• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzesiecko

  Przeczytaj także...
  Narciarstwo wodne (ang. water skiing) – dyscyplina sportowa i czynny wypoczynek polegające na jeździe na 1 lub 2 nartach po wodzie za holującą motorówką lub elektrycznym wyciągiem narciarskim (linowe wyciągi nart wodnych) (zobacz zdjęcie obok).Jezioro rynnowe – rodzaj jeziora polodowcowego, wypełniającego obniżenie rynny polodowcowej, zazwyczaj długie, wąskie, kręte, głębokie i o stromych brzegach. Często tworzą ciągi, które wyznaczają przebieg dawnych rynien.
  Pojezierze Drawskie (314.45, niem. Dramburger Seenplatte) – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowej części Pojezierza Zachodniopomorskiego, między Drawskiem Pomorskim i jeziorem Lubie na południowym-zachodzie a środkowym biegiem Radwi na północnym-wschodzie.

  Trzesiecko (niem. Streitzig-See) – jezioro rynnowe w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, na terenie miasta Szczecinek, leżące na pograniczu Pojezierza Drawskiego i Pojezierza Szczecineckiego.

  Wzdłuż miejskiego brzegu rozciąga się zabytkowy park miejski, a po drugiej stronie Las Klasztorny i część ścieżki przyrodniczo-leśnej, a wokół jeziora prowadzi znakowany niebieski szlak rowerowy Dookoła Jeziora Trzesiecko o długości 14,5 km.

  Wyciąg do nart wodnych i tramwaj wodny
  Fragment wyciągu do nart wodnych i pomost widokowy
  Tramwaj wodny "Bayern"
  Tramwaj wodny "Bayern"
  Rozkład rejsów tramwaju wodnego z 2011 r.

  Po jeziorze Trzesiecko kursuje tramwaj wodny. 29 lipca 2008 roku w okolicach plaży miejskiej otwarto wyciąg do nart wodnych o długości 1080 metrów (najdłuższa prosta – 320 metrów), który pozwala na przejazd z prędkością od 28 do 58 km/h. W momencie otwarcia obiekt był najdłuższym wyciągiem do nart wodnych w Europie.

  Rozporządzenie – akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego, obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego.Radacz – jezioro na Pojezierzu Drawskim, położone w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo. Powierzchnia 156 ha, głębokość maksymalna 11 metrów. Brzeg północy trawiasty i płaski, południowy niedostępny, częściowo bagnisty.

  Dane morfometryczne[ | edytuj kod]

  Jezioro ma 5,6 km długości i 0,9 km szerokości maksymalnej a obwód misy jeziora wynosi – 14,5 km. Zasilane jest przez sześć rzek i strumieni. Do jeziora wpada Kanał Radacki z jeziora Radacz, Mulisty Strumień od jeziora Wilczkowo oraz od południa Lipowy Potok.

  Adam Choiński (ur. 1951 w Mielnie) – profesor, geograf, nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego oraz kierownik Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor licznych opracowań z dziedziny hydrologii i limnologii.Szczecinecki Tramwaj Wodny – transport wodny w Szczecinku na jeziorze Trzesiecko. Komunikację wodną zapewniają dwie jednostki: Bayern oraz Księżna Jadwiga. Pełen rejs statkiem trwa ok. 1 godziny.

  Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 275,0 ha do 295,1 ha.

  Zwierciadło wody położone jest na wysokości 134,1 m n.p.m. lub 134,4 m n.p.m. Średnia głębokość jeziora wynosi 5,4 m, natomiast głębokość maksymalna 11,8 m.

  W oparciu o badania przeprowadzone w 2000 roku wody jeziora zaliczono do III klasy czystości. Na podstawie badań dokonanych w 2008 roku, określono stan ekologiczny Trzesiecka na III klasy, czyli umiarkowany.

  Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (w latach 1934-1948: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości, w latach 1948-2003: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych) – organ opiniodawczy w sprawach ustalania, dokonywania zmian i znoszenia urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, działający przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej (aktualnie przy ministrze administracji i cyfryzacji).Kilometr na godzinę – powszechnie stosowana jednostka szybkości lub wartości prędkości, oznaczana km/h. W języku angielskim używane są również oznaczenia kph oraz kmph (przez analogię do mph). Obiekt poruszający się z prędkością 1 km/h w ciągu 1 godziny przebędzie drogę 1 kilometra.

