• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tucholski Park Krajobrazowy

  Przeczytaj także...
  Rezerwat przyrody Jeziorka Kozie – torfowiskowy rezerwat przyrody na terenie Borów Tucholskich w województwie kujawsko-pomorskim. Utworzony w celu ochrony zarastających jezior z typowo wykształconym zespołem roślinności torfowiska wysokiego.Jezioro Zdręczno – rezerwat florystyczny w centralnej części Tucholskiego Parku Krajobrazowego ok. 6 km od Woziwody (gmina Tuchola, powiat tucholski) w województwie kujawsko-pomorskim, utworzony w 1982 roku na obszarze 15,74 ha. Rezerwat obejmuje śródleśne zarastające jezioro eutroficzne z zespołami roślinności wodnej i szuwarowej oraz torfowisko z gatunkami roślin chronionych i reliktowych.
  Rezerwat przyrody Ustronie – leśny rezerwat na obszarze Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kompleksie leśnym Borów Tucholskich (utworzony w 1958 r., o powierzchni 3,87 ha). Ochronie rezerwatu podlega fragment naturalnego lasu liściastego z występującym tu jarzębiem brekinią jak również buczyną kwaśną, olsem i grądem. Najbliższa miejscowość to Kurcze.

  Tucholski Park Krajobrazowy (kaszub. Tëchòlsczi Park Krajòbrazny) – powierzchnia tego utworzonego w 1985 r. parku wynosi 36 983 ha, oś hydrograficzną parku stanowi rzeka Brda z licznymi przełomami i meandrami, na otaczającym ją sandrze tzw. sandrze Brdy dominują bory sosnowe. Od roku 2010 znajduje się w strefie buforowej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.

  Bory Tucholskie (kasz. Tëchòlsczé Bòrë, niem. Tucheler Heide) – jeden z największych kompleksów borów sosnowych w Polsce. Zajmuje ok. 3 tys. km sandru w dorzeczu Brdy i Wdy oraz Równiny Tucholskiej i Równiny Charzykowskiej. Od lasów tych wziął nazwę również mezoregion fizycznogeograficzny Bory Tucholskie znajdujący się we wschodniej części kompleksu oraz szereg powierzchniowych form ochrony przyrody: park narodowy, rezerwat biosfery, obszar Natura 2000, a także leśny kompleks promocyjny. Bory Tucholskie dały również nazwy jednostkom różnych systemów podziału geobotanicznego, np. okręg Borów Tucholskich w systemie Szafera i Zarzyckiego lub dzielnica Borów Tucholskich w systemie Mroczkiewicza.Meander (inaczej zakole) – fragment koryta rzeki o kształcie przypominającym pętlę lub łuk. Jest to forma związana z krętym przebiegiem koryta rzeki, tworzącym zakręty, pętle i nawroty.
  obszar parku w województwie kujawsko-pomorskim 256,60 km²; otulina parku 120,59 km² obszar parku w województwie pomorskim 113,23 km²; otulina parku 38,87 km²

  Rezerwaty przyrody w Tucholskim Parku Krajobrazowym[ | edytuj kod]

  Na obszarze województwa pomorskiego[ | edytuj kod]

 • Cisy nad Czerską Strugą
 • Ustronie
 • Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego[ | edytuj kod]

 • Bagna nad Stążką
 • Bagno Grzybna
 • Dolina Rzeki Brdy
 • Jeziorka Kozie
 • Jezioro Zdręczno
 • Źródła Rzeki Stążki
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Parki krajobrazowe w Polsce
 • Bory Tucholskie
 • Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona internetowa Tucholskiego Parku Krajobrazowego
 • Tucholski Park Krajobrazowy. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-08-03].
 • Rezerwat przyrody Źródła Rzeki Stążki - częściowy rezerwat przyrody o powierzchni 250,02 ha w Nadleśnictwie Tuchola, niedaleko miejscowości Kowalskie Błota w gminie Cekcyn.Otulina – wydzielony obszar ochronny wokół chronionego przyrodniczo terenu (zazwyczaj parków narodowych i krajobrazowych), zabezpieczający go przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka (definicja według Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880). Otulina nie jest, w rozumieniu art. 5 ust. 14 ustawy, formą ochrony przyrody, lecz obszarem, na którym działalność człowieka nie może negatywnie oddziaływać na przyrodę obszaru chronionego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Rezerwat przyrody Bagno Grzybna – torfowiskowy rezerwat przyrody na terenie Borów Tucholskich w województwie kujawsko-pomorskim. Utworzony w 1982 roku w celu ochrony ze względów naukowych i dydaktycznych śródleśnego torfowiska z roślinnością charakterystyczną dla torfowisk wysokich oraz przejściowych.
  Rezerwat przyrody Dolina Rzeki Brdy – częściowy rezerwat krajobrazowy o powierzchni 1681,50 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie tucholskim, gminach: Tuchola, Gostycyn i Cekcyn.
  Sandr – rozległy, bardzo płaski stożek napływowy zbudowany ze żwirów i piasków osadzonych i wypłukanych przez wody pochodzące z topnienia lądolodu. Powstaje podczas regresji lub postoju lądolodu na jego przedpolu.
  Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.
  Park krajobrazowy – jedna z form ochrony przyrody w Polsce, określonych w Ustawie o ochronie przyrody z 2004 roku. Parki krajobrazowe chronią obszary ze względu na ich wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i walory krajobrazowe w celu ich zachowania i promowania w duchu zrównoważonego rozwoju.
  Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie – leżący na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego, największy polski rezerwat biosfery utworzony w 2010 r. przez Międzynarodową Radę Koordynującą UNESCO do spraw "Człowiek i Biosfera" (MAB). Zajmuje powierzchnię 3195 km². Swoim zasięgiem obejmuje największy kompleks leśny w Polsce - Bory Tucholskie.
  Rezerwat przyrody Cisy nad Czerską Strugą (kasz. Cësë nad Czerską Strëgą) – leśny rezerwat przyrody na obszarze Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kompleksie leśnym Borów Tucholskich (utworzony w 1982 r., o powierzchni 17,19 ha). Ochronie rezerwatu podlega stanowisko występującego tu cisa pospolitego jak również pozostały bór mieszany nad lokalnym leśnym ciekiem wodnym Czerską Strugą. Najbliższe miejscowości to Łukowo i Łosiny. W sąsiedztwie rezerwatu przebiega trasa drogi wojewódzkiej nr 237 Czersk-Tuchola z przylegającym do niej akwenem jeziora Świdno.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.