• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tumor M2-PK  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Rak jelita grubego (łac. carcinoma coli et recti) – nowotwór złośliwy rozwijający się w okrężnicy, wyrostku robaczkowym lub odbytnicy. Jest przyczyną 655 000 zgonów w ciągu roku na świecie.Biomarkery – mierzalne zmiany w komórkach organizmu i zachodzących w nich procesach biochemicznych wywołane przez wchłonięty ksenobiotyk. Biomarkery są swoistymi znacznikami i dowodami na wchłonięcie toksyny do organizmu.

  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH
  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Zobacz też[ | edytuj kod]
 • Test Tumor M2-PK
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Hardt PD., Mazurek S., Toepler M., Schlierbach P., Bretzel RG., Eigenbrodt E., Kloer HU. Faecal tumour M2 pyruvate kinase: a new, sensitive screening tool for colorectal cancer.. „British journal of cancer”. 5 (91), s. 980–4, sierpień 2004. DOI: 10.1038/sj.bjc.6602033. PMID: 15266315. 
 • Cerwenka H., Aigner R., Bacher H., Werkgartner G., el-Shabrawi A., Quehenberger F., Mischinger HJ. TUM2-PK (pyruvate kinase type tumor M2), CA19-9 and CEA in patients with benign, malignant and metastasizing pancreatic lesions.. „Anticancer research”. 1B (19). s. 849–51. PMID: 10216504. 
 • Kaura B., Bagga R., Patel FD. Evaluation of the Pyruvate Kinase isoenzyme tumor (Tu M2-PK) as a tumor marker for cervical carcinoma.. „The journal of obstetrics and gynaecology research”. 3 (30), s. 193–6, czerwiec 2004. DOI: 10.1111/j.1447-0756.2004.00187.x. PMID: 15210041. 
 • Kim CW., Kim JI., Park SH., Han JY., Kim JK., Chung KW., Sun HS. [Usefulness of plasma tumor M2-pyruvate kinase in the diagnosis of gastrointestinal cancer]. „The Korean journal of gastroenterology = Taehan Sohwagi Hakhoe chi”. 5 (42), s. 387–93, listopad 2003. PMID: 14646575. 
 • Lüftner D., Mesterharm J., Akrivakis C., Geppert R., Petrides PE., Wernecke KD., Possinger K. Tumor type M2 pyruvate kinase expression in advanced breast cancer.. „Anticancer research”. 6D (20), s. 5077–82, listopad 2003. PMID: 11326672. 
 • Oremek GM., Teigelkamp S., Kramer W., Eigenbrodt E., Usadel KH. The pyruvate kinase isoenzyme tumor M2 (Tu M2-PK) as a tumor marker for renal carcinoma.. „Anticancer research”. 4A (19), s. 2599–601, listopad 2003. PMID: 10470201. 
 • Schneider J., Morr H., Velcovsky HG., Weisse G., Eigenbrodt E. Quantitative detection of tumor M2-pyruvate kinase in plasma of patients with lung cancer in comparison to other lung diseases.. „Cancer detection and prevention”. 6 (24), s. 531–5, 2000. PMID: 11198266. 
 • Schneider J., Schulze G. Comparison of tumor M2-pyruvate kinase (tumor M2-PK), carcinoembryonic antigen (CEA), carbohydrate antigens CA 19-9 and CA 72-4 in the diagnosis of gastrointestinal cancer.. „Anticancer research”. 6D (23), s. 5089–93, 2000. PMID: 14981971. 
 • Ugurel S., Bell N., Sucker A., Zimpfer A., Rittgen W., Schadendorf D. Tumor type M2 pyruvate kinase (TuM2-PK) as a novel plasma tumor marker in melanoma.. „International journal of cancer. Journal international du cancer”. 5 (117), s. 825–30, grudzień 2005. DOI: 10.1002/ijc.21073. PMID: 15957165. 
 • Ventrucci M., Cipolla A., Racchini C., Casadei R., Simoni P., Gullo L. Tumor M2-pyruvate kinase, a new metabolic marker for pancreatic cancer.. „Digestive diseases and sciences”. 7-8 (49), s. 1149–55, sierpień 2004. PMID: 15387337. 
