• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Twoje Linie Kolejowe  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Szklarska Poręba Górna – stacja kolejowa w Szklarskiej Porębie, w województwie dolnośląskim. Stacja została otwarta 25 czerwca 1902 roku. Wagon sypialny – wagon kolejowy z miejscami do spania. W przedziałach zamiast miejsc siedzących znajdują się miejsca sypialne, najczęściej od jednego do trzech. Wagony sypialne są włączane do pociągów dalekobieżnych kursujących w porze nocnej.
  Pociąg TLK Przemyślanin w 2012 r.
  Wagony pociągu TLK w roku 2009
  Elektroniczna tablica informacyjna TLK 54109 Pojezierze relacji Gdynia Główna - Katowice

  Twoje Linie Kolejowe (skrótowiec TLK) – nazwa handlowa (marka) dziennych i nocnych pociągów pospiesznych uruchamianych przez spółkę PKP Intercity.

  Marka TLK funkcjonuje od 4 kwietnia 2005 r.

  Marka, inaczej znak fabryczny, znak firmowy (ang. brand, trade mark) – znak określający producenta: nazwa lub symbol graficzny (znak towarowy) umieszczany na wyrobach w celu ochrony przed naśladownictwem lub podrabianiem, podszywaniem się, przypisywaniem sobie autorstwa. Traktowana jest jako rodzaj świadectwa: producent nie wstydzi się swego wyrobu, „podpisując” go, gwarantuje jego jakość. Stąd „marka” jest synonimem opinii.Wagon osobowy – pojazd nietrakcyjny w składzie stałym lub zmiennym, przeznaczony do przewozu pasażerów. Wagon osobowy może posiadać kabinę maszynisty i nazywany jest wówczas wagonem sterowniczym.

  Pociągi TLK są objęte umową o świadczenie usług publicznych pomiędzy ministrem odpowiedzialnym za transport (organizatorem publicznego transportu zbiorowego m.in. w przewozach międzywojewódzkich) a spółką PKP Intercity. Celem finansowania międzywojewódzkich połączeń pospiesznych przez państwo jest umożliwienie dostępu do transportu kolejowego na duże odległości dla szerokich kręgów społeczeństwa. Aktualna umowa w zakresie dofinansowania obowiązuje do roku 2021.

  InterCity (skrót IC) – kategoria pociągów uruchamianych przez przewoźników kolejowych w wielu krajach Europy (w Polsce przez spółkę PKP Intercity pod nazwą Express InterCity).Szczecin Główny (do 1945 niem. Stettin Hauptbahnhof) – najważniejszy ze szczecińskich dworców, usytuowany przy ul. K. Kolumba na Nowym Mieście na lewym brzegu Odry. Jedna z najstarszych stacji kolejowych na terenie Polski.

  Oprócz pociągów TLK finansowanych przez państwo spółka PKP Intercity uruchamia również komercyjne pociągi TLK w relacji Warszawa – Łódź.

  Z dniem 14 grudnia 2014 r. spółka PKP Intercity wyodrębniła pociągi TLK zestawione z nowego i zmodernizowanego taboru jako reaktywowaną markę IC (Intercity), w pociągach której obowiązuje identyczna taryfa jak dla połączeń TLK. Pod względem finansowania pociągi IC, podobnie jak TLK, są również dotowanymi przez państwo pociągami pospiesznymi.

  Poznań Główny – dworzec kolejowy w Polsce sklasyfikowany przez PKP w kategorii A. Położony w centrum Poznania, przy ul. Dworcowej, na terenie pomiędzy ulicami: Zachodnią, Głogowską, Mostem Dworcowym, Przemysłową i Spichrzową (dawniej również ul. Składową na terenie tzw. Wolnych Torów).Klasa – stosowany przez zarządy kolejowe podział wagonów pasażerskich ze względu na wygodę podróży, standard wyposażenia i usługi dodatkowe. Podróż klasą oferującą lepsze warunki wiąże się z wyższą ceną. Współczesną tendencją jest dążenie do zmniejszania różnic w komforcie podróży pomiędzy klasami – w takiej sytuacji ekwiwalentem wyższej ceny jest mniejsza zajętość miejsc i usługi dodatkowe (posiłki serwowane w cenie biletu, możliwość skorzystania z ze specjalnej poczekalni etc.).

