• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzciana - gmina  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Grąd – wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty zazwyczaj z przewagą grabu i dębu i z udziałem różnych innych gatunków. W fitosocjologii zespoły leśne reprezentujące grądy wyodrębniane są w związek zespołów Carpinion betuli. Na mapach potencjalnej roślinności naturalnej Polski, lasy grądowe dominują stanowiąc 41,6% powierzchni kraju. Ze względu na to, że wykształcają się na siedliskach żyznych – zostały w ogromnej większości zniszczone i zajęte przez grunty rolne lub zdegradowane z powodu uprawy drzew iglastych. Grądy stanowią siedlisko przyrodnicze chronione w sieci Natura 2000.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Widok z Trzciany. Na horyzoncie Kostrza

  Trzcianagmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.

  Siedzibą gminy jest Trzciana.

  Gmina powstała w 1934 roku i istniała do 24 października 1972 roku (w latach 1950-1972 jako gromada) kiedy to (mimo licznych protestów) została połączona z gromadą Żegocina tworząc gminę Trzciana-Żegocina. W 1976 zmieniono nazwę gminy na gminę Żegocina. W lipcu 1993 zawiązał się w Trzcianie Społeczny Komitet na Rzecz Reaktywowania Gminy Trzciana, który doprowadził do reaktywowania gminy 30 grudnia 1994 roku.

  Pogórze Wiśnickie (513.34) – mezoregion fizycznogeograficzny stanowiący wschodnią część Pogórza Zachodniobeskidzkiego, położony między dolinami Raby i Dunajca. Od zachodu sąsiaduje z Pogórzem Wielickim, od wschodu z Pogórzem Rożnowskim, od południa z Beskidem Wyspowym.Beskid Wyspowy (513.49) – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Najwyższym szczytem jest Mogielica (1170 m).

  Do gminy należą następujące sołectwa:

 • Kamionna
 • Kierlikówka
 • Leszczyna
 • Łąkta Dolna
 • Rdzawa
 • Trzciana
 • Ujazd
 • Na dzień 31 grudnia 2015 r. gminę zamieszkiwało 5428 osób.

  Spis treści

 • 1 Struktura powierzchni
 • 2 Demografia
 • 3 Sąsiednie gminy
 • 4 Położenie geograficzne
 • 5 Sieć wodna
 • 6 Przyroda
 • 7 Przypisy
 • Struktura powierzchni[edytuj kod]

  Według danych z roku 2015 gmina Trzciana ma obszar 44,09 km², w tym:

  Ujazd – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w gminie Trzciana. Siedzibą gminy jest miejscowość Trzciana. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa tarnowskiego.Leszczyna – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w gminie Trzciana. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa tarnowskiego.
 • użytki rolne: 64%
 • użytki leśne: 25%
 • Gmina stanowi 6,98% powierzchni powiatu.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.
  Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.
  Powiat bocheński - powiat w Polsce (województwo małopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Bochnia. Partnerem powiatu jest niemiecki powiat Saarlouis.
  Nowy Wiśnicz – miasto w woj. małopolskim, w powiecie bocheńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Nowy Wiśnicz. Położone jest na Pogórzu Wiśnickim przy drodze wojewódzkiej nr 965 z Bochni do Limanowej, w odległości 8 km od Bochni.
  Trzciański Potok – prawobrzeżny dopływ Stradomki w województwie małopolskim. Taką nazwę nosi według urzędowego Wykazu wód płynących. Na mapach i w nazewnictwie miejscowym Potok Trzciański ma jednak inne nazwy: Sanka lub Potok Sanecki. Nazwą tą obejmuje się cały bieg potoku od źródeł aż do ujścia do Stradomki. Na mapie Geoportalu nazywany jest Stradomką. W dawnych czasach, gdy Trzciana nazywała się Libichową, potok ten nazywany był Libichówką.
  Kamionna (801 m, na dawnych mapach może mieć wysokość 805 m) – szczyt górski w Beskidzie Wyspowym, graniczący od północy z Pogórzem Wiśnickim. Dawniej zwany również Makowicą, Jeziernikiem lub Patrią. Ta ostatnia nazwa pochodzi od tego, że dawniej stała na jej wierzchołku drewniana wieża triangulacyjna, przez ludność w Karpatach zwykle nazywana patrią. Nazwa Jeziernik pochodziła od tego, że pod jej wierzchołkiem znajdowało się jeziorko (obecnie już zarosło i przekształciło się w torfowisko).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.041 sek.