Turystyka motywacyjna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Turystyka motywacyjna (ang. incentive travel) – podróże pracowników opłacane przez pracodawcę w ramach nagrody za realizację określonych zadań, za szczególne osiągnięcia lub jako zachęta na przyszłość.

Podróż służbowa – podróż, którą pracownik odbywa na polecenie pracodawcy w ramach wykonywanej pracy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba firmy (lub stałe miejsce pracy pracownika). Podróż służbowa związana jest z delegacją (oddelegowaniem) pracownika do wykonania pewnego zadania.Impreza motywacyjna (ang. incentive event) – opłacana przez przedsiębiorstwo lub inną organizację impreza (np. podróż motywacyjna) organizowana dla pracowników, partnerów biznesowych lub klientów jako nagroda za realizację określonych zadań, szczególne osiągnięcia lub też jako zachęta na przyszłość.

Zgodnie z definicją Society of Incentive & Travel Executives (SITE) jest to: Narzędzie całościowego zarządzania do wykorzystania wyjątkowych podróży w celu zmotywowania lub nagrodzenia pracowników za ich pracę wykraczającą poza obowiązki i zbliżającą do osiągnięcia celów firmy.

Podróże motywacyjne to gałąź turystyki biznesowej przypominająca turystykę rekreacyjną, mimo to stanowi ona odrębny produkt turystyczny. Są to najczęściej grupowe imprezy motywacyjne, przeznaczone zazwyczaj dla pracowników i łączące charakter rekreacyjny z celem podniesienia statusu zawodowego i prestiżu środowiskowego.

Bibliografia[ | edytuj kod]

  • Katarzyna Byczkiewicz, Joanna Stopolska, Agata Wężyk: Turystyka motywacyjna – zatrudnienie na ogólnopolskim rynku pracy. Wydawnictwo Naukowe WSKFiT, 2012. ISBN 978-83-63163-04-4.
  • Agnieszka Dybizbańska: Rosnące znaczenie incentive travel jako narzędzia motywowania w Polsce.
  • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  • Turystyka motywacyjna w Encyklopedii Zarządzania „M-files”
  • Reklama