• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Turzyn - Szczecin

  Przeczytaj także...
  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Podstawową jednostką pomocniczą Szczecina jest osiedle, choć mogą być tworzone inne jednostki jak dzielnice. Miasto jest podzielone na 37 osiedli administracyjnych. Ponadto Szczecin jest podzielony na 4 dzielnice: Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód. Dzielnice nie spełniają funkcji samorządowych, lecz grupują osiedla i są wykorzystywane przez Urząd Miasta Szczecin na potrzeby organizacji pracy, gospodarki przestrzenią i zarządzania miastem. Dla przykładu dzielnice pełnią funkcje jednostek urbanistycznych w oparciu o które pracują 4 zespoły urbanistyczne w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta. Główną funkcję samorządową spełniają osiedla, posiadające organy uchwałodawcze i wykonawcze.
  Targowisko, inaczej: targ, bazar (pers. bāzār) – wydzielony teren przeznaczony do handlu, zazwyczaj na otwartej powierzchni (plac targowy).

  Turzyn (do 1945 niem. Torney) – część miasta i osiedle administracyjne Szczecina, położone w zachodniej części Śródmieścia. Granice osiedla wyznaczają: tory linii kolejowej Szczecin Główny – Trzebież Szczeciński (od zachodu), ul. Mickiewicza (od północy), al. Piastów (od wschodu) i ul. Mieszka I (od południa).

  Szczecin Turzyn – dworzec kolejowy położony w górze ul. 26 Kwietnia na pograniczu szczecińskich dzielnic Turzyn i Świerczewo. Znajduje się na nieużywanej do ruchu pasażerskiego linii do Trzebieży - 3,7 km od Szczecina Głównego. Przy stacji znajduje się nastawnia "SU".Police (do 1945 niem. Pölitz) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, siedziba powiatu polickiego i gminy miejsko-wiejskiej Police, miasto satelickie Szczecina, położone nad Łarpią i Odrą-Domiążą na Równinie Wkrzańskiej. Port morski na lewym brzegu ujściowego odcinka Odry. Police otacza Puszcza Wkrzańska.

  Według danych z 2018 r. liczba mieszkańców osiedla wynosiła 17 963 osób.

  Historia[ | edytuj kod]

  Do początku XVIII wieku wieś Turzyn była zlokalizowana w rejonie obecnych ulic Potulickiej i Narutowicza. W czasie wojny trzydziestoletniej i panowania Szwedów w Szczecinie, wieś została zniszczona. Od 1720 r., kiedy miasto przeszło we władanie Prus, w miejscu dawnej wsi zbudowany został „Fort Prusy”, a nazwa Turzyn zaczęła obowiązywać dla terenów dzisiejszego osiedla (okolice dworca PKP Szczecin Turzyn). Wieś została włączona w granice Szczecina w 1910 r.

  Historia Szczecina – obejmuje dzieje miasta od powstania słowiańskiej osady w I tys. n.e. po czasy współczesne. Szczecin założyli Wkrzanie na przełomie VII/VIII wieku na dzisiejszym Wzgórzu Zamkowym. Początkowo była to typowa osada rolników i hodowców, jednak wraz z rozwojem handlu i rzemiosła przebudowano ją do grodu. W takiej postaci w X wieku opisywał Szczecin Ibrahim ibn Jakub, który nazwę miejscowości zapisał jako Sadżin. Uniwersytet Szczeciński – polska wyższa uczelnia publiczna znajdująca się w Szczecinie. Został powołany 1 października 1985 r. na mocy ustawy z 21 lipca 1984 r. Powstał z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. W jego skład wchodziły 4 wydziały, 2 instytuty kierunkowe działające na prawach wydziałów oraz pięć jednostek międzywydziałowych. Rektorami byli: prof. dr hab. Kazimierz Jaskot (1985-1989), prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki (1989-1993), prof. dr hab. Hubert Bronk (1993-1999), prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski (1999-2005), prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (2005-2012). Obecnym rektorem jest prof. dr hab. Edward Włodarczyk.

  Najdłuższą ulicą Turzyna jest al. Bohaterów Warszawy przechodząca południkowo przez całe osiedle. Przy al. Piastów znajdują się niektóre wydziały: Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Uniwersytetu Szczecińskiego. Na osiedlu znajdują się szpital MSWiA przy Parku Noakowskiego, najstarsze targowisko miejskie „Turzyn” oraz centrum handlowe „Turzyn” z hipermarketem Carrefour. Turzyn posiada dobre połączenia komunikacyjne z innymi częściami miasta, na skraju osiedla znajduje się jeden z większych placów Szczecina – pl. Kościuszki. Do niedawna czynna była także linia kolejowa w kierunku Polic, na osiedlu znajdowała się stacja „Szczecin Turzyn

  Kościół św. Andrzeja Boboli w Szczecinie – modernistyczny kościół rzymskokatolicki w Szczecinie, w dzielnicy Turzyn, przy ul. Pocztowej.Śródmieście – dzielnica obejmująca centralną część miasta Szczecina, która grupuje 10 jednostek pomocniczych miasta – osiedli. Według danych z 4 maja 2010 w dzielnicy zameldowanych na pobyt stały było 128 265 osób.
  Szczecin Turzyn, panorama osiedla, widok w kierunku północnym
  Szczecin Turzyn, panorama osiedla, widok w kierunku północnym

  Samorząd mieszkańców[ | edytuj kod]

  Rada Osiedla Turzyn liczy 21 członków. W wyborach do rad osiedli 20 maja 2007 roku udział wzięło 251 głosujących, co stanowiło frekwencję na poziomie 1,46%. W wyborach do rady osiedla 13 kwietnia 2003 udział wzięło 548 głosujących, co stanowiło frekwencję 3,03%.