 • Wechsel HW., Petri E., Bichler KH., Feil G. Marker for renal cell carcinoma (RCC): the dimeric form of pyruvate kinase type M2 (Tu M2-PK).. „Anticancer research”. 4A (19), s. 2583–90, sierpień 2004. PMID: 10470199. 
 • Zhang B., Chen JY., Chen DD., Wang GB., Shen P. Tumor type M2 pyruvate kinase expression in gastric cancer, colorectal cancer and controls.. „World journal of gastroenterology : WJG”. 11 (10), s. 1643–6, czerwiec 2004. PMID: 15162541. 
 • Mazurek S., Boschek CB., Hugo F., Eigenbrodt E. Pyruvate kinase type M2 and its role in tumor growth and spreading.. „Seminars in cancer biology”. 4 (15), s. 300–8, sierpień 2005. DOI: 10.1016/j.semcancer.2005.04.009. PMID: 15908230. 
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Osocze krwi, plazma – zasadniczy (główny), płynny składnik krwi, w którym są zawieszone elementy morfotyczne (komórkowe). Stanowi ok. 55% objętości krwi. Uzyskuje się je przez wirowanie próbki krwi. Osocze po skrzepnięciu i rozpuszczeniu skrzepu nazywamy surowicą krwi.Izoenzymy (izozymy) - homologiczne enzymy w obrębie danego organizmu, które katalizują tę samą reakcję, ale różnią się nieznacznie strukturą, wartościami Km i Vmax oraz właściwościami regulacyjnymi. Izoenzymy ulegają ekspresji w różnych tkankach lub organellach w różnych stadiach rozwojowych. Są kodowane przez geny zajmujące różne loci, które zwykle powstają w wyniku duplikacji genu i dywergencji. Izoenzymy można często odróżnić od siebie na podstawie właściwości biochemicznych, takich jak ruchliwość elektroforetyczna.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Antygen rakowopłodowy (ang. carcino-embryonic antigen, CEA) jest glikoproteiną pochodzenia płodowego, którego poziom wzrasta w następujących sytuacjach:
  CA 19-9, antygen węglowodanowy 19-9 – białko antygenowe będące markerem nowotworowym znajdujące zastosowanie głównie w monitorowaniu leczenia raka trzustki. Podwyższone stężenie markera jest obserwowane w różnych chorobach nowotworowych oraz chorobach trzustki, dróg żółciowych i wątroby. CA 19-9 jest produkowany przez komórki przewodu pokarmowego, wątroby, trzustki, dróg żółciowych, gruczołów ślinowych i oskrzeli. Za normalne stężenie CA 19-9 przyjmuje się stężenie poniżej 37 U/ml. Antygen CA 19-9 jest pochodną antygenu układu Lewis i osoby z rzadkim układem antygenu Lewis a-b stanowiący 3-7% populacji nie są zdolni do wytwarzania tego antygenu.
  Enzymy – wielkocząsteczkowe, w większości białkowe, katalizatory przyspieszające specyficzne reakcje chemiczne poprzez obniżenie ich energii aktywacji.
  Nowotwór (łac. neoplasma, skrót npl – z greckiego neoplasia) – grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami genów kodujących białka uczestniczące w cyklu komórkowym: protoonkogenów i antyonkogenów. Mutacje te powodują, że komórka wcale lub niewłaściwie reaguje na sygnały z organizmu. Powstanie nowotworu złośliwego wymaga kilku mutacji, stąd długi, ale najczęściej bezobjawowy okres rozwoju choroby. U osób z rodzinną skłonnością do nowotworów część tych mutacji jest dziedziczona.
  Dimery – najprostsze oligomery. Składają się tylko z dwóch merów (elementów łańcucha). Są efektem dimeryzacji, tj. połączenia dwóch jednakowych cząsteczek.
  Biosynteza aminokwasów - procesy biochemiczne, zachodzące w organizmie, prowadzące do powstania aminokwasów. Aminokwasy, które organizm jest w stanie zsyntetyzować, zwane są aminokwasami endogennymi. Szlaki biosyntezy aminokwasów różnią się w zależności od aminokwasu i od organizmu. Wszystkie aminokwasy biogenne, w zależności od metabolitu pośredniego, z którego się wywodzą, można podzielić na 6 grup:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.788 sek.