• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tukany

  Przeczytaj także...
  Sezon lęgowy – okres, w którym ptaki tokują i przystępują do lęgu. Zwykle w Polsce trwa on od kwietnia do czerwca, jednak u różnych gatunków może rozpocząć się wcześniej lub potrwać dłużej. W czasie tego okresu ptaki są narażone na ataki różnego rodzaju drapieżników i między innymi z tego powodu są dla nich budowane specjalne budki lęgowe. Ptaki często podejmują dalekie wędrówki, by przystąpić do sezonu lęgowego w wybranym wcześniej stanowisku lęgowym. Z tego powodu niektóre gatunki ptaków osiągające dojrzałość płciową dopiero w 7. roku życia (lub nawet później), bądź składające tylko jedno jajo w sezonie lęgowym, a niekiedy przystępujące do lęgów raz na kilka lat – zagrożone są wyginięciem.Ameryka Południowa – kontynent leżący na półkuli zachodniej oraz w większej części na półkuli południowej, a w mniejszej – na półkuli północnej. Niekiedy uważana jest również za subkontynent Ameryki.
  Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.

  Tukany (Ramphastinae) – podrodzina ptaków z rodziny tukanowatych (Ramphastidae).

  Zasięg występowania[ | edytuj kod]

  Podrodzina obejmuje kilkadziesiąt gatunków ptaków, żyjących w tropikalnych regionach Ameryki Środkowej i Południowej.

  Cechy charakterystyczne[ | edytuj kod]

  Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:

  Dymorfizm płciowy, dwupostaciowość – rodzaj dymorfizmu przejawiający się różnicami w morfologii samicy i samca jednego gatunku. Zjawisko to jest widoczne u wielu grup zwierząt, np.:John Gould (ur 14 września 1804 w Lyme Regis, zm. 3 lutego 1881 w Londynie) – angielski ornitolog. Zapoczątkował specjalistyczne badania ptaków z grupy tzw. "zięb Darwina", których zmienność dostarczyła późniejszym badaczom z XX wieku licznych dowodów ugruntowujących teorię ewolucji Darwina drogą doboru naturalnego, choć w książce Karola Darwina – O powstawaniu gatunków poświęcono tym ptakom niewiele uwagi.
 • w sylwetce wyróżnia się duży, lekki dziób (niekiedy dłuższy od reszty ciała i o zbliżonej szerokości);
 • dziób ma budowę ażurową, złożoną z luźnej sieci beleczek kostnych;
 • krańce dzioba są piłkowane;
 • niemal u wszystkich gatunków dziób jest bardzo barwny;
 • język długi, wąski i płaski dochodzący do 150 mm długości;
 • zwrotny palec zewnętrzny;
 • dość długi ogon;
 • dość krótkie, zaokrąglone skrzydła umożliwiające sprawny lot między gałęziami;
 • zazwyczaj brak wyraźnego dymorfizmu płciowego (niekiedy tylko samiec jest większy od samicy);
 • stadne;
 • żywią się mieszanym pokarmem roślinno-zwierzęcym;
 • pokarm podrzucają w górę i łapią go dziobem w locie;
 • wodę piją jedynie z zagłębień kory i liści;
 • gniazdo w dziupli (nie wykuwają jej, mogą ją jedynie powiększyć);
 • okres lęgowy trwa od sierpnia do lutego;
 • w zniesieniu 2 do 4 białych jaj;
 • wysiadują oboje rodzice przez około 16 dni;
 • pisklęta po wykluciu są nagie, z naroślami na tylnej powierzchni nóg (siedząc na nich pisklęta unikają skaleczenia o niewyścieloną dziuplę);
 • pisklęta opuszczają gniazdo po 6-7 tygodniach;
 • dziób osiąga rozmiary ostateczne dopiero po kilku miesiącach życia.
 • Podział systematyczny[ | edytuj kod]

  Do podrodziny należą następujące rodzaje:

