• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzebnica  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Marek Łapiński (ur. 19 lipca 1971 w Trzebnicy) – polski polityk, samorządowiec, dziennikarz prasy lokalnej, w latach 2008–2011 marszałek województwa dolnośląskiego, poseł na Sejm VII kadencji.Fryderyk II Wielki, Friedrich II von Hohenzollern (ur. 24 stycznia 1712 w Berlinie, zm. 17 sierpnia 1786 w Poczdamie) – król Prus w latach 1740-1786. Pod jego rządami Prusy stały się jednym z najpotężniejszych państw europejskich.
  Historia[ | edytuj kod]
  Widok z „Kociej Góry” na główną część miasta

  W okolicach miasta, na zboczach Winnej Góry (popularnie zwanej „Kocią Górą”), znaleziono najstarsze obozowisko ludzkie (Homo erectus) na terenie Polski, datowane na 500 tys. lat. Odkrył je wrocławski archeolog Jan Michał Burdukiewicz

  Pierwszy zapis o miejscowości zwanej wówczas Trebnica pochodzi z 1138 roku. W 1202 r. Henryk Brodaty ufundował tu kościół i klasztor, do którego w 1203 r. wprowadziły się przybyłe z Bambergu cysterki. Opactwo trzebnickie było pierwszym żeńskim klasztorem cysterskim na ziemiach polskich. Wiadomość o założeniu klasztoru trzebnickiego jako fundacji przekazała bulla papieża Innocentego III z 22 listopada 1202 roku, na mocy której papież wziął klasztor pod szczególną opiekę. Wprowadzenie sióstr benedyktynek z Bambergu, które w 1218 roku przyjęły regułę cysterską, odbyło się 13 stycznia 1203 roku i zostało przeprowadzone przez biskupa wrocławskiego Cypriana. Od XIV wieku Trzebnica jest ośrodkiem kultu św. Jadwigi Śląskiej.

  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Przyrostek (sufiks) – w językoznawstwie jest to każdy fragment wyrazu (jego morfem), o ile jest dodany po jego rdzeniu (czyli podstawie słowotwórczej) i jednocześnie ma własności słowotwórcze (czyli nie jest końcówką fleksyjną, przy czym rozróżnienie na "sufiks" jako element słowotwórczy i "końcówkę" jako wykładnik fleksyjny typowe jest wyłącznie dla polonistyki i slawistyki, a nie jest stosowane w innych filologiach, stąd na przykład w angielskiej i niemieckiej wersji tego artykułu "sufiks" jest egzemplifikowany w pierwszym rzędzie jako wykładnik deklinacyjny). Danemu wyrazowi może towarzyszyć jeden sufiks, kilka lub żaden.

  Trzebnica otrzymała prawa miejskie w 1250 r., a w roku 1257 wykupiła od klasztoru wójtostwo, uzyskując w ten sposób znaczną niezależność gospodarczą. W XIV wieku miasto znalazło się w granicach księstwa oleśnickiego. W 1348 r. wraz z całym Śląskiem inkorporowana do Korony Czeskiej, w roku 1742 w wyniku wojen śląskich znalazła się w państwie pruskim.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Ścinawa (niem. Steinau an der Oder) – miasto leżące na Śląsku (Dolnym Śląsku), w woj. dolnośląskim, w powiecie lubińskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Ścinawa.
  Najstarsza część kościoła w Trzebnicy z przybudowaną kaplicą dla pomieszczenia grobu św. Jadwigi
   Osobny artykuł: Bitwa pod Trzebnicą.

  W połowie XVII wieku polsko-niemiecka granica językowa przebiegała niedaleko Trzebnicy, włączając miasto do terytorium o dominacji języka polskiego.

  W 1810 r., za sprawą dekretu sekularyzującego wszystkie klasztory w Królestwie Pruskim, cysterki opuściły Trzebnicę. W XIX wieku miasto przeżyło rozkwit. Rozbudował się przemysł włókienniczy, powstał bank i drukarnia. W 1886 r. miasto uzyskało połączenie kolejowe z Wrocławiem, a w 1888 r. otwarto „Zdrój św. Jadwigi”. W 1897 rozpoczęto elektryfikację, a w 1910 r. uruchomiono gazownię miejską.

