• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tx26  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Sekcja Utrzymania i Napraw Taboru Zabytkowego „Skansen” Chabówka, potocznie „Skansen taboru kolejowego w Chabówce” istnieje w Chabówce koło Rabki Zdroju od 1993 roku. Obecnie Skansen znajduje się w strukturach PKP Cargo SA.Chrzanów – miasto w woj. małopolskim, w powiecie chrzanowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Chrzanów. Wchodzi w skład Jaworznicko-Chrzanowskiego Okręgu Przemysłowego.
  Historia - typ W1A (Pińczów)[]

  Dwa parowozy tego typu, o oznaczeniu fabrycznym W1A, zostały zamówione w Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie przez Zarząd Pińczowskiej Kolei Powiatowej w 1925 roku. Obie lokomotywy o numerach fabrycznych 149 i 150 zostały wyprodukowane i dostarczone w 1926 roku. Były to pierwsze lokomotywy wąskotorowe zbudowane w Polsce. Od zamawiającej kolei określano je jako typ Pińczów.

  Rynek Kolejowy – miesięcznik, wydawany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR, zajmujący się tematyką transportu szynowego (kolej, tramwaje, metro).Kolejka Parkowa Maltanka (popularnie zwana Maltanką) – linia kolejowa o torze szerokości 600 mm leżąca w obrębie Poznania o całkowitej długości torów 3850 m. Należy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Sp. z o.o. Kursuje pomiędzy rondem Śródka a Nowym Zoo, przewożąc rocznie około 200 tysięcy pasażerów.

  W 1930 pińczowska kolej została przejęta przez Polskie Koleje Państwowe i obie lokomotywy otrzymały oznaczenia serii D z numerami 1306 i 1307. Były używane na Jędrzejowskiej Kolei Wąskotorowej. Podczas II wojny światowej, przejęte przez Niemców, dalej tam służyły pod numerami 99.1588 i 99.1589. Po wojnie używano ich w dalszym ciągu na kolei jędrzejowskiej, pod nowymi oznaczeniami Tx3-422 i Tx3-423 (nadanymi w 1947 roku). Po przebudowie tej kolei na tor szerokości 750 mm, w latach 50. wysłano parowóz Tx3-422 na Bydgosko-Wyrzyskie Koleje Dojazdowe, a Tx3-423 na Jarocińską Kolej Dojazdową. W 1961 roku zmieniono ich oznaczenia na ostateczne Tx26-422 i Tx26-423, według systemu oznaczania lokomotyw polskiego pochodzenia. Tx26-422 skreślono z inwentarza PKP 19 sierpnia 1978, a Tx26-423 - 7 marca 1978.

  Kolej wąskotorowa – kolej o prześwicie mniejszym niż określany jako normalny, czyli 1435 mm. Kolej wąskotorowa cechuje się mniejszą zdolnością przewozową od kolei normalnotorowej, jednak można na niej stosować większe pochylenia i łuki o mniejszym promieniu, dzięki czemu jest nawet kilkakrotnie tańsza w budowie. Koleje wąskotorowe, początkowo niemal wyłącznie konne, rozpowszechniły się w przemyśle wydobywczym, hutnictwie, leśnictwie. Od połowy XIX wieku zaznacza się zróżnicowanie funkcji kolei wąskotorowych w zależności od prześwitu, następuje także częściowa unifikacja standardów k.w. Od połowy XIX wieku na k.w. stosuje się powszechnie trakcję parową, od końca XIX wieku wprowadza się na niektóre k. w. trakcję elektryczną, od połowy XX wieku także spalinową. Najstarsza nieprzerwanie funkcjonująca kolej wąskotorowa na świecie istnieje w Polsce – są to Górnośląskie Koleje Wąskotorowe.Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

  Obie lokomotywy zachowano do celów muzealnych - Tx26-422 trafił do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji, a Tx26-423 został ustawiony na placu zabaw Ośrodka Wypoczynkowego Milicji Obywatelskiej w Kiekrzu, a następnie został przekazany Poznańskiemu Klubowi Modelarzy Kolejowych i po odnowieniu ustawiony jako pomnik na Kolejce Parkowej Maltanka w Poznaniu. W roku 2010 dzięki pracy wolontariuszy SPM Maltanka parowóz zyskał ciemnooliwkowe malowanie, jakie nosił na Jarocińskiej Kolej Dojazdowej.

  Obowiązujący do dziś system oznaczania parowozów normalnotorowych oraz tendrów na PKP został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Kolei Żelaznych (MKŻ) z dnia 31 listopada 1922 r. Rzeczywiście jednak wszedł on do stosowania w latach 1923-1924, choć niektóre źródła podają lata 1923-1926. Wcześniej polskie parowozy nosiły oryginalne oznaczenia kolei krajów ich pochodzenia (pruskich, austriackich, rzadziej rosyjskich lub innych).Lokomotywa parowa (również parowóz) – lokomotywa napędzana maszyną parową lub rzadziej turbiną parową. Para pochodzi z kotła opalanego węglem, rzadziej drewnem, ropą czy mazutem, a w parowozach bezogniowych z zasobnika pary.

