• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trylion

  Przeczytaj także...
  Liczebniki główne potęg tysiąca o wykładniku naturalnym (takie jak tysiąc, milion, miliard i wyższe) są w różnych językach świata tworzone według różnych reguł. Dwa najbardziej rozpowszechnione systemy takich liczebników to długa skala (fr. échelle longue) i krótka skala (fr. échelle courte). Systemy te posługują się analogicznymi (różniącymi się jedynie ortografią) nazwami w odniesieniu do różnych liczb. Na przykład słowo bilion, które w Polsce i w większości krajów europejskich oznacza milion milionów (10), w krajach anglojęzycznych (ang. billion) określa tysiąc milionów (10). Wybór długiej lub krótkiej skali zależy od kraju, języka, a nawet dziedziny zastosowania danego liczebnika; bywało też, że władze decydowały o zmianie obowiązującej w danym państwie skali.E (minuskuła: e) – piąta litera alfabetu łacińskiego, siódma litera alfabetu polskiego. Zazwyczaj oznacza samogłosce [e] lub [ɛ].
  Przedrostek SI – prefiks wyrażający wielokrotności i podwielokrotności jednostek miar opartych o system metryczny. Przedrostki zostały wdrożone w ramach układu SI, choć okazjonalnie stosuje się je także do jednostek spoza tego systemu (np. mililitr czy milisekunda kątowa).

  Trylionliczba o wartości: 1 000 000 000 000 000 000 = 10, w krajach stosujących długą skalę.

  W krajach stosujących krótką skalę (głównie kraje anglojęzyczne) trylion oznacza liczbę 10, czyli bilion na długiej skali.

  W układzie SI mnożnikowi 10 odpowiada przedrostek jednostki miary Eksa o symbolu E, a jego odwrotności (jedna trylionowa) 10 odpowiada atto o symbolu a.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Liczebniki główne potęg tysiąca
 • Przedrostki SI
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Nazwy wielkich (i małych) liczb
 • atto – przedrostek jednostki miary o symbolu a oznaczający mnożnik 0,000 000 000 000 000 001 = 10 (jedna trylionowa). Stosunkowo rzadko stosowana.Eksa – przedrostek jednostki miary o symbolu E oznaczający mnożnik 1 000 000 000 000 000 000 = 10 (trylion). Na przykład 10 m = 1 Em (eksametr).
  Warto wiedzieć że... beta

  Liczba – pojęcie abstrakcyjne, jedno z najczęściej używanych w matematyce. Pierwotnie liczby służyły do porównywania wielkości zbiorów przedmiotów (liczby naturalne), później także wielkości ciągłych (miary i wagi), obecnie w matematyce są rozważane jako twory abstrakcyjne, w oderwaniu od ewentualnych fizycznych zastosowań.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.632 sek.