• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzaska, Evert i Michalski

  Przeczytaj także...
  Obrona Warszawy – bitwa powietrzno-lądowa stoczona w obronie Warszawy w czasie kampanii wrześniowej przez Wojsko Polskie i ludność cywilną z oddziałami 3 i 4 Armii Wehrmachtu oraz jednostkami 1 i 4 Floty Powietrznej Luftwaffe.Słownik pracowników książki polskiej – wydawany w Łodzi słownik biograficzny, zawierający życiorysy bibliotekarzy, bibliofilów, wydawców, księgarzy, drukarzy, ilustratorów, introligatorów, kolporterów, właścicieli kolekcji, bibliologów oraz bibliotekoznawców.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Trzaska, Evert i Michalski – pełna nazwa: Księgarnia i Dom Wydawniczy Trzaska, Evert i Michalski. Jedno z największych wydawnictw II Rzeczypospolitej. Działało w latach 1919 – 1945, 1945 – 1951. Założone w roku 1919 roku przez księgarzy Władysława Trzaskę i Jana Michalskiego, oraz przemysłowca i senatora Ludwika Józefa Everta jako spółka akcyjna. Sygnet wydawniczy przedstawiał Europę siedzącą na byku i trzymającą w dłoni kartę papirusową.

  Wystawy światowe – nazwa zwyczajowo nadawana cyklicznym ekspozycjom prezentującym dorobek kulturalny, naukowy i techniczny krajów i narodów świata. Ciałem zajmującym się organizacją wystaw jest Międzynarodowe Biuro Wystaw Światowych (Bureau International des Expositions), powstałe w 1928 w wyniku umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez większość państw Ligi Narodów.Aleksander Brückner (ur. 29 stycznia 1856 w Brzeżanach, zm. 24 maja 1939 w Berlinie) – polski profesor, filolog i slawista, historyk literatury i kultury polskiej.

  Wydawnictwo specjalizowało się w publikacjach popularnonaukowych, słownikach (np. "Encyklopedyczny słownik wyrazów obcych" pod red. Stanisława Lama ze słowem wstępnym Aleksandra Brücknera, Warszawa 1939), podręcznikach oraz wielkich działach encyklopedycznych z zakresu historii, geografii, kultury, sztuki i literatury. Z czasem wydawało też popularne serie: "Biblioteka Wiedzy", "Biblioteka Podróżnicza", "Biblioteka Automobilisty", "Biblioteka Fotograficzna".

  Polski Słownik Biograficzny (PSB) – wielotomowa publikacja mająca na celu gromadzenie biografii zasłużonych, nieżyjących już osób związanych z Polską (również z Wielkim Księstwem Litewskim, z Rzecząpospolitą Obojga Narodów i ich lennami), mieszkających czy działających w kraju i za granicą – od czasów legendarnego Popiela począwszy, aż do roku 2000.Halina Evert-Kappesowa (ur. 27 grudnia 1904 w Łodzi, zm. 10 czerwca 1985) – historyk, bizantynolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, inicjatorka badań bizantynologicznych w Łodzi. Córka Ludwika Everta. W latach 1923-1927 przebywała w Stambule. Ukończyła studia historyczna na UW pod kierunkiem Oskara Haleckiego. Następnie pracowłą na UW pod kieunkiem Kazimierza Zakrzewskiego. Następnie kontynuowała je w Paryżu pod opieką naukową Charles’a Diehla i Rodolphe’a Guillanda. Okres II wojny światowej spędziła w Warszawie, gdzie w 1942 na tajnych kompletach uzyskała tytuł doktora (zatwierdzenie tytułu doktora przez Radę Wydziału Humanistycznego UW - 1945). Od 1945 zatrudniona na UŁ. 1951-1955 adiunkt w Zakładzie Historii Starożytnej i Średniowiecznej UŁ, 1956-1971 docent UŁ, od 1971 profesor nadzwyczajny (od 1975 emerytowana). W latach 1957-1970 kierownik Zakładu Historii Bizancjum UŁ, 1966-1975 kierownik Zakładu Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej UŁ. Członek komitetów redakcyjnych: „Byzantinoslavica” (Praha), „Palaeologia” (Osaka), „Nautologia” (Gdynia).

