• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Twardość metali

  Przeczytaj także...
  Skala twardości Millera – skala dla oznaczania twardości stali na podstawie testu dynamicznego (odbicie sprężyste), skorelowana ze skalą twardości Rockwella C (HRC).Metoda Poldi – dynamiczna metoda pomiaru twardości metali, odmiana metody Brinella. Polega na porównaniu odcisków metalowej kulki na materiale badanym i wzorcowym w wyniku uderzenia w przyrząd młotkiem. Metoda ta pozwala na oszacowanie czy badany materiał jest twardszy od materiału wzorcowego oraz po dokonaniu specjalnych obliczeń na określenie przybliżonej twardości materiału. Metoda została opracowana w hucie Poldi w Czechach.
  Twardość – cecha ciał stałych świadcząca o odporności na działanie sił punktowych (skupionych). Efektami oddziaływania sił skupionych mogą być odkształcenia powierzchni, zgniecenie jej lub zarysowanie. Definicja twardości jest dość ogólna, stąd mnogość metod i skal pomiarowych.

  Twardość metali – cecha metali świadcząca o odporności na działanie sił punktowych (skupionych). Efektami oddziaływania sił skupionych mogą być odkształcenia powierzchni, zgniecenie jej lub zarysowanie.

  Najczęściej stosowanymi metodami pomiaru twardości metali są:

 • metoda Brinella
 • skale twardości Brinella: HB, HB/30, HBW
 • metoda Rockwella
 • skale twardości Rockwella: HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRN (Super-Rockwella), HRT (Super-Rockwella)
 • metoda Vickersa
 • skale twardości Vickersa: HV, MHV (Mikro-Vickersa)
 • metoda Poldi (dynamiczna) – dynamiczna odmiana metody Brinella; skala HBp
 • metoda Leeba (dynamiczna, inaczej metoda odbicia sprężystego) – udoskonalona wersja metody skleroskopowej Shore'a
 • skale twardości Leeba: HLD, HLD+15, HLDL, HLDC, HLC, HLE, HLS, HLG
 • Rzadziej stosowane metody badania twardości metali:

  Skala twardości Brinella – skala oznaczania twardości metali na podstawie testu dokonanego metodą opracowaną przez szwedzkiego inżyniera Johana Augusta Brinella w 1900 roku. Twardość w skali Brinella oznacza się HB i leży w zakresie od 3 do 600.Skala twardości Rockwella – zespół skal dla oznaczania twardości metali na podstawie testu dokonanego metodą opartą na pomiarze różnicy zagłębienia wgłębnika przy dwu obciążeniach testowych. Metoda została wynaleziona przez mieszkańców Connecticut Hughona M. Rockwella (1890–1957) i Stanleya P. Rockwella (1886–1940) i opatentowana w 1914 r. Pierwsza serię markowych twardościomierzy Rockwella wypusciła firma WILSON we współpracy ze Stanleyem P. Rockwellem. Twardościomierze Rockwella pod zastrzerzonym znakiem towarowym "WILSON" są podrukowane do dziś przez firmę INSTRON (ITW), która przejęła WILSON-a.
 • metoda Millera – dynamiczna, odmiana metody skleroskopowej, całkowicie nieniszcząca
 • metoda pilnikowa – przystosowanie metody Mohsa dla stali hartowanej
 • metoda Baumanna – dynamiczna odmiana metody Brinella; skala HBb
 • metoda UCI (inaczej: metoda impedancji ultradźwiękowo-kontaktowej) – statyczna, odmiana metody Vickersa
 • metoda Ernsta – dynamiczna odmiana metody Brinella
 • metoda Knoopa
 • metoda Meyera(ang.)
 • metoda Webstera
 • metoda Grodzińskiego
 • metoda Barbera-Colmana (Barcola)
 • metoda skleroskopowa Shore'a – dynamiczna
 • metoda TVI – statyczna odmiana metody Vickersa
 • metoda Newage – statyczna odmiana metody Rockwella
 • Bibliografia[]

 • Introduction to hardness testing, ASM International 1999 (dostęp: 22 lis 2014)
 • Olszewski H.: Badanie twardości metali. [dostęp 2011-05-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-11-22)].
 • Metoda Knoopa - jedna ze statycznych metod pomiaru twardości materiałów, opracowana przez Narodowe Biuro Standaryzacji (USA) w 1939 r. Jest bardzo podobna do metody Vickersa, różnica leży w geometrii wgłębnika - romboedrycznej piramidy diamentowej. Efektem jest odcisk o stosunku długości przekątnych 7:1. Zastosowanie nieco niższych nacisków jednostkowych niż w metodzie Vickersa umożliwiło zastosowanie metody Knoopa do pomiaru twardości cienkich warstw oraz materiałów kruchych, takich jak szkło czy ceramika. Wartość twardości wyznaczana jest według wzoru: HK = 14.228 ∗ 0.102 ∗ F   d 2 {displaystyle {mbox{HK}}=14.228*{frac {0.102*F}{ d^{2}}}} gdzie: HK - twardość Knoopa; F - obciążenie wgłębnika; d - długość dłuższej przekątnej odcisku; Metoda pilnikowa – najstarsza metoda pomiaru twardości metali, stosowana do szacunkowego określania twardości stali hartowanej w skali HRC. Polega ona na stwierdzeniu czy dany pilnik o znanej twardości HRC zarysował materiał mierzony czy nie. Jeśli tak – to twardość materiału jest mniejsza niż twardość pilnika, jeśli nie – wtedy materiał jest twardszy niż to wynika z cechy twardości naniesionej na pilniku. Metoda jest od 1963 r. znormalizowana międzynarodowym standardem branży samochodowej i lotniczej SAE J864 (także jako ANSI/SAE J864-1993).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Skala twardości Vickersa – skala oznaczania twardości metali na podstawie testu dokonanego metodą opracowaną w 1924 r. przez Smitha and Sandlanda w firmie Vickers Ltd. Twardość w skali Vickersa oznacza się HV i leży w zakresie od 80 do 700.
  Metale – pierwiastki chemiczne charakteryzujące się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych (niezwiązanych). W przeważającej większości wykazują one następujące własności:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.