  Szwedzi (szw. svenskar) – naród germański mieszkający głównie w Szwecji (około 9 mln), zachodniej i południowo-zachodniej Finlandii (około 300 tys.) oraz w innych krajach skandynawskich, w USA (ponad 4 miliony ludzi pochodzenia szwedzkiego) i Kanadzie. Około 90% schrystianizowanych w XI-XII wieku Szwedów należy od XVI wieku do Szwedzkiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego (w 2000 doszło do separacji kościoła od państwa). Większość z nich jest niepraktykująca. Posługują się językiem szwedzkim.Carrefour (wym. [karˈfur]) – sieć hipermarketów i supermarketów, powstała we Francji w 1959 roku. Pierwszy supermarket należący do rodzin Marcela Fournier i Louisa Defforey’a, otwarty był w Annecy we Francji w 1960 roku. Wybudowano go na skrzyżowaniu 5 ulic i stąd nazwa Carrefour – w języku francuskim „skrzyżowanie”.

  Samorząd osiedla Turzyn został ustanowiony w 1990 roku.

  Zdjęcia[ | edytuj kod]

 • Szczecin Turzyn
 • Zabudowa północnej części al. Bohaterów Warszawy

 • Zabudowa al. Bohaterów Warszawy

 • Współczesna zabudowa przy pl. M. Tarnowskiej

 • Budynek ryglowy przy al. Bohaterów Warszawy

  Linia kolejowa nr 406 jest to linia kolejowa łącząca Szczecin Główny z Trzebieżą przez Police. Całkowicie położona w województwie zachodniopomorskim i na obszarze Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Szczecinie. Obecnie obsługuje tylko ruch towarowy.Wojna trzydziestoletnia – konflikt trwający od 23 maja 1618 do 24 października 1648 pomiędzy protestanckimi państwami Rzeszy niemieckiej wspieranymi przez inne państwa europejskie (takie jak Szwecja, Dania, Republika Zjednoczonych Prowincji, Francja) a katolicką dynastią Habsburgów. Mimo że wojna spowodowana była przyczynami natury religijnej, jednym z powodów jej długotrwałości stało się również dążenie mocarstw europejskich (nie tylko protestanckich) do osłabienia potęgi Habsburgów.
 • Dawne Targowisko „Turzyn”

 • Zabudowa ul. 5 Lipca

 • Secesyjno-eklektyczna zabudowa ul. B. Śmiałego

 • Gmach Wydziału Elektrycznego ZUT

 • Budynek poprzemysłowy przy ul. Ściegiennego

 • Dawne kino „Colosseum”

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT) – publiczna uczelnia akademicka powstała 1 stycznia 2009 roku w Szczecinie z połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej. Pierwszym rektorem Uniwersytetu został profesor Włodzimierz Kiernożycki, do tej pory pełniący funkcję rektora Politechniki Szczecińskiej. Uniwersytet posiada 10 wydziałów z 47 kierunkami. Uczelnia zatrudnia 2,3 tys. pracowników, a studiuje na niej ok. 15 tys. studentów . Podstawowym celem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk technicznych, rolniczych, ekonomicznych, biologicznych, chemicznych i matematycznych. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 11. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1306. pośród wszystkich typów uczelni.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – urząd administracji rządowej, obsługujący Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: administracji, informatyzacji, spraw wewnętrznych, mniejszości narodowych oraz wyznań religijnych i etnicznych. Ministerstwo zostało utworzone z dniem 1 stycznia 1997, w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego. Ministerstwo zniesiono 21 listopada 2011, z mocą od 18 listopada 2011. Na jego miejsce utworzono: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Historia Szczecina
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Mapa osiedla Turzyn
 • Bolesława Śmiałego (do 1945: Pestalozzistraße) - ulica w szczecińskiej dzielnicy Śrómieście, należąca do osiedli Turzyn oraz Śródmieście-Północ. Przedwojenna nazwa ulicy nadana była na cześć Johanna Heinricha Pestalozziego - szwajcarskiego pedagoga i pisarza, twórcy pierwszej teorii nauczania początkowego.Szpital – jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. W szpitalu udziela się świadczeń zdrowotnych w warunkach zamkniętych. Najważniejszym zadaniem szpitali jest leczenie pacjentów, ale oprócz tego zajmują się opieką zdrowotną ludzi zdrowych, np. szpitale położnicze.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Piastów - aleja w Szczecinie, położona na obszarze trzech osiedli: Turzyn, Śródmieście-Zachód oraz Nowe Miasto. Administracyjnie należy do dzielnicy Śródmieście. Przedwojenna nazwa alei brzmiała Barnimstraße (ulica Barnima). Na odcinku plac Szyrockiego - ulica Narutowicza stanowi fragment drogi krajowej nr 13. Przebieg ulicy został ustalony w 1882 roku.
  Szczecin (niem. Stettin, szw. Stettin, łac. Sedinum lub Stetinum – miasto na prawach powiatu, stolica i największe miasto województwa zachodniopomorskiego, położone nad Odrą oraz jeziorem Dąbie. Szczecin jest trzecim pod względem zajmowanej powierzchni (300,55 km² z czego prawie 24% zajmują grunty pod wodami) i siódmym pod względem liczby ludności miastem Polski. Centrum aglomeracji szczecińskiej. Według danych z 30 czerwca 2012 roku miasto miało 409 211 mieszkańców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.