  Według zapewnień przedstawicieli PKP Intercity z sierpnia 2015 r. kategoria handlowa TLK zostanie docelowo w całości zastąpiona pociągami IC.

  Historia[ | edytuj kod]

  Wnętrze wagonu z miejscami do siedzenia klasy 1, kursującego jako klasa 2 w pociągu pospiesznym TLK relacji Kraków Główny - Świnoujście

  Historia marki TLK sięga 2004 roku, gdy Ministerstwo Infrastruktury przekazało spółce PKP Intercity spod skrzydeł innej spółki PKP Przewozy Regionalne kilka najbardziej prestiżowych pociągów pospiesznych (m. in. pociąg Gałczyński Szczecin - Warszawa czy Wybrzeże Warszawa - Gdynia). Początkowo te pociągi kursowały pod marką InterRegion (skrót iRn), jednak z czasem PKP Intercity postanowiło utworzyć całkiem nową markę - Tanie Linie Kolejowe. Zmiany wprowadzono z dniem 4 kwietnia 2005 roku, jednocześnie przekwalifikowując na tę kategorię także kilka wcześniejszych ekspresów (m. in. ekspres Barbakan Świnoujście/Szczecin - Kraków czy ekspres Wielkopolanin Poznań - Kraków) oraz wszystkie pociągi Nocny Express. W „TLKach” obowiązywała całkowita rezerwacja miejsc i zmniejszona ilość postojów w stosunku do konkurencyjnych pociągów pospiesznych, a w każdym składzie standardem był wagon barowy. Dodatkowo w pociągach nocnych kursowały wyłącznie sześciomiejscowe wagony 2 klasy oraz, oprócz wagonów sypialnych i kuszetek, tzw. Tanie Kuszetki (kuszetka bez pościeli o zredukowanej o ponad połowę cenie).

  Ministerstwo Infrastruktury – polskie ministerstwo powstałe 19 października 2001 i istniejące w rządzie Leszka Millera i w rządach Marka Belki. Stanowisko Ministra Infrastruktury i Ministerstwo Infrastruktury zostało zniesione na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 31 października 2005. Obowiązki konstytucyjne i ustawowe ministerstwa przejął Minister Transportu i Budownictwa, a od 5 maja 2006 Minister Transportu, Minister Gospodarki Morskiej i Minister Budownictwa.Gdynia Główna, dawniej Gdynia Główna Osobowa – jedna z większych stacji kolejowych w Polsce, według kategoryzacji PKP oznaczona kategorią A. Znajduje się wzdłuż granicy dzielnic Śródmieście (północny-wschód) i Działki Leśne (południowy-zachód). Ociera się o granicę z Grabówkiem.

  Kolejna większa reforma miała miejsce znów za sprawą Ministerstwa Infrastruktury, gdy od 1 grudnia 2008 roku pod szyld PKP Intercity trafiły wszystkie pociągi pospieszne. Przez rok w ofercie spółki równolegle występowały one wraz z „TLKami”, jednak już od listopada 2009 roku PKP Intercity zaczęła wdrażać program porządkowania oferty. Pozostawiono tylko kategorie TLK oraz EIC, całkowicie likwidując tym samym pociągi pospieszne oraz dotychczasowe ekspresy. W dotychczasowych TLK zniesiono całkowitą rezerwację miejsc, a wprowadzono we wszystkich pociągach fakultatywną rezerwację tylko w wagonach klasy 1. Dla pasażerów udostępniono nowe oferty cenowe oraz zlikwidowano część dotychczasowych. Działania te uznane zostały za tzw. „ukrytą podwyżkę” – pasażer za tę samą cenę otrzymywał mniej usług.

