. „Ziemia : miesięcznik krajoznawczy ilustrowany”. 4, s. 120, kwiecień 1922. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. 

  Zobacz też[]

 • Huby Tynieckie
 • Ferdinand von Wintzingerode (ur. 15 lutego 1770 w Bad Sooden-Allendorf; zm. 16 czerwca 1818 w Wiesbaden) – niemiecki arystokrata i oficer w różnych formacjach.Winiary – prawobrzeżna dzielnica Kalisza położona we wschodniej części miasta, ograniczona Prosną oraz Swędrnią i Pokrzywnicą; w źródłach pisanych od 1294; w granicach administracyjnych od 1976 (włączono wtedy wsie Winiary i Okręglica); pełni funkcje mieszkalne, przemysłowe i rekreacyjne.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Wiadukt – przeprawa pozwalająca na pokonanie każdej przeszkody typu: dolina, wąwóz, inna droga kołowa, tory kolejowe, z wyłączeniem przeszkód wodnych (do ich pokonania służą mosty, jeśli jednak na dnie wąwozu lub doliny znajduje się rzeka lub potok, to używa się nazwy wiadukt) poprzez przejechanie nad nią. Pierwotnie tym terminem była określana droga rzymska przeprowadzona nad wąwozem, na konstrukcji opartej na arkadach. Wiadukty budowane są podobnie jak mosty, z wykorzystaniem podobnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych.
  Skrzyżowanie o ruchu okrężnym, potocznie: rondo – skrzyżowanie dróg w kształcie kolistego lub owalnego placu, wokół którego obowiązuje ruch okrężny w jedną stronę.
  VII Korpus Wielkiej Armii - jeden z korpusów Wielkiej Armii I Cesarstwa Francuskiego, zwany czasem w literaturze "Korpusem saksońskim" lub "Korpusem saskim".
  Gmina Tyniec – dawna gmina wiejska istniejąca w latach do końca 1935 roku w woj. łódzkim. Była położona na północ i wschód od Kalisza. Siedzibą władz gminy był Tyniec (obecnie dzielnica Kalisza) .
  Kanał Bernardyński (dawniej Wielki Kanał Prosny, Bernardynka), kanał wodny w Kaliskim Węźle Wodnym, wybudowany w latach 1842–1843 według projektu Teodora Urbańskiego, kanał ulgi dla Prosny, przeprowadza wody wezbraniowe przez Kalisz na wschód od Śródmieścia i na północ od Piskorzewia, przyjmuje wody Swędrni; kanałem biegnie wodny szlak turystyczny.
  Józef Zajączek książę herbu Świnka (ur. 10 marca 1752 w Kamieńcu Podolskim, zm. 28 lipca 1826 w Warszawie) – polski i francuski generał, jakobin polski, członek Rady Najwyższej Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej, pierwszy namiestnik Królestwa Polskiego, senator wojewoda Królestwa Polskiego w 1815; wolnomularz.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.