  Głogówek (dodatkowa nazwa w j. niem. Oberglogau, śl-niem. Kraut Glôge, cz. Horní Hlohov, łac. Glogovia minor) – miasto w Polsce położone na Górnym Śląsku, w województwie opolskim, w powiecie prudnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Głogówek. Leży nad rzeką Osobłogą. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do dawnego województwa opolskiego.Henryk I Brodaty (Jędrzych I Brodaty) (ur. pomiędzy 1165/1170, zm. 19 marca 1238 w Krośnie Odrzańskim) – książę wrocławski w latach 1201-1238, opolski 1201-1202, kaliski 1206-1207 i od 1234, władca Ziemi Lubuskiej do 1206, 1210-1218 i od 1230, od 1231 książę krakowski, od 1234 w południowej Wielkopolsce po rzekę Wartę, od 1230 opieka nad Opolem, od 1232 opieka nad Sandomierzem, od 1234 pełnia władzy nad Opolszczyzną (przekazanie Kazimierzowicom w zamian ziemi kaliskiej pod swoim zwierzchnictwem), ze śląskiej linii dynastii Piastów, założyciel tzw. monarchii Henryków Śląskich.
  Kolumna Jana Nepomucena z 1738

  25 stycznia 1945 do Trzebnicy wkroczyły wojska sowieckie (po wojnie na ul. Wrocławskiej, gdzie po walkach chowano poległych żołnierzy postawiono obelisk ku czci żołnierzy Armii Czerwonej)). W marcu i kwietniu 1945 r. skoncentrowała się w rejonie Wzgórz Trzebnickich 2 Armia Wojska Polskiego skąd wyruszyła nad Nysę Łużycką by wziąć udział w operacji berlińskiej(w kwietniu 1970 roku na ówczesnym pl. gen. Świerczewskiego odsłonięto pomnik ku czci żołnierzy II Armii). Sztab dowódcy II Armii gen. Świerczewskiego mieścił się w budynku sądu (upamiętniała ten fakt tablica pamiątkowa wmurowana w gmach). Z II wojny światowej Trzebnica wyszła zniszczona w 75%. Od 20 kwietnia do początków czerwca 1945 Trzebnica była pierwszą siedzibą władz województwa wrocławskiego (wojewoda Stanisław Piaskowski). W 1960 roku na budynku w którym mieściła się siedziba władz polskich (ul. Wolności 5) odsłonięto tablicę pamiątkową).

  Wrocław Psie Pole – stacja kolejowa we Wrocławiu, przy alei Jana III Sobieskiego, na osiedlu Psie Pole, w dzielnicy o tej samej nazwie, na której zatrzymują się pociągi osobowe i pośpieszne przewoźników Przewozy Regionalne oraz Koleje Dolnośląskie. Od stacji odchodziła bocznica do PZL Hydral, która została zlikwidowana w 2012 roku.Sala królestwa – miejsce zebrań i lokalny ośrodek życia religijnego członków Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, obiekt służący biblijnej działalności edukacyjnej prowadzonej przez ten związek wyznaniowy oraz wielbieniu Boga (Jehowy). Chociaż pierwsze takie miejsca zaczęły powstawać pod koniec XIX wieku, nazwę tę nadał im w roku 1935 Joseph Franklin Rutherford, drugi prezes Towarzystwa Strażnica.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Piramida wieku mieszkańców Trzebnicy w 2014 roku.
  Piramida wieku Trzebnica.png

  Zabytki[ | edytuj kod]

  Dawny hotel „Zdrój Jadwigi”

  Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:

