• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzebinia - gmina  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Psary – wieś sołecka w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim, w gminie Trzebinia. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie katowickim.Siersza – jedno z osiedli w mieście Trzebinia, w powiecie chrzanowskim, w województwie małopolskim. Siersza była jedną z najstarszych miejscowości Małopolski o bogatej tradycji górniczej i energetycznej oraz dużych walorach estetycznych.

  Trzebinia (1973–1977 gmina Trzebinia-Siersza) – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim.

  Siedzibą gminy jest Trzebinia.

  30 czerwca 2004 r. gminę zamieszkiwało 34 088 osób. Natomiast według danych z 31 grudnia 2017 roku gminę zamieszkiwało 34 105 osób.

  Historia[ | edytuj kod]

  Gmina zbiorowa Trzebinia została utworzona 1 sierpnia 1934 r. w powiecie chrzanowskim w woj. krakowskim z dotychczasowych jednostkowych gmin wiejskich: Balin, Dulowa, Górka, Góry Luszowskie, Karniowice, Luszowice, Młoszowa, Myślachowice, Piła Kościelecka, Płoki, Psary, Siersza, Trzebionka i Wodna.

  Funkcję I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (do 1954 roku Sekretarza Generalnego PZPR) sprawowali kolejno:Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.

  W 1939 r., w następstwie okupacji niemieckiej 1939-45, gmina wcielona została do prowincji Śląsk. Od 1941 r. prowincję Śląsk podzielono na dwie części, jej część wschodnią nazwano prowincja Górny Śląsk i odtąd gmina Trzebinia do niej przynależała. 1 stycznia 1942 r. zniesiona i przekształcona: w gminę Młoszowa (Dulowa, Karniowice, Lgota, Młoszowa, Myślachowice, Ostrężnica, Piła Kościelicka, Płocki i Psary) i gminę Siersza (Balin, Góry Luszowskie, Siersza i Wodna wraz z Ciężkowicami – bez ich części o nazwie Pieczyska) – dołączonymi tego samego dnia do gminy Trzebinia ze zniesionej gminy Szczakowa; Górkę i Trzebionkę włączono natomiast do miasta Trzebinia.

  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).Płoki – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim, w gminie Trzebinia o statusie sołectwa.

  Po wojnie przywrócona do stanu sprzed wojny. 1 lipca 1952 r. gmina składała się z 15 gromad: Balin, Czyżówka, Dulowa, Górka, Góry Luszowskie, Karniowice, Luszowice, Młoszowa, Myślachowice, Piła Kościelecka, Płoki, Psary, Siersza, Trzebionka i Wodna.

  Jednostka została zniesiona 29 września 1954 r. wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin. Jej obszar złożył się na 9 gromad: Balin (Luszowice – bez przysiółka Stara Góra – i Balin – bez przysiółka Cezarówka), Byczyna (przysiółek Cezarówka Dolna z dotychczasowej gromady Balin), Karniowice (Karniowice i Psary – bez przysiółka Stawiska), Młoszowa (Młoszowa i Dulowa), Myślachowice (Płoki, Czyżówka i Myślachowice – bez przysiółka Gaj), Nowa Góra (przysiółek Stawiska z dotychczasowej gromady Psary), Piła Kościelecka (Piła Kościelecka), Siersza (Góry Luszowskie i Siersza) i Wodna (Wodna, Górka – bez przysiółków Berezka i Miechów – i Trzebionka – bez terenów oddzielonych torami kolejowymi).

  Gromada Wodna – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954-1972.Gromada Nowa Góra – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954-1972.

  Obecną gminę (co prawda o nazwie gmina Trzebinia-Siersza od ówczesnej nazwy jej siedziby) reaktywowano w powiecie chrzanowskim woj. krakowskim wraz z kolejną reformą administracyjną. Powstała 1 stycznia 1973 r. jako gmina wiejska i składała się z sześciu sołectw (Młoszowa, Karniowice, Dulowa, Psary, Bolęcin i Piła Kościelecka).

  Myślachowice – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim, w gminie Trzebinia przy drodzę wojewódzkiej 791.Trzebinia (niem. Triebnitz) – miasto w woj. małopolskim, w powiecie chrzanowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Trzebinia.

  Po reformie administracyjnej w 1975 r. gmina Trzebinia została włączona do województwa katowickiego. Decyzja o włączeniu Trzebini do województwa katowickiego była podjęta przez ówczesnego I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka. Zmiana podległości administracyjnej była związana z górnictwem węgla kamiennego. Gminę Trzebinia przyłączono do Górnego Śląska po raz drugi, pomimo wielowiekowej przynależności miasta do Małopolski.

  Osiedle Energetyków to jedno z osiedli miasta Trzebinia, leżące w pobliżu Elektrowni Siersza. Liczy 1349 mieszkańców. 28 listopada 2008 wydzielono z osiedla Energetyków nowe osiedle o nazwie Gaj Zacisze (jest to dawny przysiółek o nazwie Gaj, nazywany również potocznie Gaj-Wieś).Powiat chrzanowski – powiat w Polsce w województwie małopolskim, odtworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Chrzanów. Powiat chrzanowski powstał po raz pierwszy w latach 1853/54 jako jeden z dwóch powiatów Wielkiego Księstwa Krakowskiego w Królestwie Galicji.

  1 lutego 1977 r. włączono do niej gminę Myślachowice, w skład której, oprócz Myślachowic, wchodziły sołectwa: Czyżówka, Płoki i Lgota. Równocześnie zmieniono nazwę gminy z Trzebinia-Siersza na Trzebinia. Od tej pory gmina Trzebinia składa się z sołectw: Bolęcin, Czyżówka, Dulowa, Lgota, Karniowice, Młoszowa, Myślachowice, Piła Kościelecka, Płoki i Psary.

  Gromada Młoszowa – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954-1972.Gaj – jedno z osiedli mieszkaniowych w Mieście Trzebinia, w powiecie chrzanowskim, w województwie małopolskim, na którym znajduje się pierwsze w gminie Trzebinia boisko Orlik 2012 znajdujące się przy Szkole Podstawowej nr 6. Gaj jest miejscem urodzenia krakowskiego dorożkarza Jana Kaczary.

  1 stycznia 1999 r. po reformie administracyjnej Polski Gmina Trzebinia i Miasto Trzebinia weszły w skład nowo utworzonego województwa małopolskiego.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Czyżówka – wieś o statusie sołectwa w Polsce, położona w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim, w gminie Trzebinia. Liczba mieszkańców (5 lutego 2004): 702.
  Gmina Szczakowa (1942-45 gmina Dąbrowa Narodowa) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1934-1954 w woj. krakowskim (dzisiejsze woj. małopolskie). Siedzibą władz gminy była Szczakowa, która stanowiła odrębną gminę miejską.
  Województwo katowickie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Jego obszar wynosił 6650 km² (20 miejsce w Polsce), a ludność w 1998 3 894 900 mieszkańców. W 1998 dzieliło się na 43 miasta i 46 gmin. Graniczyło z 5 województwami: od zachodu z opolskim, od północy z częstochowskim, od wschodu z woj. kieleckim i krakowskim, a od południa z bielskim. Granica południowo-zachodnia stanowiła granicę państwową Czechosłowacją a od 1 stycznia 1993 z Czechami.
  Gmina Alwernia – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim.
  Gmina Chrzanów – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.
  Gromada Myślachowice – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954-1972.
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.