• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trybuna Ludu  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Neues Deutschland ("Nowe Niemcy") – dziennik, organ dawnej partii komunistycznej NRD (Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED). Gazeta utworzona w 1946, wydawana w Berlinie i kolportowana w całym kraju w nakładzie rzędu 400 tysięcy egzemplarzy. Jedno z najważniejszych narzędzi propagandy komunistycznej w NRD.Polska Partia Robotnicza (PPR) – partia polityczna utworzona w czasie niemieckiej okupacji, 5 stycznia 1942 roku, w Warszawie z inicjatywy przybyłych z ZSRR polskich komunistów z tzw. Grupy Inicjatywnej (zrzuconych przez lotnictwo radzieckie na spadochronach 28 grudnia 1941 w okolicach Wiązowny), poprzez połączenie organizacji Związek Walki Wyzwoleńczej (utworzonej we wrześniu 1941) z kilkoma istniejącymi konspiracyjnymi grupami komunistycznymi, takimi jak: „Młot i Sierp”, Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR, Grupa Biuletynu Radiowego, Spartakus, Sztandar Wolności oraz grupa „Proletariusz”.
  Cenzura PRL[ | edytuj kod]

  W PRL informacje zawarte w gazecie jak również publikowane na temat czasopisma podlegały cenzurze prewencyjnej. Dodatkowo nie można było w innych mediach krytycznie komentować informacji opublikowanych w „Trybunie Ludu” lub wdawać się z nimi w polemikę. Wszelkie krytyczne i polemiczne materiały cenzura eliminowała przed wydrukowaniem. Zalecenia cenzorskie zanotował Tomasz Strzyżewski, który w swojej książce o peerelowskiej cenzurze opublikował notkę informacyjną z 1975 roku Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Wytyczne dla cenzorów głosiły: „Nie należy dopuszczać do żadnych polemik z materiałami opublikowanymi na łamach »Trybuny Ludu« i »Nowych Dróg«. Treść tego zapisu nie może być przekazywana redakcjom”.

  Lewica – określa różne partie polityczne, w zależności od podziału sceny politycznej w danym kraju. Zwyczajowo określenie to stosuje się do sił politycznych dążących do zmian polityczno-ustrojowych, społecznych i gospodarczych, przeciwstawiających się tzw. tradycyjnemu porządkowi społecznemu, przeciwne prawicy. Głównym założeniem lewicy jest dążenie do wolności, równości i sprawiedliwości społecznej.Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk – instytucja państwowa utworzona w 1946 (pierwotnie, od 19.01.1945, pod nazwą Centralne Biuro KPPiW), która zajmowała się kontrolą i weryfikacją publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych, wydawnictw książkowych, filmów, spektakli teatralnych, widowisk, wystaw itp. Jego centrala mieściła się w Warszawie, przy ulicy Mysiej.

  Redaktorzy naczelni[ | edytuj kod]

 • Leon Kasman – 1948-1953
 • Władysław Matwin – 1953-1957 (z krótką przerwą w 1956, w tym czasie: Roman Werfel, Jerzy Morawski, Walenty Titkow)
 • Leon Kasman – 1957-1967
 • Stanisław Mojkowski – 1967-1972
 • Józef Barecki – 1972-1980
 • Wiesław Bek – 1980-1985
 • Jerzy Majka – 1985-1990
 • „Trybuna Ludu” patronowała od 1949 wraz z czechosłowacką gazetą „Rudé právo” i enerdowskąNeues Deutschland” kolarskiemu Wyścigowi Pokoju.

  Polska Partia Socjalistyczna (PPS) – polska partia polityczna o charakterze niepodległościowym, socjalistycznym i pracowniczym (klasyfikowana w grupie partii lewicowych), założona w listopadzie 1892 podczas tzw. zjazdu paryskiego jako Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich, jedna z najważniejszych w Polsce sił politycznych aż do 1948. W czasach PRL jako samodzielna partia działała jedynie na emigracji.Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) – organ kierowniczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w latach 1948–90; najwyższa władza PZPR między zjazdami, kierująca całokształtem pracy partii.

  W Warszawie od 1972 organizowała z ogromnym rozmachem doroczne „Święto Trybuny Ludu”.

