• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Twierdza Ehrenbreitstein

  Przeczytaj także...
  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Twierdza, forteca – ufortyfikowane miasto, gród, klasztor. Czasem jest to samodzielna budowla o charakterze obronnym. Twierdze były budowane od starożytności do czasów II wojny światowej, na stałe przebywała w nich załoga. Określenie twierdza stosowane jest także w odniesieniu do więzienia, które znajdowało się na terenie twierdzy.
  Fortyfikacja (z łac. fortificatio – umocnienie) – zespół obiektów wojskowych w postaci odpowiednich budowli i urządzeń, przeznaczonych do prowadzenia działań obronnych.
  Widok z lotu ptaka
  Widok z lotu ptaka
  Pomnik poległych żołnierzy niemieckich

  Twierdza Ehrenbreitstein (niem. Festung Ehrenbreitstein) - element fortyfikacji pruskich twierdzy w Koblencji w Niemczech. Projektantami twierdzy byli: gen. Ernst von Aster oraz gen. Gustav von Rauch.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Twierdza Koblencja (niem. Festung Koblenz und Ehrenbreitstein) - system fortyfikacji pruskich otaczających Koblencję w Niemczech. Projektantami twierdzy byli: gen. Ernst von Aster oraz gen. Gustav von Rauch. Twierdza była budowana w 3 etapach: 1815-1830, 1859-1868 oraz 1871-1886. W 1890 roku zdeklasyfikowano część twierdzy, a w latach 1896-1899 rozebrano bramy rdzenia. W latach 1920-1927 przeprowadzono rozbiórkę dzieł twierdzy.

  Twierdza została wybudowana w latach 1817-1828 na wysokim wzgórzu nad Renem. W przypadku wojny miała być wyposażona w 80 dział oraz załogę liczącą 1500 żołnierzy. Po deklasyfikacji twierdzy (1890 r.), na mocy traktatu wersalskiego, obiekt miał zostać rozebrany, jednakże Henry Allen na Wojskowej Komisji ds. Fortyfikacji w Berlinie (1922) zwrócił uwagę na znaczenie kulturowe twierdzy.

  Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.Język hiszpański (hiszp. idioma español, castellano) – język należący do rodziny romańskiej języków indoeuropejskich. Współczesne standardy literackie (z Hiszpanii i Ameryki hiszpańskojęzycznej) wywodzą się ze średniowiecznego języka kastylijskiego. Jeszcze dziś język hiszpański bywa nazywany kastylijskim, dla odróżnienia go od innych języków używanych w Hiszpanii (zob. niżej).

  W 1977 roku na terenie obiektu został odsłonięty pomnik upamiętniający żołnierzy Armii Niemieckiej poległych podczas pierwszej oraz drugiej wojny światowej.

  Panorama twierdzy Ehrenbreitstein

  Bibliografia[]

 • Twierdza Koblencja-Ehrenbreitstein - Mariusz Wojciechowski
 • Linki zewnętrzne[]

 • Festung Ehrenbreitstein (niem. • fr. • hiszp.)
 • Festung Koblenz (niem.) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Na mapach: 50°21′41″N 7°35′25″E/50,361389 7,590278 Koblencja (łac. Confluentes, niem. Koblenz; fr. Coblence) – miasto na prawach powiatu położone w zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, siedziba powiatu Mayen-Koblenz, port rzeczny u ujścia Mozeli do Renu. Według danych statystycznych z 31 grudnia 2009 miasto liczyło 106 445 mieszkańców
  I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.
  Gustav Johann Georg von Rauch (ur. 1 kwietnia 1774 w Brunszwiku, zm. 2 kwietnia 1841 w Berlinie) – pruski generał piechoty, minister wojny, główny inspektor twierdz i szef Korpusu Inżynierów i Pionierów. Był jednym z projektantów Twierdzy Poznań. Gustaw Georg von Rauch wprowadził naukowe podstawy projektowania fortyfikacji; zbudował też m.in. twierdzę w Koblencji, największą po Gibraltarze twierdzę Europy.
  Ernst Ludwig von Aster (ur. 5 października 1778 w Dreźnie, zm. 10 lutego 1855 w Berlinie) - generał i inżynier wojskowy saski, rosyjski i pruski. Od 1794 pracował w Korpusie Inżynierów w Saksonii. Od 1809 roku był kapitanem i pracował w saskim sztabie wojskowym. W 1811 roku został przeniesiony do Torgau, gdzie pomagał w budowie twierdzy. Dwa lata później przeszedł na stronę rosyjską i jeszcze w tym samym roku brał udział w zdobywaniu, częściowo przez siebie zbudowanej, Twierdzy Torgau. W 1815 roku wstępuje do armii pruskiej w stopniu pułkownika. Podczas wojen napoleońskich brał udział w oblężeniach twierdz Maubege, Landrecy, Philippeville, Rocron oraz Givet. Także tego samego roku Aster otrzymał nominację na generała i szefa II Korpusu Armijnego. W latach 1826-1837 był komendantem Twierdzy Koblencja. Od 1837 był Generalnym Inspektorem Korpusu Inżynierów i Twierdz oraz członek Rady Państwa, od 1842 roku generał piechoty. Brał udział w ufortyfikowaniu kilku innych twierdz pruskich, m.in. w Kolonii, Poznaniu i Królewcu. Na jego cześć w Twierdzy Koblencja oraz Twierdzy Poznań fortom nadano nazwy pochodzące od nazwiska Aster.
  Traktat wersalski – główny układ pokojowy kończący I wojnę światową, podpisany 28 czerwca 1919 roku przez Niemcy, mocarstwa Ententy, państwa sprzymierzone i stowarzyszone. Został ratyfikowany 10 stycznia 1920 roku i z tą datą wszedł w życie. Traktat ustalił wiele granic międzypaństwowych w Europie oraz wprowadził nowy ład polityczny.
  Żołnierz to osoba pełniąca służbę w siłach zbrojnych danego kraju i zobowiązana do obrony jego granic. Żołnierzem jest również osoba wykonująca zadania bojowe poza granicami własnego kraju, zarówno wówczas, gdy kraj ten jest agresorem, jak i w przypadku uczestniczenia sił zbrojnych danego kraju w misjach pokojowych lub siłach szybkiego reagowania w sytuacjach zmuszających społeczność międzynarodową do natychmiastowego zbrojnego współdziałania.
  Ren (fr. Rhin, niem. Rhein, nid. Rijn, ret. Rein) – jedna z najdłuższych rzek w Europie, licząca 1233 km, w tym 865 km w Niemczech Ren wypływa z Alp Szwajcarskich (gdzie ma swoje źródło), przez Jezioro Bodeńskie, dalej na północ tworząc granicę między Francją a Niemcami. Ren uchodzi poprzez Deltę Renu i Mozy do Morza Północnego na zachód od Rotterdamu w Holandii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.