• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tryl - muzyka

  Przeczytaj także...
  Mordent – rodzaj ozdobnika, polegającego na szybkim przejściu z nuty głównej na sąsiednią i natychmiastowym powrocie na nutę główną. Nuta główna w tym typie ozdobnika jest akcentowana. Rozróżniamy mordent górny (używamy nuty sąsiadującej od góry), oznaczany znakiem nieprzekreślonym, i dolny (analogicznie nuty dolnej), oznaczany przekreślonym znakiem. Mordent może też być chromatyzowany.Tremolo (z wł. drżenie) – określenie rodzaju artykulacji, która polega na szybkim wykonywaniu wielu dźwięków o tej samej wysokości lub szybkim przejściu między dwoma dźwiękami o różnej wysokości (tremolando).
  Tonacja – konkretna gama durowa lub molowa, na której materiale dźwiękowym oparty jest utwór muzyczny. Tonację utworu (lub jego fragmentu) określa się, biorąc pod uwagę znaki przykluczowe oraz akordy lub dźwięki zaczynające i kończące utwór.

  Tryl – rodzaj ozdobnika, który polega na szybkim naprzemiennym graniu dźwięku właściwego i jego górnej sekundy (małej lub wielkiej, w zależności od tonacji lub znaków chromatycznych).

  W nowoczesnej notacji muzycznej tryl jest głównie zaznaczany literami tr nad trylowaną nutą. Czasem są one z falistą linia, dawniej używano jedynie falistej linii. Następujące dwie notacje są równoznaczne:

  Trill notation.svg

  Sekunda - interwał prosty zawarty między dwoma sąsiednimi stopniami skali muzycznej. W szeregu zasadniczym naturalnie występują sekunda wielka i sekunda mała. Zastosowanie znaków chromatycznych pozwala zmienić rozmiar sekundy.International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.


  Zarówno „tr” i linia falista są niezbędne dla klarowności gdy oczekuje się, iż tryl będzie stosowany na co najmniej dwóch nutach. Także gdy jest dołączony do nuty w jednej części, która reprezentuje mniejsze wartości nut w innych częściach, nie ma wątpliwości jeśli zarówno litery i linia są użyte.

  Tril execution starting on main note.png

  Na powyższym obrazku przedstawiono przybliżony sposób wykonywania trylu. W wielu przypadkach, prędkość trylu nie jest stała, jak na nagraniu, ale zaczyna się wolniej i przyśpiesza. Rodzaj grania trylu jest sprawą gustu muzycznego.

  Liczba zmian dźwięku zależy od długości nuty z trylem. W wolniejszym tempie, nuta jest grana dłużej, w trylu pojawi się więcej dźwięków, ale w szybkim tempie przy krótkiej nucie tryl może zredukować się do danej nuty, dźwięku wyższego o sekundę i ponownie danej nuty.

  Tryle mogą być także zaczynane na dźwięku powyżej nuty zaznaczonej trylem.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • mordent
 • tremolo
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Techniki gry – Tryl. „Magazyn Gitarzysta”, s. 12, kwiecień 2008. Sławomir Sobczak (red. nacz.). ISSN 1895-3832. 




  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.