  Największe sukcesy wydawnicze to:

  Polska, jej dzieje i kultura, 3 t., 1928-1933

  Ilustrowana Encyklopedia TEM, 5 t., 1925-1932

  Encyklopedia XX wieku, 1937

  Encyklopedia Staropolska, 2 t., 1931-1939

  Wielka literatura powszechna, 16 t., 1930-1933

  Wielka geografia powszechna, 6 t., 1932-1939

  Wielka historia powszechna, 7 t., 1934-1939

  Encyklopedia (łac. encyclopaedia z stgr. ἐνκύκλιos, enkýklios – "tworzący krąg" + stgr. παιδεία, paideía – "wykształcenie") – kompendium ludzkiej wiedzy zapisane w formie zbioru artykułów hasłowych, złożonych z haseł (słów kluczowych) i tekstów je objaśniających (zawierających informacje dotyczące tych haseł). Hasła są ułożone w pewnym logicznym porządku, zazwyczaj alfabetycznym, dzięki czemu możliwe jest szybkie odnalezienie właściwej informacji.Stanisław Lam (ur. 2 kwietnia 1891, zm. 5 marca 1965) – polski wydawca, publicysta, krytyk i historyk literatury, studiował filologię polską na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, w latach 1924-1939 redaktor naczelny wydawnictwa firmy Trzaska, Evert i Michalski, od 1944 kierownik Księgarni Polskiej w Paryżu. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (od 1960).

  Słownik Geograficzny, 2 t., 1923 – 1939

  W 1937 książki wydawnictwa zdobyły Grand Prix na Wystawie Powszechnej w Paryżu. TEM była jedną z najbardziej renomowanych księgarni wydawniczych dwudziestolecia międzywojennego. Podczas II wojny światowej wydawnictwo zawiesiło działalność ograniczając się jedynie do sprzedaży zapasów magazynowych i antykwariatu. Wydawnictwo reaktywowano w 1945. W 1951 całość działalności wydawniczej przejęły przedsiębiorstwa państwowe. Księgarnia istniała do 1963. Do dziś żyją spadkobiercy dwóch ostatnich właścicieli.

  Władysław Trzaska (ur. 7 maja 1881, zm. 31 grudnia 1964) – księgarz i wydawca, założyciel księgarni i wydawnictwa Trzaska, Evert i Michalski.Ludwik Józef Evert (ur. 23 września 1863 w Kielcach, zm. 20 marca 1945 w Grodzisku Mazowieckim) – przemysłowiec, handlowiec, działacz społeczny, senator, jeden z założycieli księgarni i wydawnictwa Trzaska, Evert i Michalski.

  Księgarnię wydawniczą otwarto 20 maja 1920. Mieściła się ona w gmachu Hotelu Europejskiego przy Krakowskim Przedmieściu 13 w Warszawie. Miała przedstawicielstwa wojewódzkie w Wilnie, Lublinie, Łucku, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Częstochowie, Łodzi, Gdyni i Lwowie. W 1939 w czasie oblężenia Warszawy zniszczone zostały magazyny przy Wareckiej 12 oraz 14. Podczas kampanii wrześniowej zniszczeniu uległy też rękopisy i gotowe książki zgromadzone w Drukarni Narodowej w Krakowie. W 1942 księgarnia została przeniesiona do Pałacu Staszica. Po wojnie księgarnia mieściła się przy ul. Marszałkowskiej 51.

  Europa (gr. Εὐρώπη Eurṓpē) według mitologii greckiej, była córką Agenora, fenickiego władcy miast Sydonu i Tyru, i jego pierwszej lub drugiej żony – Telefassy lub Argiope.Pałac Staszica, właśc. pałac Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – pałac w Warszawie, w Śródmieściu Północnym, na Dynasach, przy Trakcie Królewskim, u zbiegu Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu, klasycystyczny, wzniesiony w latach 1820–1823 z inicjatywy Stanisława Staszica według projektu Antonia Corazziego dla Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; przebudowany w latach 1892–1893, rewaloryzowany w latach 1924–1926 według projektu Mariana Lalewicza, zniszczony w 1944, odbudowany w latach 1947–1950 według projektu Piotra Biegańskiego; siedziba Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

  Przypisy

  1. Encyklopedia wiedzy o książce. Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971, s. 2383.

  Bibliografia[]

 • H. Pfeiffer-Milerowa, Powojenne losy księgarzy
 • Encyklopedia Warszawy,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • F. Pieczątkowski, Michalski Jan (16 IV 1889 Tomaszów Maz. – 16 III 1945 Frankfurt n. Menem) [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 582 – 583.
 • H. Tadeusiewicz, Trzaska Władysław (17 V 1881 Nowy Dwór k. Warszawy – 31 XII 1964 Warszawa) [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 910.
 • Halina Evert-Kappesowa, Evert Ludwik Józef (23 IX 1863 Kielce – 20 III 1945 Grodzisk Mazowiecki) [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 209.
 • Halina Evert-Kappesowa, Evert Ludwik Józef (1863 – 1945) [w:] Polski słownik biograficzny, t. 6, Kraków 1948, s. 323.
 • Hotel Europejski w Warszawie – hotel w Warszawie, zbudowany w latach 1855–1878 według projektu Henryka i Leandra Marconich. Uznawany wówczas za najbardziej luksusowy w Warszawie. Obecnie nieczynny, od kilku lat zapowiadany jest jego remont, co jednak nie następuje.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.