• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzcin

  Przeczytaj także...
  Województwo istniejące w latach 1975-1998, ze stolicą w Toruniu. Położone było w centralnej Polsce, sąsiadowało z województwami: bydgoskim, elbrąskim, włocławskim, ciechanowskim i olsztyńskimPolska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Gmina Grodziczno – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie toruńskim.

  Trzcinwieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Grodziczno.

  W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa toruńskiego.

  Zabytki[ | edytuj kod]

  Grodzisko w Trzcinie - położone jest na wschodnim krańcu płaskiego pagórka, stanowiącego większy fragment wysoczyzny, ograniczonego od zachodu szeroką podmokłą równiną, natomiast od wschodu doliną rzeki Wel. Wymiary jego wynoszą około 30 x 40 m, a jego powierzchnia położona jest około 3 m poniżej korony wału. Funkcjonowanie grodu wiązać można z nasilającą się u schyłku XI i na początku XII wieku ekspansją osadniczą i militarną z Mazowsza.

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. grodziczno.pl Ludność gminy. [dostęp 02-09-2013].
  2. Moszczyński W.A., Rubież słowiańsko-bałtyjska nad Wkrą w VIII–XI wieku na podstawie ceramiki ze stanowiska w Nowym Dworze, Tarczynie i Trzcinie, [w:] Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie, Włocławek–Brodnica 2003.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Trzcin, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XII: Szlurpkiszki – Warłynka, Warszawa 1892, s. 546.
 • Województwo warmińsko-mazurskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km², a w 2012 r. miało 1,45 mln mieszkańców.Powiat nowomiejski – powiat w Polsce (województwo warmińsko-mazurskie), istniał w latach 1948–1975 jako następca powiatu lubawskiego, a ponownie utworzony w roku 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nowe Miasto Lubawskie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.78 sek.