• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzyszczowate

  Przeczytaj także...
  Larwa (łac. larva – maska, widmo, lm larvae) – postać i stadium rozwoju postembrionalnego (młodocianego) zwierzęcia, charakteryzujące się możliwością wzrostu, często różniące się anatomicznie, fizjologicznie i ekologicznie od postaci dojrzałej osobników tego samego gatunku. Występuje powszechnie w rozwoju bezkręgowców, ryb i płazów.Trzyszcz piaskowy, trzyszcz piaskowiec (Cicindela hybrida) – gatunek chrząszcza z rodziny biegaczowatych i podrodziny trzyszczowatych.
  Systematyka chrząszczy – artykuł ten zawiera krótką historię systematyki rzędu Coleoptera (chrząszcze) oraz obecny, wciąż chwiejny, stan wiedzy na ten temat.
  Cicindela chinensis

  Trzyszczowate (Cicindelinae) – podrodzina owadów z rzędu chrząszczy licząca ok. 2600 gatunków, wcześniej klasyfikowana jako rodzina Cicindelidae, obecnie zaliczana do biegaczowatych (Carabidae).

  Członkowie tej podrodziny to średniej wielkości chrząszcze będące zajadłymi drapieżnikami, uparcie ścigającymi swą zdobycz. Dzięki smukłym nogom i wydłużonym stopom mogą się bardzo szybko poruszać i są to najszybsze owady biegające po ziemi. Potrafią też stosunkowo dobrze latać. Poruszają się jakby krótkimi skokami, a największą sprawność ruchu osiągają w czasie upału. Swoją zdobycz tropią dzięki bardzo dobremu wzrokowi w dużych wypukłych oczach. Głowa jest szersza od przedplecza. Szczeciniaste długie czułki wychodzą znad żuwaczek. Mocne i ostro uzębione żuwaczki mają sztyletowate trzy ząbki na wewnętrznej krawędzi. Ubarwienie pokryw jest zielone lub brunatne o metalicznym połysku. Na tym tle występują jasne plamy w formie poprzecznych niepełnych pasków. Ich larwy także są drapieżnikami, które na swoją zdobycz czekają w wydrążonych w glebie pionowych norkach. Dzięki dwóm mocnym haczykom wyrastającym na piątym segmencie ich odwłoka silnie trzymają się ścianek norki i mogą wciągnąć do niej nawet dość dużą zdobycz. Zarówno larwy jak i dorosłe są pod całkowitą ochroną, gdyż jako drapieżne polifagi niszczą wiele szkodników roślin. Z ok. 2600 gatunków w Polsce żyje tylko kilka, a w tym trzyszcz leśny (Cicindela silvatica), trzyszcz polny (Cicindela campestris), trzyszcz piaskowy (Cicindela hybrida) i rzadki trzyszcz górski (Cicindela sylvicola).

  Trzyszcz górski (Cicindela sylvicola) – gatunek drapieżnego chrząszcza z rodziny biegaczowatych (Carabidae), z podrodziny trzyszczowatych (Cicindelinae).Biegaczowate (Carabidae) – rodzina owadów z rzędu chrząszczy (Coleoptera) obejmująca ponad 30 tys. gatunków, z czego w Polsce występuje ponad 500. Nauką o chrząszczach biegaczowatych jest karabidologia.

  Trzyszczowate żyją przede wszystkim w regionach tropikalnych, polują głównie na mrówki, ich ofiary mogą być kilkukrotnie większe od nich. Niektóre gatunki wykorzystują organ tympanalny do odbierania dźwięków wydawanych przez nietoperze w ramach echolokacji.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Kamil Szubański, Trzyszcze – niezwykli biegacze wśród owadów, „Nauka w Polsce”, 11 maja 2018 [dostęp 2018-05-11] (pol.).
  2. Integrated Taxonomic Information System: ITIS (ang.). [dostęp 18 maja 2008].

  Zobacz też[ | edytuj kod]

  systematyka chrząszczy

  Polifagizm (gr. πολύ – wiele, φαΐ – jedzenie), wielożerność – brak specjalizacji pokarmowej, wykorzystywanie jako pokarmu różnych gatunków organizmów. Polifagi (łac. polyphaga, pleophaga), nazywane też organizmami wielożernymi, nie wykazują wybiórczości pokarmowej. Przykładami polifagów są człowiek i dzik.Chrząszcze, tęgopokrywe (Coleoptera) – jeden z najliczniejszych rzędów owadów (Insecta). Obejmuje 400–450 tys. znanych nauce gatunków. W Polsce stwierdzono około 6200 gatunków. Szacuje się, że liczba nieopisanych gatunków może sięgać kilku milionów. Chrząszcze to zwierzęta kosmopolityczne, zamieszkujące najrozmaitsze środowiska i strefy klimatyczne. Mogą być roślinożerne, drapieżne, padlinożerne, wszystkożerne, mogą zamieszkiwać zarówno ląd jak i wody słodkie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Żuwaczka (łac. mandibula) − parzysta część narządu gębowego skorupiaków i tchawkowców (owadów i wijów) należących do typu stawonogów. Żuwaczki służą do chwytania, rozrywania i rozdrabniania pokarmu pochodzenia roślinnego i zwierzęcego lub jako narząd chwytny do transportu obiektów. Stanowią przekształcenie trzeciej pary odnóży głowowych i są odpowiednikiem nogogłaszczek u pajęczaków.
  Trzyszcz polny (Cicindela campestris) – pospolity w całej Polsce owad z rzędu chrząszczy. Długość 12–16 mm. Owad barwy zielonej w białe plamy, od spodu niebieskawy, nogi i boki tułowia czerwonawe. Pojawia się wczesną wiosną, głównie na polanach i drogach leśnych. Wbrew swej nazwie rzadko występuje na polach. Trzyszcz polny jest chrząszczem drapieżnym, polifagicznym.
  Owady, insekty (Insecta) – gromada stawonogów. Najliczniejsza grupa zwierząt. Są to zwierzęta wszystkich środowisk lądowych, wtórnie przystosowały się też do środowiska wodnego. Były pierwszymi zwierzętami, które posiadły umiejętność aktywnego lotu. Rozmiary ciała owadów wahają się od 0,25 mm do ponad 350 mm. W Polsce do najliczniej reprezentowanych rzędów owadów należą motyle, chrząszcze, błonkówki i muchówki. Owady mają olbrzymie znaczenie w przyrodzie, są wśród nich owady zarówno pożyteczne, jak i szkodniki, komensale i pasożyty. Nauka zajmująca się owadami to entomologia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.