  Ameryka Środkowa (ang. Middle America) – centralny region geograficzny Ameryki. Jest definiowany jako południowa część Ameryki Północnej, w której skład wchodzą dwie części: kontynentalna (Ameryka Centralna) i wyspiarska (Karaiby). Obszar liczy około 850 000 km² powierzchni i jest zamieszkany przez ponad 90 mln ludzi.Gniazdo – różnego typu konstrukcje, wykonane przez zwierzęta jako schronienie, a zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych. Gniazda budują stawonogi, ryby, żaby, ptaki, a także gady. Gniazda pełniące funkcje inkubatorów budowały także dinozaury. Ssaki budują zwykle gniazda mieszkalne lub legowiska.
 • Ramphastos Linnaeus, 1758
 • Aulacorhynchus Gould, 1835
 • Andigena Gould, 1851
 • Selenidera Gould, 1837
 • Pteroglossus Illiger, 1811
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ramphastinae, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Systematyka i nazwy polskie za: P. Mielczarek, M. Kuziemko: Podrodzina: Ramphastinae Vigors, 1825 - tukany (Wersja: 2020-11-18). W: Kompletna lista ptaków świata [on-line]. Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. [dostęp 2020-11-27].
  3. D.W. Winkler, S.M. Billerman & I.J. Lovette: Toucans (Ramphastidae), version 1.0.. W: S.M. Billerman, B.K. Keeney, P.G. Rodewald & T.S. Schulenberg (red.): Birds of the World. Ithaca, NY: Cornell Lab of Ornithology, 2020. DOI: 10.2173/bow.rampha1.01. [dostęp 2020-11-27]. (ang.) Publikacja o płatnym dostępie – wymagana płatna rejestracja lub wykupienie subskrypcji

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Tukany (Ramphastidae) (pol.). DinoAnimals.pl. [dostęp 2017-01-09].
 • Tukany - południowoamerykańskie miękkojady (pol.). www.ptakiegzotyczne.net. [dostęp 2017-01-09].
 • Family Toucans (Ramphastidae) (ang.). IBC: The Internet Bird Collection. [dostęp 2014-03-19].
 • U ptaków skrzydłem jest przekształcona pierwsza para kończyn. Na skrzydło ptaka składa się: kość ramieniowa (humerus), dwie zrośnięte ze sobą kości przedramienia (kość łokciowa (ulna) i kość promieniowa (radius), dwu kostek powstałych ze zrośnięcia kości pierwszego szeregu nadgarstka oraz kości nadgarstkowo-dłoniowej (carpus-metacarpus). Kość nadgarstkowo-dłoniowa składa się z kolei z dwu wydłużonych i zrośniętych ze sobą na obu końcach kości nadgarstka, tworząc tzw. trzy palce z czego środkowy jest dwuczłonowy, a pozostałe dwa skrajne są jednoczłonowe.Milimetr (symbol: mm) – podwielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Jeden milimetr równa się 10 m. W notacji naukowej można go zapisać jako 1 E-3 m oznaczający 0,001 × 1 m.
  Warto wiedzieć że... beta

  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Karol Linneusz, szw. Carl von Linné, łac. Carolus Linnaeus (ur. 23 maja 1707 w Råshult, zm. 10 stycznia 1778 w Uppsali) — szwedzki przyrodnik, profesor Uniwersytetu w Uppsali.
  Selenidera – rodzaj ptaków z rodziny tukanów (Ramphastidae), obejmujący gatunki występujące w Ameryce Południowej i Środkowej.
  Dziób (rostrum) – rogowy twór u ptaków oraz niektórych innych zwierząt. Tworzą go przekształcone kości szczęki górnej, kości międzyszczękowej oraz kości żuchwy. Kości te tworzą zrąb kostny pokryty pochwą rogową – ramfoteką (rhamphotheca). Część dzioba najbardziej wysunięta do przodu to wierzchołek (culmen).
  Tukany (Ramphastidae) – rodzina ptaków z rzędu dzięciołowych (Piciformes). Obejmuje gatunki leśne, zamieszkujące Amerykę od południowego Meksyku po Paragwaj i północną Argentynę.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Aulacorhynchus – rodzaj ptaków z rodziny tukanów (Ramphastidae), obejmujący gatunki występujące w Ameryce Południowej i Środkowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.617 sek.