• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tworzenie gry komputerowej  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Kamień milowy (ang. milestone) – w zarządzaniu projektami, jest to ważne zdarzenie w harmonogramie, które podsumowuje określony zestaw zadań, bądź daną fazę projektu.Konserwacja oprogramowania – w inżynierii oprogramowania jest modyfikacją oprogramowania po jego dostarczeniu w celu skorygowania błędów, aby poprawić wydajność lub inne własności.
  Tymczasowe elementy graficzne są często wykorzystywane w prototypach gry

  Tworzenie gry komputerowej – proces produkcji gier komputerowych. Przedsięwzięcie zazwyczaj finansowane jest przez wydawcę. Tworzenie gry zaczyna się od pomysłu lub wstępnej koncepcji. Często pomysł jest modyfikacją wcześniej wydanej gry. Proces produkcji dzieli się na preprodukcję, produkcję właściwą i etap konserwacji. W etapach tych wyróżnić można także kamienie milowe.

  Cykl życia programu – seria kolejnych zmian programu, w trakcie których sukcesywnie odbywa się dodawanie nowych funkcji oraz usuwanie powstających w trakcie rozwoju błędów (tzw. bugów).Preprodukcja – okres poprzedzający produkcję filmu. Czas ten poświęcony jest na zaczerpnięcie pomysłu do chwili akceptacji scenariusza. W okresie preprodukcji prowadzone są prace przygotowawcze polegające m.in na:

  Produkcja gier zwyczajowo nie odpowiada tradycyjnym cyklom życia programu takim jak model kaskadowy. Jedną z używanych metod podczas produkcji jest programowanie zwinne. Metoda ta jest skuteczna, ponieważ większość projektów nie zaczyna się od jednoznacznych wymogów.

  Testowanie gier komputerowych – proces testowania oprogramowania zaadoptowany na potrzeby gier komputerowych. Rozpoczyna się, zależnie od budżetu firmy produkującej grę, w różnych fazach. Wysoko-budżetowe tytuły (tzw. AAA) testowane są od pierwszej grywalnej wersji alfa, podczas gdy nisko-budżetowe gry często czekają na testy do utworzenia wersji RC (ang. release candidate). Profesjonalne testowanie gier polega na generalnym grywalnym testowaniu, lecz możliwe są także publiczne beta-testy lub testy napięciowe, gdzie przyszli gracze sami zajmują się graniem i raportowaniem o błędach. Wersje sklepowe to najczęściej późne bety bądź RC.Definicja intuicyjna: Kod źródłowy to zapis programu komputerowego w formie czytelnej dla człowieka umożliwiający jego modyfikację i rozwój.

  Spis treści

 • 1 Proces produkcji
 • 1.1 Preprodukcja
 • 1.2 Produkcja właściwa
 • 1.3 Postprodukcja
 • 2 Kamienie milowe
 • 3 Przypisy
 • 4 Bibliografia


 • Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gra wieloosobowa (ang. multiplayer) – rodzaj (bądź tryb) gry pozwalający na jednoczesną rozgrywkę wielu graczy w tę samą grę komputerową lub wideo.
  Programowanie zwinne ((ang.) Agile software development) – grupa metodyk wytwarzania oprogramowania opartego na programowaniu iteracyjnym (model przyrostowy). Wymagania oraz rozwiązania ewoluują przy współpracy samozarządzalnych zespołów, których celem jest przeprowadzanie procesów wytwarzania oprogramowania. Pojęcie zwinnego programowania zostało zaproponowane w 2001 w Agile Manifesto.
  Iteracyjny model kaskadowy (ang. waterfall model) – jeden z kilku rodzajów procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania. Jego nazwa wprowadzona została przez Winstona W. Royce w roku 1970, w artykule "Managing the Development of Large Software Systems" (zarządzanie tworzeniem dużych systemów informatycznych).
  Gra komputerowa (gra wideo, ang. video game) – rodzaj oprogramowania komputerowego przeznaczonego do celów rozrywkowych bądź edukacyjnych (rozrywka interaktywna) i wymagającego od użytkownika (gracza) rozwiązywania zadań logicznych lub zręcznościowych. Gry komputerowe mogą być uruchamiane na komputerach osobistych, specjalnych automatach, konsolach do gry, telewizorach, telefonach komórkowych oraz innych mobilnych urządzeniach, nazywanych łącznie platformami sprzętowymi. Zadania stawiane przed graczem w grach komputerowych różnią się w zależności od gatunku i mogą polegać na przykład na rozwiązaniu zadania logicznego, eliminacji wirtualnych przeciwników czy też rywalizacji ze sztuczną inteligencją bądź innymi graczami (gra wieloosobowa); interaktywna rozrywka w celach zawodowych nosi nazwę sportu elektronicznego.
  Wydawcy gier komputerowych – firmy, publikujące gry komputerowe tworzone przez własne bądź wybrane studia producentów gier komputerowych.
  Prototyp – urządzenie, obwód lub program zaprojektowany i zbudowany w celu zademonstrowania zdolności do budowy urządzenia docelowego. Podczas budowy prototypu inżynierowie wprowadzają pierwszy raz w życie swoje nowe pomysły. Jeżeli uda się zbudować działający prototyp, można przystąpić do budowy finalnego urządzenia. Często podczas projektowania niektóre rzeczywiste zjawiska związane z konstrukcją zostają pominięte. Prototyp pozwala na odkrycie ich nieznanego wpływu i wprowadzenie korekt. Jeżeli pierwszy prototyp nie jest udany, to buduje się kolejne, aż do uzyskania urządzenia spełniającego założenia. Prototyp może fizycznie bardzo różnić się od ostatecznego urządzenia, jeżeli chcemy sprawdzić tylko pewną jego cechę. Zasady te nie znajdują jednak w pełni zastosowania w budownictwie okrętowym, gdzie okręt prototypowy (wiodący) jest najczęściej pierwszym okrętem serii jednostek swojego typu, stając się zwykle okrętem operacyjnym (wprowadzonym do służby operacyjnej). Ujawnione w trakcie testów stoczniowych i służby wady konstrukcyjne okrętu prototypowego, są sukcesywnie poprawiane w kolejnych jednostkach danego typu.
  Warzone 2100 – trójwymiarowa strategiczna gra czasu rzeczywistego wyprodukowana przez Pumpkin Studios a wydawana przez Eidos Interactive w 1999 roku. Wyróżnia się spośród gier tego typu możliwością samodzielnego projektowania pojazdów z dostępnych elementów, rzadko spotykanym przebiegiem kolejnych misji w kampanii, różnymi typami radarów oraz zwiększonym naciskiem na artylerię.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.