• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tubulinea


  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Przeczytaj także...
  Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).Arcellinida – największa grupa ameb skorupkowatych, należąca do supergrupy Amoebozoa (w klasyfikacji Cavaliera-Smitha. Należy tu ok. 1100 gatunków. Według Cavalier-Smitha do Arcellinida należy tutaj 18 rodzajów m.in.:
  Nibynóżki (pseudopodia) – specjalne wypustki plazmatyczne o zmiennym kształcie, powstające w wyniku nacisku cytoplazmy na otaczającą ją błonę komórkową. Występują u niektórych pierwotniaków, np. korzenionóżek, a także w niektórych komórkach eukariotycznych, np. leukocytach i monocytach, pełniąc funkcję organelli ruchu oraz służąc do zdobywania pokarmu na drodze fagocytozy.

  Tubulinea – gromada ameb należących do supergrupy Amoebozoa w klasyfikacji Cavaliera-Smitha. Klasyfikacja Adla traktuje Tubulinea jako klad.

  Gatunki należące do tej gromady podczas poruszania się mają kształt grubego cylindra lub wytwarzają liczne cylindryczne wypustki - pseudopodia. Każdy taka wypustka posiada łączność z cytoplazmą, może zawierać ziarnistości i nie wytwarza wypustek wtórnych - subpseudopodii.

  Należą tutaj następujące rzędy według Cavalier-Smitha:

  Amoebozoa – takson eukariontów o statusie supergrupy. Należący do niesklasyfikowanego taksonu Unikonta, który w systematyce Adla z 2012 roku został zastąpiony kladem Amorphea.Klasyfikacja biologiczna – szeregowanie organizmów w uporządkowany sposób według zasad systematyki biologicznej. Wynikiem tego procesu jest hierarchiczny układ systematyczny prezentujący aktualny w danym okresie stan wiedzy o podobieństwie i pochodzeniu organizmów. W zależności od przyjętej metody badawczej może to być hierarchiczny układ oparty na kategoriach systematycznych lub drzewie filogenetycznym, może obejmować wszystkie znane nauce organizmy lub ich określoną grupę. Dziedziną biologii, która zajmuje się klasyfikowaniem organizmów, jest systematyka organizmów, a reguły klasyfikacji i nazewnictwa systematycznego określa jej poddyscyplina – taksonomia.
 • Euamoebida Lepşi, 1960, przywrócony przez Smirnova i innych 2011
 • Arcellinida Kent, 1880
 • Leptomyxida (Pussard and Pons, 1976) Page, 1987
 • Nolandida Cavalier-Smith
 • Echinamoebida Cavalier-Smith, 2004
 • W klasyfikacji Adl'a wyróżniamy tylko 3 klady:

 • Euamoebida Lepşi, 1960, przywrócony przez Smirnova i innych 2011
 • Arcellinida Kent, 1880
 • Leptomyxida (Pussard and Pons, 1976) Page, 1987
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Alexey V. Smirnov, Ema Chao, Elena S. Nassonova, Thomas Cavalier-Smith. A Revised Classification of Naked Lobose Amoebae (Amoebozoa: Lobosa). „Protist”. 162, s. 545-570, 2011. 
  2. Sina M. Adl, Alastair G. B. Simpson, Christopher E. Lane i inni. The Revised Classification of Eukaryotes. „J. Eukaryot. Microbiol.”. 59(5), s. 429-493, 2012. 
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.