  Pesa Bydgostia (typ 16WEk oznaczony serią ED74, typ członów 310Bak, 411Bak, 411Bbk i 310Bbk) – czteroczłonowy normalnotorowy elektryczny zespół trakcyjny produkcji polskiej wyprodukowany w Pesie Bydgoszcz na zamówienie PKP Przewozy Regionalne w liczbie 14 sztuk. W grudniu 2008 przekazane PKP Intercity. Zespół jest wersją rozwojową pociągu Pesa Acatus.Przewozy Regionalne, PR – polskie przedsiębiorstwo transportowe, prowadzące działalność w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych. Powstało przez formalne wydzielenie z Polskich Kolei Państwowych. Przedsiębiorstwo należy obecnie do samorządów wszystkich województw.

  1 stycznia 2011 została zmieniona nazwa marki z dotychczasowych Tanich Linii Kolejowych na Twoje Linie Kolejowe. Z czasem zrezygnowano też z systemu rezerwacji fakultatywnej na rzecz obowiązkowej (także w klasie 2), stopniowo zwiększając liczbę pociągów nią objętych. Od 19 marca 2013 obowiązkowa rezerwacja miejsc obowiązuje we wszystkich wagonach pociągów TLK (z wyjątkiem 2 klasy relacji Łódź - Warszawa), a cena "miejscówki" jest wliczana w cenę biletu.

  Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.Kraków Główny – dworzec kolejowy w Krakowie, obsługujący pociągi pasażerskie wszystkich rodzajów. Według kategoryzacji PKP ma najwyższą kategorię A.

  W 2019 roku pociąg TLK Ustronie jest pociągiem pokonującym najdłuższą bezpośrednią trasę w Polsce - pomiędzy Przemyślem a Kołobrzegiem liczy ona 1266,2 km.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  UIC-Y – to standard wagonów pasażerskich dostosowanych do ruchu międzynarodowego stosowany od końca lat 60. do dziś.
  Pociąg pospieszny (skrót D, dawniej skrót: M – pociągi pospieszne spółki PKP Intercity; P – jeszcze dawniej w spółce PKP Przewozy Regionalne i przed podziałem PKP) – kategoria pociągów pasażerskich.
  Warszawa Wschodnia Osobowa (znana jako Dworzec Wschodni) – jeden z ważniejszych warszawskich dworców kolejowych, położony na warszawskiej linii średnicowej.
  PKP Intercity, PKP IC – spółka akcyjna grupy PKP, obsługująca kolejowe przewozy pasażerskie. Uruchamia pociągi kategorii: Express InterCity (EIC) i Twoje Linie Kolejowe (TLK). Oferuje przewozy w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia.
  Skrótowiec lub akronim (z gr. ákros = skrajny) – słowo utworzone przez skrócenie wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej słów. Istnieje także niewielka grupa skrótowców powstałych ze skrócenia jednego słowa. W ujęciu słowotwórczym, skrótowce to specyficzna klasa derywatów. Derywaty te funkcjonują w polszczyźnie pisanej i mówionej. Skrótowiec często bywa mylony ze skrótem.
  Łódź Kaliska – największy dworzec kolejowy i stacja kolejowa Łodzi, położony na zachód od centrum miasta. Według klasyfikacji PKP ma kategorię B. Dworzec posiada w sumie 6 peronów, które są częściowo zadaszone szklanymi wiatami na peronach. Po stronie wschodniej znajduje się tymczasowy Dworzec PKS Łódź Kaliska, z którego odjeżdża większość autobusów dalekobieżnych oraz autobusy lokalne w kierunku południowo-zachodnim.
  Wagon barowy (bufetowy) – rodzaj wagonu kolejowego, wyposażonego w sposób umożliwiający przygotowanie, podawanie i spożywanie w nim posiłków przez podróżnych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.