  W czasie ostatniego zjazdu PZPR gazeta 28 stycznia 1990 po raz ostatni ukazała się pod swoim tytułem. Następnego dnia doraźnie zmieniła tytuł na „Trybuna Kongresowa”, jej redaktorem naczelnym zaś został Marek Siwiec. Po przemianach demokratycznych w Polsce (1989) i likwidacji PZPR gazetę w 1990 oficjalnie zlikwidowano. Jednocześnie zaczęła się ukazywać „Trybuna”, która nie była formalnie organem żadnej partii (wydawana przez prywatną spółkę AdNovum) i uchodziła za nieoficjalny dziennik polskiej lewicy postkomunistycznej. Obecnie do tradycji pisma odwołuje się „Dziennik Trybuna”.

  Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.Roman Karol Werfel (ur. 24 maja 1906 we Lwowie - zm. 2003 w Wielkiej Brytanii) - polski działacz komunistyczny aktywny w okresie stalinizmu, redaktor naczelny czasopisma Nowe Drogi (1952-1959) oraz dyrektor wydawnictwa Książka i Wiedza.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Józef Barecki (ur. 22 listopada 1926 w Krakowie, zm. 29 maja 1999 w Warszawie) – polski dziennikarz i działacz PZPR, poseł na Sejm PRL VII, VIII i IX kadencji.
  Niemiecka Republika Demokratyczna (oficjalny skrót NRD; niem. Deutsche Demokratische Republik, DDR) – dawne państwo położone w Europie Środkowej powstałe 7 października 1949 na terenie byłej radzieckiej strefy okupacyjnej (niem. Sowjetische Besatzungszone in Deutschland, SBZ). Likwidacja NRD nastąpiła 3 października 1990, gdy powstałe w jej miejsce landy przystąpiły do RFN tworząc jednolite Niemcy.
  Cenzura (łac. censere – osądzać) – świadome wprowadzenie w błąd poprzez selektywny dobór zazwyczaj masowo rozpowszechnianych informacji.
  Czechosłowacja (czes. Československo, słow. Česko-Slovensko lub Československo) – państwo w Europie Środkowej istniejące w latach 1918-1938 i 1945-1992. 1 stycznia 1993 w miejscu Czechosłowacji powstały dwa nowe państwa – Czechy i Słowacja. Kraj graniczył z Niemcami (1949-90: NRD i RFN), Polską, ZSRR (1991: Ukrainą), Rumunią (do 1939), Węgrami i Austrią. Stolicą Czechosłowacji była Praga.
  Święto Trybuny Ludu – zespół masowych imprez i festynów organizowanych w czasach PRL-u późną wiosną lub wczesną jesienią (we wrześniu) w Warszawie pod patronatem dziennika Trybuna Ludu. Święta Trybuny Ludu organizowano regularnie w okresie osiemnastu lat (od 1971 do 1989) jednocześnie w kilku miejscach stolicy. Należały do nich m.in. Plac Defilad oraz okolice skarpy wiślanej, w szczególności Mariensztat. Ich kluczowym elementem przyciągającym większość publiczności były kiermasze na których sprzedawano wiele trudno dostępnych na co dzień w handlu produktów. Święto obejmowało także liczne koncerty (zwykle zarówno wykonawców krajowych jak i tych z "bratnich" krajów socjalistycznych), spektakle, pokazy techniki wojskowej i cywilnej oraz nocne oświetlanie nieba z wojskowych reflektorów. Jego stałym elementem były również spotkania z dziennikarzami oraz politykami PZPR od poziomu członków Biura Politycznego do radnych rad narodowych. Równolegle do swojego święta Trybuna Ludu organizowała szereg imprez zamkniętych, takich jak zajazdy redaktorów zagranicznej prasy lewicowej i komunistycznej czy wręczanie nagród w różnych kategoriach. Ostatnie Święto Trybuny Ludu zorganizowano w dniach 23-25 czerwca 1989.
  Jerzy Morawski (ur. 11 sierpnia 1918 w Warszawie, zm. 4 lutego 2012 tamże) – polski działacz komunistyczny, sekretarz KC PZPR (1955-60) (jeden z trzech tzw. "młodych sekretarzy"), członek Biura Politycznego KC PZPR (1956-1960), ambasador PRL w Wielkiej Brytanii (1964-69). Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli.
  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.