  Hydronimia[ | edytuj kod]

  Według urzędowego spisu opracowanego przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (KNMiOF) nazwa tego jeziora to Jezioro Trzesiecko. W niektórych publikacjach wymieniana jest oboczna nazwa tego jeziora, Trzesieka.

  Nazwę Trzesiecko wprowadzono urzędowo rozporządzeniem w 1949 roku, zastępując poprzednią niemiecką nazwę jeziora – Streitzig-See.

  Klasy czystości wód – sposób klasyfikacji wód na podstawie ich przeznaczenia użytkowego i czystości stosowany w Polsce w latach 1970–2004.Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Adam Choiński: Katalog jezior Polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006, s. 168. ISBN 83-232-1732-7.
  2. SAPiK: Dane techniczne obiektu, data dostępu: 02-08-2011
  3. Szczecinek ma wyciąg dla narciarzy wodnych, Sławomir Włodarczyk, Głos Koszaliński, data dostępu 02-08-2011
  4. według IRŚ za Adam Choiński: Katalog jezior Polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006, s. 168. ISBN 83-232-1732-7.
  5. Informacja o stanie środowiska w powiecie szczecineckim w 2009 roku. WIOŚ Szczecin, 2010-06-03, s. 17.
  6. Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych: Hydronimy. Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Ostrowski (oprac. red). T. 1. Cz. 2: Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006, s. 359. ISBN 83-239-9607-5. [dostęp 24 sierpnia 2010].
  7. Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 11 lutego 1949 r. o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości (M.P. z 1949 r. nr 17, poz. 225, s. 7)

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Pojezierze Drawskie, Piotr Skurzyński, Pascal 1997
 • Zdjęcia[ | edytuj kod]

 • pomost przy hotelu "Resiedence" (2011 r.)

  Pojezierze Szczecineckie (314.66) – mały mezoregion fizycznogeograficzny w północno-zachodniej Polsce, stanowiący północno-środkową część Pojezierza Południowopomorskiego. Region graniczy od północy z Pojezierzem Drawskim, od zachodu i południowego zachodu z Równiną Wałecką a od wschodu z Doliną Gwdy. Pojezierze Szczecineckie leży na pograniczu województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.Powiat szczecinecki – powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Szczecinek.
 • w parku nad jeziorem Trzesiecko (2016 r.)

 • nabrzeże w okolicach I L.O. (2008 r.)

 • zatoka w okolicach wieży Bismarka (2007 r.)

 • j. Trzesiecko na pocztówce z lat 70. XX w.

 • Warto wiedzieć że... beta

  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.
  Województwo zachodniopomorskie – województwo położone w północno-zachodniej części Polski, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Graniczy na wschodzie z województwem pomorskim, na południu z województwami: wielkopolskim i lubuskim, a na zachodzie z niemieckimi krajami związkowymi: Brandenburgią i Meklemburgią-Pomorzem Przednim. Zajmuje obszar 22 892,48 km². Według danych z 31 grudnia 2011 r. miało 1,72 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Szczecin.
  Szczecinek (kaszub. Nowé Szczëtno, niem. Neustettin, szw. Nien Stettin, łac. Nova Stetin) – miasto w północno-zachodniej Polsce, na Pomorzu Zachodnim, siedziba władz powiatu szczecineckiego, gminy miejskiej i wiejskiej Szczecinek. Miasto na pograniczu Pojezierza Drawskiego i Pojezierza Szczecineckiego, położone pomiędzy trzema jeziorami: Trzesiecko, Wielimie i Wilczkowo. Założony w 1310 roku przez księcia Warcisława IV od razu otrzymał prawa miejskie.
  Kanał Radacki – kanał wodny na Pojezierzu Drawskim, w gminie Szczecinek, w woj. zachodniopomorskim, który wypływa od wschodniego brzegu jeziora Radacz i biegnie w kierunku wschodnim, mija wieś Dębowo i wpada do jezioro Trzesiecko. Długość kanału wynosi 7,2 km.
  Skrót n.p.m.nad poziomem morza – używany jest przy mierzeniu wysokości bezwzględnej danego obiektu na Ziemi. Wielkość ta wyrażona jest najczęściej w metrach (m  n.p.m.) i określa wysokość nad punktem odniesienia, którym jest średni poziom morza (p.m.).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.913 sek.