• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Turbina śmigłowa

  Przeczytaj także...
  Turbina reakcyjna jest turbiną o stosunkowo dużej reakcyjności. Dla przypadku akademickiego reakcyjność (stopień reakcyjności) ρ wynosi 0.5, w rzeczywistości jej wartość zawiera się w zakresie od 0.3 do 0.7.Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT) – polskie wydawnictwo założone w 1949 z siedzibą w Warszawie, do 1961 działało pod firmą Państwowe Wydawnictwa Techniczne.
  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.

  Turbina śmigłowa (ang. propeller turbine) - wodna turbina typu reakcyjnego stosowana na niskie spady. Różnica między turbiną śmigłową a turbiną Kaplana polega, podobnie jak i w przypadku turbiny Francisa i Deriaza, na przestawialności łopatek wirnika. W turbinie śmigłowej łopatki wirnika ustawiane są na stałe, a zmiana ich kąta nachylenia wymaga poważnych prac demontażowych.

  Turbina Francisa — turbina wodna opracowana przez Jamesa Francisa. W turbinie Francisa woda ze zbiornika górnego wpływa całym obwodem na łopatki kierownicze i wówczas przyspiesza, a następnie zasila wirnik roboczy. Po przepłynięciu kanałami między łopatkami w kształcie dysz woda z dużą prędkością opuszcza wirnik i wchodzi do rury ssawnej. Temu procesowi towarzyszy reakcja hydrodynamiczna, która wprowadza wirnik w ruch w kierunku przeciwnym do wylotu wody.

  Turbiny śmigłowe w małym stopniu były wykorzystywane w Europie, a poza Europą są bardzo rzadko instalowane i praktycznie wyszły z użycia. Elektrownie nisko spadowe i elektrownie o spadach do kilkudziesięciu metrów wyposaża się niemal wyłącznie w turbiny Kaplana.

  Przypisy

  1. IEV ref 602-02-17
  2. Jackowski K.: Elektrownie wodne - turbozespoły i wyposażenie, WNT, Warszawa 1971.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.