 • ośrodek historyczny miasta
 • Bazylika i sanktuarium św. Jadwigi – miejsce spoczynku Henryka I Brodatego i Jadwigi Śląskiej:
 • kościół parafialny pod wezwaniem św. Bartłomieja i św. Jadwigi, z lat 1203–1240, w latach 1268–1269, 1740-85
 • klasztor, z lat 1697–1726
 • folwark klasztorny, XVIII- początek XX:
 • dwadzieścia budynków mieszkalnych i gospodarczych
 • ogrodzenie murowane
 • kościół pw. św. Piotra i Pawła, z XIII w., przebudowany w latach 1845–1855, ul. Drzymały 1, wieża z XV w.
 • dom, ul. Henryka Brodatego 1, z XVII/XVIII w.
 • plebania, obecnie dom, ul. Jana Pawła II 3 (d. Henryka Brodatego 2), z ok. 1700 r., przebudowana początku XX w.
 • dawny hotel „Zdrój Jadwigi”, ul. Leśna 1, z 1888 r.
 • zespół pensjonatu, ul. Oleśnicka 16/18, z 1890-XX w.:
 • pensjonat „Zamek przy Lesie Bukowym”
 • wozownia
 • studnia „Źródło Marii Karoliny”
 • park
 • dom, Rynek 8, z końca XVIII w.
 • szkoła, ul. Stawowa 1, z 1902 r.
 • pałacyk, ul. ks. Bochenka (d.Wolności) 8, z końca XIX / XX w.
 • ogród
 • Kościół Czternastu Świętych Wspomożycieli
 • inne zabytki:

  Parafia pw. św. Bartłomieja i św. Jadwigi w Trzebnicy - parafia rzymskokatolicka erygowana w 1818 roku, znajdująca się w dekanacie [[Dekanat Trzebnica|Trzebnica] w archidiecezji wrocławskiej. Jej proboszczem jest ks. Jerzy Olszówka SDS. Obsługiwana przez księży Salwatorianów.Bamberg – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Frankonia, siedziba regionu Oberfranken-West oraz powiatu Bamberg, chociaż do niego nie należy. Leży nad rzeką Regnitz, która w odległości ok. 7 km od centrum miasta dwoma ramionami uchodzi do Menu.
 • ratusz
 • cmentarz żydowski
 • obiekty niezachowane:

 • zamek
 • kaplica św. Piotra
 • Wybrane kamienice
 • Trzebnica, Daszyńskiego 43 - fotopolska.eu (256028).jpg
 • Trzebnica, Bochenka 22-24 - fotopolska.eu (255411).jpg
 • Trzebnica, Bochenka 18 - fotopolska.eu (255524).jpg
 • Trzebnica, Witosa 12 - fotopolska.eu (255767).jpg
 • Trzebnica, Witosa 2 - fotopolska.eu (255758).jpg


 • Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo wrocławskie – jednostka administracyjna wyższego szczebla w latach 1975–1998. Dawniej jako większe województwo. Graniczyło z województwami: legnickim, wałbrzyskim, opolskim, leszczyńskim i kaliskim. Po reformie całość znalazła się w województwie dolnośląskim.
  Antoni Maziarz (ur. 1972 w Trzebnicy) – polski historyk specjalizujący się w historii społeczno-ekonomicznej oraz XIX i XX wieku; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Opolskim.
  Maria Karolina Zofia Felicja Leszczyńska herbu Wieniawa (ur. 23 czerwca 1703 w Trzebnicy, zm. 24 czerwca 1768 w Wersalu) – królowa Francji w latach 1725-1768 jako żona Ludwika XV. Młodsza córka króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego i Katarzyny Opalińskiej.
  Droga wojewódzka nr 340 (DW340) – droga wojewódzka w środkowej części woj. dolnośląskiego o długości ok. 80 km łącząca Oleśnicę z miejscowością Ścinawa. Droga przebiega przez 4 powiaty: oleśnicki, trzebnicki, wołowski i lubiński. Na odcinku Oleśnica - Trzebnica stanowi ciekawy, ale i niebezpieczny szlak przez Wzgórza Trzebnickie; zdarzają się tam często wypadki drogowe na górkach i ostrych zakrętach.
  Strzegom (niem. Striegau) – miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie świdnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Strzegom. Wielki ośrodek kamieniarski – duże kopalnie granitu strzegomskiego. Miasto Strzegom należy do Aglomeracji wałbrzyskiej.
  Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy - biblioteka pedagogiczna o profilu naukowym, kierująca swoje zbiory i usługi przede wszystkim do pracowników oświaty oraz osób zainteresowanych kwestiami edukacji na terenie powiatu trzebnickiego.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.044 sek.