  Historia - typ W2A[]

  Pojedynczy parowóz typu W2A o numerze fabrycznym 179 został zbudowany w Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie na zamówienie Ministerstwa Spraw Wojskowych, jako prototyp lokomotywy dla kolei polowych, z możliwością pracy na torze o rozstawie 600 lub 750 mm (po przystosowaniu). Podobna lokomotywa została zamówiona w Warszawskiej Spółce Akcyjnej Budowy Parowozów. Parowóz z Chrzanowa otrzymał wojskowy numer I-III 1002p. Próby wypadły dobrze, ale z nieznanych powodów parowozy nie zostały ostatecznie przejęte przez wojsko, natomiast zakupiły je Polskie Koleje Państwowe.

  Muzeum Kolei Wąskotorowej znajduje się w miejscowości Wenecja, przy stacji kolejowej funkcjonującej w ruchu turystycznym linii kolejki wąskotorowej. Zostało otwarte 1 października 1972 roku. Jak podaje oficjalna strona muzeum, jest to największy tego typu skansen w Europie.Myszyniec – miasto w woj. mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, położone nad Rozogą. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Myszyniec. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. ostrołęckiego. Myszyniec przez wielu uznawany jest za stolicę Kurpi.

  Parowóz typu W2A służył początkowo na Kolei Sierpc - Lubicz, pod oznaczeniem PKP D3-1002. Po zamknięciu tej kolei wąskotorowej w 1937 roku, został przesłany na Kolej Jędrzejowską. Podczas II wojny światowej, przejęty przez Niemców, dalej tam służył pod numerem 99.1575. W 1942 został przesłany przez Niemców na Kolej Ostrołęcką, do parowozowni w Myszyńcu. Po wojnie, ponownie przejęty przez PKP, otrzymał w 1947 oznaczenie Tx3-427, zmienione w 1961 roku na Tx26-427 (mimo, że z uwagi na rok produkcji, powinien nosić poznaczenie Tx28). W dalszym ciągu służył na Kolei Ostrołęckiej do jej zamknięcia w 1973 roku. Został skierowany do Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu, które jednak zaprzestały remontów parowozów. 3 marca 1975 został wycofany z eksploatacji i przekazany dla Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, następnie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji, gdzie oczekiwał na odbudowę na bocznicy w Biskupinie, będąc w bardzo złym stanie. Dopiero w 1993 przekazano go do Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce, gdzie ostatecznie dokonano jego odbudowy do stanu eksponatu.

  Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce "Fablok" Spółka Akcyjna – zakład przemysłowy założony w 1919 roku w Chrzanowie.Kiekrz – osiedle administracyjne Poznania, na północno-zachodnim krańcu miasta. Położone nad Jeziorem Kierskim, posiada kilka ośrodków wypoczynkowych i żeglarskich. Zabudowa przeważnie jest jednorodzinna.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Warszawska Spółka Akcyjna Budowy Parowozów (WSABP), znana też jako "Parowóz" – polska fabryka budująca i remontująca parowozy. Istniała w latach 1920-1935, następnie do wybuchu II wojny światowej jako filia Zakładów Ostrowieckich. Produkcja obejmowała też silniki spalinowe, walce drogowe i lokomotywy spalinowe.
  Bydgosko-Wyrzyskie Koleje Dojazdowe (BWKD) – sieć kolei wąskotorowych, powstała w 1949 roku po połączeniu sieci Bydgoskich Kolei Powiatowych i Wyrzyskich Kolei Powiatowych. Sieć miała 256 kilometrów długości i obejmowała wiele mniejszych miejscowości, jak i również większe miasta, m.in. Bydgoszcz, Nakło nad Notecią, Białośliwie, Maksymilianowo, Koronowo, Wysoka, Sadki, Łobżenica i inne. Obecnie funkcjonuje tylko na krótkiej trasie turystycznej. Prześwit torów wynosi 600 mm.
  Tendrzak – parowóz przystosowany konstrukcyjnie do eksploatacji bez tendra, przewożący w odpowiednich zbiornikach i zasobnikach zapas wody kotłowej i opału (najczęściej węgla). Tendrzaki w systemie oznaczeń na PKP mają jako drugą dużą literę K.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Pińczów – miasto w województwie świętokrzyskim, siedziba powiatu pińczowskiego, jak również miejsko-wiejskiej gminy Pińczów. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. kieleckiego.
  Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa "Ciuchcia Expres Ponidzie" – wąskotorowa linia kolejowa, dawna Jędrzejowska Kolej Dojazdowa, powstała w 1917 roku. Trasa biegnie przez część regionu Ponidzia w południowej części województwa świętokrzyskiego, z Jędrzejowa, poprzez Jasionną, Motkowice, Umianowice do Pińczowa. Istnieje także nie wykorzystywane odgałęzienie trasy w Umianowicach do Hajdaszka, Stawian Pińczowskich i Sędziejowic.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.