• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tychy  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
  Przeczytaj także...
  Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu – jest związkiem wyznaniowym oficjalnie zarejestrowanym w Polsce 27 stycznia 1984 roku, początkowo jako Stowarzyszenie Buddyjskie Karma Kagyu. Od października 1994 roku do października 2005 roku związek działał pod nazwą Związek Buddyjski Karma Kagyu.Mąkołowiec – jedna z dzielnic Tychów, znajdująca się w północno-zachodniej części miasta. Dzielnica ograniczona jest ulicą Mikołowską od południa, torami kolejowymi od zachodu, lasem od północy, a od wschodu zabudowaniami przy ul. Dołowej. Część dzielnicy w rejonie ul.Dołowej i Ziębiej nazywaną jest Koźliną.

  Tychy (niem. Tichau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim.

  Według danych z 31 grudnia 2014 r. miasto miało 128 621 mieszkańców.

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 2 Podział administracyjny
 • 2.1 Dzielnice
 • 2.2 Podział Śródmieścia
 • 2.2.1 Dzielnica Północna
 • 2.2.2 Dzielnica Południowa
 • 3 Środowisko
 • 3.1 Geografia
 • 3.2 Klimat
 • 3.3 Wody
 • 3.4 Jeziora i stawy
 • 3.5 Rzeki i cieki wodne
 • 3.6 Przyroda
 • 4 Demografia
 • 4.1 Rozwój demograficzny
 • 4.2 Tychy w liczbach
 • 5 Nazwa
 • 6 Historia
 • 6.1 Kalendarium
 • 7 Zabytki
 • 7.1 Obiekty zabytkowe
 • 8 Polityka
 • 8.1 Władze miasta
 • 8.2 Rada Miasta
 • 8.3 Miasta partnerskie
 • 8.4 Miasta współpracujące
 • 9 Architektura
 • 9.1 Osiedle Anna
 • 9.2 Place w Tychach
 • 9.3 Pomniki w Tychach
 • 9.4 Znaczące budynki w Tychach
 • 10 Kultura
 • 10.1 Galerie sztuki i muzea
 • 10.2 Teatry i grupy teatralne
 • 10.3 Imprezy cykliczne
 • 10.4 Inne
 • 11 Prasa
 • 12 Opieka zdrowotna
 • 12.1 Szpitale
 • 13 Edukacja i nauka
 • 13.1 Szkoły wyższe
 • 14 Wspólnoty wyznaniowe
 • 14.1 Kościół katolicki
 • 14.2 Kościoły protestanckie
 • 14.3 Świadkowie Jehowy
 • 14.4 Buddyzm
 • 14.5 Świecki Ruch Misyjny „Epifania”
 • 15 Sport i rekreacja
 • 15.1 Kluby sportowe w Tychach
 • 15.2 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach
 • 15.3 Miejski Ośrodek Sportów Młodzieżowych
 • 16 Gospodarka
 • 17 Transport
 • 17.1 Transport kolejowy
 • 17.2 Komunikacja miejska
 • 17.3 Transport lotniczy
 • 18 Wojsko
 • 19 Administracja
 • 20 Osoby związane z Tychami
 • 20.1 Honorowi Obywatele
 • 20.2 Ludzie urodzeni w Tychach
 • 21 Zobacz też
 • 22 Przypisy
 • 23 Bibliografia
 • 24 Linki zewnętrzne
 • Balice – wieś w Polsce położona w środkowej części województwa małopolskiego, w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów, na zachód od Krakowa. Wzdłuż wschodniej granicy miejscowości płynie rzeka Rudawa.Zbór – określenie stosowane m.in. w Polsce, Czechach (czes. sbor) i na Białorusi (biał. збор) w odniesieniu do lokalnej wspólnoty wiernych kościołów protestanckich (gmina, zgromadzenie, kongregacja) oraz niektórych ugrupowań nieprotestanckich, historycznie wywodzących się z protestantyzmu oraz przez np. Świadków Jehowy.

  Położenie[]

  Tychy leżą w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Są jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej.

  Od północy Tychy graniczą z Katowicami, od wschodu z Lędzinami i Bieruniem, od południa z Bojszowami i Kobiórem, od zachodu z Wyrami i Mikołowem.

  Historycznie Tychy położone są na Górnym Śląsku.

  Lasy Pszczyńskie – kompleks leśny na Górnym Śląsku leżący pomiędzy gminami : Tychy, Mikołów, Żory, Pszczyna, Kobiór, Oświęcim. Czasami używa się określenia Puszcza Pszczyńska, która obejmuje łącznie obszary Lasów Pszczyńskich oraz Lasów Raciborskich. W niektórych opracowaniach z Lasów Pszczyńskich wydziela się Lasy Kobiórskie (po zachodniej stronie drogi na Bielsko-Białą).Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Poznaniu przy alei Niepodległości 10. Rektorat uczelni mieści się w monumentalnym gmachu, wzniesionym dla potrzeb szkoły w l. 1929-1932 według projektu Adama Ballenstaedta.

  Miasto leży w dorzeczu Wisły, w zlewni Wisła Mała.

  Tychy zajmują 26. pozycję pod względem liczby ludności w Polsce i 36. pod względem powierzchni.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Trolejbus – pasażerski pojazd drogowy zaprojektowany do przewozu więcej niż dziewięciu osób (wliczając kierowcę), napędzany energią elektryczną pobieraną z sieci trakcyjnej i nie poruszający się po szynach. Ma dwa odbieraki prądu połączone z zawieszoną nad jezdnią parą przewodów. Stąd nazwa od angielskiego słowa „trolley” i końcówki „bus” od omnibus (po łacinie – dla wszystkich). W Polsce trolejbusy korzystają z prądu stałego o napięciu 600 V.
  Źródła historyczne – wszystko skąd możemy czerpać wiedzę o przeszłości (według Jerzego Topolskiego), inaczej rzecz biorąc - są to wszelkie zachowane ślady działalności człowieka.
  Potok Paprocański – niewielki strumień długości ok. 1 kilometra znajdujący się w południowo-wschodniej części Tychów zasilany głównie ściekami oraz zrzutami kanalizacji deszczowej z obszaru osiedli P,O oraz N, uchodzi do Gostynii w pobliżu osiedla Z.
  I powstanie śląskie – wystąpienie zbrojne zorganizowane przez Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Rozpoczęło się w nocy z 16 na 17 sierpnia, i trwało do 24 sierpnia 1919. Powstańcami niezadowolonymi z terroru i represji niemieckich, dowodził Alfons Zgrzebniok. Powstanie objęło powiaty: katowicki, lubliniecki, pszczyński, rybnicki, tarnogórski oraz część raciborskiego. Zaangażowanie militarne od 14 lutego 1919 w wojnę z Rosją sowiecką na wschodzie Polski, uniemożliwiło rządowi poparcie dla tego powstania. Zakończyło się przegraną i ucieczką powstańców przed represjami na teren Polski. W 1920 wybuchło II powstanie śląskie.
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.
  Konurbacja górnośląska (katowicka, śląska, śląsko-dąbrowska) – konurbacja w południowej Polsce, w województwie śląskim, położona w większości na Wyżynie Śląskiej. W skład konurbacji wchodzą historyczne tereny Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego oraz Jaworzna.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.091 sek.