• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Turystyka biznesowa

  Przeczytaj także...
  Podróż służbowa – podróż, którą pracownik odbywa na polecenie pracodawcy w ramach wykonywanej pracy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba firmy (lub stałe miejsce pracy pracownika). Podróż służbowa związana jest z delegacją (oddelegowaniem) pracownika do wykonania pewnego zadania.Konferencja biznesowa - spotkanie biznesowe poświęcone wymianie informacji i omawianiu zagadnień związanych z działalnością oraz zarządzaniem przedsiębiorstwami. Organizatorem mogą być stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, organizacje non-profit lub osoby indywidualne. Miejscem przeprowadzania są często wyspecjalizowane centra, oferujące usługi hotelowe, konferencyjne i rekreacyjne (np. spa).
  Impreza motywacyjna (ang. incentive event) – opłacana przez przedsiębiorstwo lub inną organizację impreza (np. podróż motywacyjna) organizowana dla pracowników, partnerów biznesowych lub klientów jako nagroda za realizację określonych zadań, szczególne osiągnięcia lub też jako zachęta na przyszłość.

  Turystyka biznesowa (skrót ang. MICE: Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions Industry) – obejmuje ogół czynności związanych z przejazdem i pobytem uczestników na różne spotkania grupowe, realizowane poza siedzibą organizatora – zleceniodawcy, w celach związanych z aktywnością zawodową uczestników; staje się coraz ważniejszym produktem turystycznym wielu miast i różnych obiektów spotkań.

  Turystyka motywacyjna (ang. incentive travel) – podróże pracowników opłacane przez pracodawcę w ramach nagrody za realizację określonych zadań, za szczególne osiągnięcia lub jako zachęta na przyszłość.Targi – tradycyjnie rodzaj wystawy, ekspozycji towarów na arenie międzynarodowej lub krajowej, połączonej ze sprzedażą. Obecnie pojmowane jako wydarzenia targowe – narzędzie marketingu bezpośredniego (twarzą w twarz), służące budowaniu relacji z dotychczasowymi i potencjalnymi kontrahentami. Ekspozycja targowa jest tylko jednym z elementów tworzących targi. Inne elementy wydarzenia targowego to m.in. eventy, matchmaking, konferencje i seminaria. Obserwuje się wysoką specjalizację wydarzeń targowych, koncentrację na określonych sektorach rynku. Coraz wyraźniej następuje także podział na targi typu business-to-business oraz business-to-costumer.

  Turystykę biznesową w praktyce dzieli się m.in. na:

 • spotkania grupowe (seminaria, konferencje itp.),
 • wystawy (targi, pokazy dla branży lub klientów),
 • szkolenia, kursy,
 • podróże motywacyjne,
 • imprezy firmowe – imprezy integracyjne, motywacyjne.
 • Turystykę biznesową cechuje wysoka specjalizacja oraz osiąganie wyższych zysków niż w przypadku pozostałych rodzajów turystyki, inwestycje w infrastrukturę, jak i obiekty specjalnie dla spotkań grupowych dedykowane.

  Jest ona utożsamiana często z podróżami służbowymi, mianem których określa się wszystkie podróże, których cele są związane z pracą lub interesami zawodowymi podróżującego.

  Turystyka biznesowa jednak to pewien fragment podróży służbowych, które dzieli się na indywidualne podróże służbowe oraz podróżne na turystykę biznesową (spotkania grupowe, uczestnictwo w targach, wystawach lub imprezach konsumenckich, podróże motywacyjne i turystykę korporacyjną). Zatem podróże służbowe są pojęciem szerszym. Natomiast turystyka biznesowa to głównie podróże na spotkania grupowe.

  Turystyka biznesowa ma coraz większe znaczenie gospodarcze. Stanowi też w turystyce międzynarodowej sektor niezwykle trwały i o dyskretnej, ale za to regularnej ekspansji.  Turystykę biznesową nazywa się także „przemysłem spotkań” (Meetings Industry). Używa się również skrótu MICE – meeting-incentive-conferences-exhibitions (spotkania – imprezy motywacyjne – konferencje – wystawy). Inne określenia turystyki biznesowej to „Meeting Industry” lub „Business tourism” lub „Spotkania konferencyjne” (kongresy, konferencje, sympozja, seminaria, szkolenia, zgromadzenia i inne). Więcej na rynku polskim w opracowaniach i inni.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Krzysztof Cieślikowski: Zarządzanie turystyką biznesową. Wybrane aspekty globalne i lokalne. Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką, AWF Katowice, 2015. [dostęp 2015-12-20]. ​ISBN 978-83-64036-57-6​.
 • Krzysztof Celuch: Przemysł spotkań. Wiedza, produkt, motywacja. Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa, 2014. [dostęp 2015-12-20].
 • Marta Sidorkiewicz: Turystyka biznesowa. Difin, Warszawa, 2011. [dostęp 2015-12-20]. ​ISBN 978-83-7641-496-6​.
 • Metodologia badań i badanie pilotażowe turystyki biznesowej. Warszawa: Instytut Turystyki, 2003, s. 8–13.
 • Turystyka biznesowa w Polsce. Polska Organizacja Turystyczna, 2008. [dostęp 2013-05-27].
 • Rob Davidson, Beulah Cope: Turystyka biznesowa.. Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, 2003. [dostęp 2013-05-27].
 • Dzielicki Mateusz: Turystyka Biznesowa - Targi. Aurigamus.pl, 2016. [dostęp 2016-09-20]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.