• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzebawka

  Przeczytaj także...
  Trzebaw – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Stęszew, na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa poznańskiego.Jezioro Dymaczewskie - jezioro w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminach Mosina i Stęszew, leżące na terenie Pojezierza Poznańskiego.
  Obszar ochrony ścisłej Czapliniec - obszar ochrony ścisłej znajdujący się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, nad jeziorem Łódzko-Dymaczewskim (na półwyspie od strony wschodniej) w gminie Stęszew.

  Trzebawka - ciek wodny w powiecie poznańskim, lewy dopływ Samicy Stęszewskiej (wpada doń poprzez jezioro Dymaczewskie).

  Dębienko – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Stęszew. W pobliżu miejscowości znajduje się Wielkopolski Park Narodowy.Wielkopolski Park Narodowy – polski park narodowy o powierzchni 7584 ha, utworzony w 1957 r., położony nad Wartą, na południe od Poznania, w trójkącie miast Luboń-Stęszew-Mosina. W Parku utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej o łącznej powierzchni 260 ha. Chronią one rozmaite formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, a także związane z nimi zwierzęta.

  Ciek, płynąc z północnego-zachodu ku południowemu-wschodowi, odwadnia znaczną część Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pełni rolę osi drenażowej transportującej materię organiczną oraz zanieczyszczenia na tym kierunku. Jest siedliskiem bardzo żyznym. Nad Trzebawką leżą Dębienko i Trzebaw. Nad ciekiem lub w jego pobliżu zlokalizowane są trzy obszary ochrony ścisłej:

  Powiat poznański – powiat położony w zachodniej Polsce, w centralnej części województwa wielkopolskiego, utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Tworzy go 17 gmin otaczających miasto Poznań. Jest to największy pod względem powierzchni powiat w województwie wielkopolskim (1900 km²), a także powiat ziemski o najwyższej liczbie ludności w Polsce – 341,4 tys. mieszkańców. Spośród wielkopolskich powiatów (nie wliczając miast na prawach powiatu) wyróżnia go także najwyższa gęstość zaludnienia na 1 km² – 180 osób.Obszar ochrony ścisłej Bagno Dębienko - obszar ochrony ścisłej znajdujący się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, w granicach administracyjnych Stęszewa, w pobliżu Dębienka, w dolinie Trzebawki. Powierzchnia obszaru wynosi 21,38 ha.
 • Bagno Dębienko,
 • Suche Zbocza,
 • Czapliniec.
 • Zobacz też[]

 • Rzeki Polski
 • Przypisy

  1. Lubomira Burchardt, Jan Przybyłek, Dynamika wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, UAM
  2. Antoni Tadeusz Miler, Anna Krysztofiak, Potencjalne zdolności retencyjne Wielkopolskiego Parku Narodowego, w: Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, nr 3/1/2006, PAN, s.47
  Obszar ochrony ścisłej – obszar chroniony na terenie parku narodowego lub rezerwatu przyrody. Obowiązuje w nim całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych.Rzeki Polski to zbiór rzek płynących przez teren Polski, który, biorąc pod uwagę uwarunkowania hydrograficzne, leży w zlewisku trzech mórz:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Obszar ochrony ścisłej Suche Zbocza - obszar ochrony ścisłej znajdujący się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, w pobliżu Dębienka (przy granicy administracyjnej Stęszewa), w dolinie Trzebawki. Powierzchnia obszaru wynosi 3,54 ha.

  Reklama